Řešení náročných úkolů při provádění údržby s použitím zajišťovačů závitů LOCTITE

Řešení náročných úkolů při provádění údržby s použitím zajišťovačů závitů LOCTITE

U mnoha běžných problémů údržby v průmyslu lze zpětně vysledovat, že jejich příčinou bylo selhání šroubových spojů. Pravděpodobně neexistuje žádné průmyslové zařízení, kde by nic nebylo spojeno šrouby nebo svorníky, které mohou z mnoha příčin selhat. Nejběžnějšími problémy z hlediska údržby jsou uvolňování vibracemi, koroze a zadírání. A všechny mají stejnou hlavní příčinu: nevyplněnou mezeru mezi závity, která při vibracích umožňuje příčný pohyb a pronikání vlhkosti do sestavy.

Jestliže k tomu dojde mimo cyklus údržby strojního zařízení, znamená to několik jevů:

  • zastavení celého výrobního procesu a řešení problémů poruchy;
  • pravděpodobná likvidace šarže veškerých produktů vyráběných v tomto okamžiku;
  • narušení dalších souvisejících výrobních procesů.

To vše je plýtvání časem a nakonec i penězi, proto se všichni vedoucí údržby kdekoli na světě snaží o dosažení nula hodin neplánované odstávky.

A nikdo z nich nechce tento cíl ohrozit něčím tak triviálním a hloupým, jako je uvolněný šroub. Zajištění závitů zajišťovači LOCTITE je nesčetněkrát spolehlivější než použití mechanických zajišťovacích prvků jednoduše proto, že tekuté zajišťovače závitů jsou jediným řešením, které vyplňuje mezery mezi závity a odstraňuje prvotní příčinu dvou hlavních problémů spojených s údržbou.

A vyplňování mezer anaerobními přípravky LOCTITE je více než jen zajištění závitů, to vše pomáhá při proaktivní údržbě.

Výhody tekutých zajišťovačů závitů LOCTITE

Existuje několik metod, kterými lze řešit problém samovolného uvolňování závitových spojů, jež je způsobeno vibracemi, a jimiž tomu lze předcházet. Většina z nich zahrnuje použití dalších mechanických prvků pro zajištění šroubu nebo matice a pro zachování požadované svěrné síly. Přítužná matice rozepře závity nezávisle na předpětí ve spoji. Pružná podložka nebo matice s ozubeným límcem se zařezávají do povrchu součásti. Nylonová vložka v matici zvyšuje tření v závitu.

henkel 3
Avšak žádná z těchto metod nevyřeší volný prostor mezi závity šroubu a matice. Mezera vypadá pouhým okem velmi malá, je však stále dostatečně velká na to, aby umožňovala boční pohyb šroubu v matici způsobený provozními vibracemi. Tento pohyb nakonec zapříčiní uvolnění šroubu, a to bez ohledu na použitý mechanický zajišťovací prvek.

Jediným způsobem, jak vyřešit problém mezery, je použití tekutého zajišťovače závitů, který kompletně vyplní prostor mezi závity. Bez přítomnosti vzduchu ve styku s kovem vytvrdí na reaktoplast a zabrání tak jakémukoli pohybu do stran. Zatímco u šroubů zajištěných mechanickými prostředky se bude postupně  snižovat svěrná síla již po několika cyklech, až zmizí zcela, šrouby zajištěné prostřednictvím zajišťovačů závitů LOCTITE si zachovávají stále stejné předpětí.

henkel 2

Kromě toho, že jde o jediný účinný způsob zajištění závitových sestav (tak trvale, jak požadujete), zabraňují zajišťovače závitů LOCTITE také korozi a zadírání. Tím zvyšují spolehlivost vašich strojů, předcházejí neplánovaným prostojům a také prodlužují životnost vašeho konečného produktu. Dále minimalizují náklady a rozmanitost skladových zásob. Jedna lahvička o obsahu 50 ml přitom nahradí u běžného rozměru závitu M10 přes 800 standardních podložek.

Samotná červená lahvička LOCTITE je svým způsobem celebritou mezi zajišťovači a je kopírována a napodobována téměř ve stejné míře jako značkové kabelky a oblečení. To je také jeden z důvodů, proč prošla přeměnou – nyní je pro zákazníky mnohem snazší rozpoznat originál od mnoha ostatních výrobků, které se jako originál jen tváří.

Budete‑li se chtít dozvědět více o zajišťování závitů LOCTITE, případně byste si chtěli sami vyzkoušet LOCTITE 243 pro průmyslovou aplikaci, navštivte www.henkel‑adhesives.com/cz, kde v sekci „Produkty“ pod ikonou „Zajišťovače závitů“ naleznete formulář s žádostí o vzorek.

Henkel lepidla LOCTITE

Hledáte lepidla na všechny materiály a na každou příležitost? U prémiové značky společnosti Henkel najdete pod označením Loctite vždy to správné lepidlo.

www.zkusteloctite.cz