Průmyslový výdejní automat jako automatizovaný sklad propojující potřeby fabriky a jejích dodavatelů

Průmyslový výdejní automat jako automatizovaný sklad propojující potřeby fabriky a jejích dodavatelů

Výdejní automaty jsou povětšinou vnímány jako zařízení, přes která se snadno a rychle dostaneme k bagetě nebo oblíbenému nápoji. Smysl průmyslových výdejních automatů je však na vyšší úrovni a zdaleka neslouží pouze zaměstnanci, který se právě potřebuje dostat k produktu. Kromě toho, že jsou svým provedením stavěny do náročného průmyslového prostředí a skladují se v nich produkty v továrnách denně využívané (OOPP, MRO, nářadí, nástroje a další), je jejich největším benefitem právě služba, kterou svým uživatelům přinášejí. A to jednak výrobnímu závodu jakožto spotřebiteli a uživateli produktů, ale stejně tak i jeho dodavateli.

Potřeby výrobní fabriky jakožto spotřebitele či uživatele produktů

Závod potřebuje zajistit co nejvyšší efektivitu svých zaměstnanců. Mít v první řadě jistotu, že se produkce nezastaví, protože jim chybí materiál, ochranné prostředky či ostatní produkty potřebné k jejich práci. Důležité je mít rovněž jistotu, že ačkoli jsou zaměstnancům produkty kdykoli k dispozici, budou s nimi vynakládat zodpovědně a nebude se tak plýtvat majetkem společnosti. Dále je nutno navyšovat i efektivitu administrativních pracovníků, kteří u těchto produktů nepřetržitě či opakovaně tráví část svého času sledováním jejich stavu, nákupem a komunikací s dodavateli, doplňováním do skladu, výdejem zaměstnancům a evidencí. V neposlední řadě je třeba mít na konci každého měsíce ucelenou informaci o tom, kolik produktů se spotřebovalo a co jim jejich dodavatel má fakturovat.

Potřeby dodavatele produktů

Dodavatel produktů potřebuje mít neustálý přehled o situaci na skladě u svého zákazníka. Potřebuje být pravidelně informován o aktuálním stavu zásob a o tom, které produkty bude brzy třeba připravit a doplnit, aby si dokázal efektivněji plánovat logistiku a výjezdy a šetřit tak náklady na pracovní sílu, ale i na přepravu, případně být schopen promptně zareagovat i v situaci, kdy se některý z důležitých produktů spotřebuje neočekávaně dřív. Na konci měsíce je pak rovněž důležitá informace, co se má fakturovat.

Jakým způsobem propojuje výdejní automat potřeby továrny s potřebami jejího dodavatele

Průmyslový výdejní automat představuje nástroj pro efektivnější spolupráci obou stran. Za výrobní závod neustále kontroluje stav zásob u produktů tak, aby jich byl pro zaměstnance vždy dostatek, a podle předem stanovených pravidel je kontrolovanou formou zaměstnancům vydává v režimu 24/7. Nákup či zásah skladníka tak není vůbec zapotřebí. Za dodavatele rovněž kontroluje stav zásob u produktů tak, aby byl dodavatel vždy informován, co a kdy je potřeba doplnit. Na konci měsíce si obě strany jedním klikem mohou stáhnout report jako podklad k tomu, co má být vyfakturováno, žádná potřeba inventury či ztracené kusy.

Jak to vlastně (obvykle) funguje

Dodavatel produktů dodá v rámci dohody a podmínek spolupráce svému zákazníkovi, výrobnímu závodu, průmyslový výdejní automat nastavený na míru konkrétnímu projektu. O ten se následně stará tak, aby byl vždy funkční, ale zejména naplněný produkty pro zaměstnance, to znamená, že jej pravidelně samostatně doplňuje podle potřeby, a to klidně i bez toho, aby o tom musel jeho zákazník nutně vědět. Zaměstnanci si z automatu vybírají produkty, které potřebují, ale zejména které jim výrobní závod určí, že je ke své práci potřebují, a tudíž na ně mají nárok. Omezení produktů či počtu kusů lze nastavovat na celá oddělení, skupiny zaměstnanců nebo i individuálně na pracovníky. Na správné fungování celého systému dohlíží software poskytující uživatelům data, která je zajímají.

Výhody pro zaměstnance:

 • Produkty nonstop k dispozici

Výhody pro výrobní závod:

 • Celkové snížení nákladů na vlastnictví produktu (TCO – total cost of ownership) díky:
 • snížení spotřeby produktů z důvodu monitoringu;
 • odstranění času potřebného na opakovaný nákup, skladování, výdej, evidenci a kontrolu stavu zásob.
 • Efektivnější správa majetku
 • Důkaz o vydání produktu zaměstnanci (např. v případě OOPP z pohledu bezpečnosti)
 • Sledování životnosti produktu, záruky apod.
 • Podklad pro fakturaci
 • Outsourcing celé služby u dodavatele

Výhody pro dodavatele produktů:

 • Neustálý přehled o stavu zásob na skladě u zákazníka
 • Podklad pro fakturaci
 • Rozšíření nabízených služeb a outsourcing celé služby pro zákazníka

Výhody pro všechny ostatní:

 • Eliminací plýtvání vysokoobrátkovými spotřebními produkty snížení množství odpadu na skládkách
 • Díky možnostem evidovaného sběru použitých produktů zvýšení úrovně separace
 • Zvýšením efektivity logistiky dodavatele snížení emisí vypouštěných do ovzduší při přepravě

Základní typy automatů

 • Výdejní automat: slouží k výdeji produktů jednorázové spotřeby (např. OOPP, MRO)
 • Automat k pronájmu produktů: pro produkty, u kterých se jeden kus využívá dlouhodobě, opakovaně a více zaměstnanci (např. nářadí, nástroje)
 • Sběrný automat: pro možnost evidovaného a kontrolovaného sběru použitých nebo spotřebovaných produktů zpět na jedno centrální místo pro možnost jejich separace a zpracování 

SaveBox 2

VÝDEJNÍ AUTOMATY OD IVM

Díky našim odborným znalostem v oblasti průmyslového výdeje máme kapacitu a snahu sloužit našim zákazníkům ve víc než 25 zemích po celém světě.

Mezi našimi 17 typy produktů najdete mimo jiné například naši vlajkovou loď, kterou je spirálový automat SavePro, nebo karuselový SaveSpring, automat typu „vše v jednom“.

SYSTÉM SAVELOG

Pokud bychom měli vyzvednout jeden konkrétní produkt IVM, na který jsme nejvíc hrdí, vybrali bychom si náš software. SaveLog představuje společnou platformu pro obsluhu všech našich výdejních automatů a řešení v rámci produktového portfolia.

Díky tomuto softwaru jsou naše automaty navrženy tak, aby poskytovaly okamžité snížení nákladů prostřednictvím sledovatelnosti a zvýšily rychlost a dostupnost v režimu 24/7. Díky SaveLogu mohou naši zákazníci přistupovat k údajům v reálném čase, získat okamžitou analýzu spotřeby, jakož i vytvářet množství reportů a upozornění. Všechny jsou založeny na údajích v reálném čase.

Přestože to může na první pohled znít složitě, používání softwaru SaveLog nevyžaduje žádné speciální IT znalosti. Uživatelé se setkávají s mimořádně jednoduchou metodou; pro snadnou identifikaci je možné použít zaměstnaneckou kartu nebo PIN kód. Zařízení jsou vybavena klávesnicí nebo dotykovou obrazovkou, která uživatelům umožňuje sledovat pokyny v jejich vlastním jazyce.

Od svého uvedení na trh začátkem roku 2010 se software neustále vyvíjí a dolaďuje a uživatelům umožňuje spravovat základní databázi (například zaměstnance, uživatele, přístupová práva, zprávy), jakož i provozovat různé funkce (výdej, výměnu, vrácení, sdílení).

SPOLEČNOST IVM

Když říkáme, že inovace je v DNA naší společnosti, myslíme to vážně; naše cesta začala výrobou rukavic v roce 2010 a pokračovala velkým skokem do světa výdejních automatů.

Stali jsme se automatizovanou distribuční společností, která umožňuje zákazníkům inovovat a dělat to, co mají rádi, jelikož jim poskytuje okamžitý přístup k základním potřebným nástrojům. To byl zlomový bod, kdy byl zahájen vývoj hardwaru a softwaru pro výdejní automaty. Naším cílem je poskytovat kreativní řešení k překonání potíží a zdánlivě neřešitelných problémů.

Za posledních více než 10 let jsme rozšířili naše portfolio o:

 • 17 produktů
 • 400 koncových uživatelů
 • 25 zemí

Nenabízíme jen všeobecné služby, ale poskytujeme řešení konkrétních problémových míst vybraných odvětví – úzce spolupracujeme se zákazníky v průmyslu, zdravotnictví i informačních technologiích. Zajišťujeme, aby se vaše práce nikdy nezastavila. Za tím stojí zvýšená produktivita zaměstnanců, snížené riziko, jejich bezpečnost, stejně jako environmentální a průmyslový soulad.