Recyklační závod šetří více než 50 000 EUR ročně s ložiskovými jednotkami NSK

Dopravník optického třídiče v recyklačním závodě byl desetkrát ročně odstaven pro poruchu ložiska Dopravník optického třídiče v recyklačním závodě byl desetkrát ročně odstaven pro poruchu ložiska

Recyklačnímu závodu, který čelil pravidelným selháním ložiskových jednotek na dopravníku optického třídiče, přinesl velké úspory přechod na ložiskové jednotky, které se skládají ze stojatého ložiskového tělesa SNN se soudečkovým ložiskem NSKHPS. Díky omezení nákladů na výměnu ložisek, odstávky a údržbu podnik ušetří 51 174 EUR ročně.

Problém v recyklačním závodě se projevil bezprostředně po instalaci dopravníku. Za tři měsíce bylo zaznamenáno pět poruch ložisek. Ve snaze vyřešit tento problém, který s sebou nesl nákladné odstávky a opravy, pozvalo vedení závodu odborníky NSK, aby provedli kompletní zhodnocení zařízení.

Tým specialistů NSK v rámci nabídky AIP Added Value Programme brzy zjistil, že příčinou předčasného selhávání ložisek jsou problémy s mazáním a s vibracemi. Konkrétně příčinou vibrací bylo uvolňování stavěcího šroubu, které způsobovalo, že hřídel se mohla ve vnitřním kroužku ložiska protáčet. Také bylo zjištěno, že použitý typ ložiskového tělesa nemá vypouštěcí kanál maziva, což činilo problémy s mazivem za vysoké teploty.

Po zhodnocení situace doporučil tým NSK použít soudečková ložiska NSKHPS (High Performance Standard) upevněná do upínacího pouzdra v ložiskovém tělese SNN. Způsob upevnění do upínacího pouzdra vylučuje uvolnění hřídele vlivem vibrací. Ložisková tělesa NSK SNN jsou navíc standardně opatřena vypouštěcím otvorem maziva, což znamená, že se v ložisku nadbytečné mazivo nehromadí. Po implementaci řešení navrženého odborníky NSK již nebylo zaznamenáno žádné další selhání ložiska.

Modulární stojatá ložisková tělesa SNN, která má ve své nabídce firma NSK, jsou určena pro nepříznivé pracovní podmínky, jako jsou právě dopravníky recyklačních linek nebo zařízení v těžebním průmyslu, v metalurgických závodech nebo v zemědělství. Co je důležité, díky takovým detailům, jako jsou zesílené rohy odlitku tělesa pro optimální umístění polohovacích kolíků nebo označení středu pro snadné ustavení ložiska, je instalace komponent velmi snadná. Také údržba nečiní žádné problémy vzhledem k tomu, že přesné dělené těleso umožňuje snadnou výměnu ložiska. Pro domazání ložiska jsou určeny dva kanálky.

Ložisková tělesa SNN od firmy NSK jsou navržena pro náročné aplikaceLožisková tělesa SNN od firmy NSK jsou navržena pro náročné aplikace

Dalšími výhodami stojatých ložiskových těles SNN je jejich velká tuhost (ta minimalizuje deformace ložných ploch ložiska), dobrý odvod tepla a široký sortiment těsnění vyhovujících nejrůznějším požadavkům. Navíc, stejné těleso lze použít pro dvouřadá soudečková ložiska i pro dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska. Montážní jednotky řady SNN jsou k dispozici pro hřídele průměrů od 20 do 140 mm.

Soudečková ložiska NSKHPS použitá v recyklačním závodě jsou vhodná pro velké rychlosti i zatížení. Dodávají se s klecí z oceli nebo z mosazi, mají optimalizovanou konstrukci oběžné dráhy a povrchovou úpravu a odolávají teplotám do +200 °C. A co je důležité, ložiska NSKHPS mají o 25 % větší dynamickou únosnost, o 20 % větší maximální rychlost a dvakrát větší trvanlivost než běžná soudečková ložiska.

Ložiska NSKHPS spolu se stojatými ložiskovými tělesy SNN umožnila snížit počet odstávek dopravníku z deseti ročně na nulu.

www.nskeurope.com

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz