Robot našel uplatnění v těžkém průmyslu

Robot našel uplatnění v těžkém průmyslu

Náročnou lidskou práci nahradil robot v procesu nanášení žáruvzdorné hmoty na stěny mezipánví. Ty jsou na zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO) využívány k distribuci tekuté oceli do jednotlivých licích proudů. Kompletní systém řízení takzvaného torkretovacího pracoviště včetně řízení vlastního robota vyvinuli zaměstnanci hutě.

„Nasazení robota do procesu torkretování v podmínkách těžkého hutního provozu je zcela unikátní,“ vysvětluje Česlav Marek, výrobní ředitel Třineckých železáren. Přínos aplikace spočívá především ve zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, odstranění namáhavé práce při ručním nástřiku, zkrácení nanášecího cyklu a dosažení vysoké rovnoměrnosti nástřiku po celém vnitřním povrchu. Významně se tak prodlouží životnost mezipánve při současné úspoře torkretovacích hmot.

Mezipánve jsou nedílnou součástí strojní výbavy každého kontilití a umožňují distribuci tekuté oceli do jednotlivých licích proudů. Vnitřní povrch tvoří vrstva žáruvzdorné hmoty, která se pravidelně nanáší znovu po opotřebení. „Čas nástřiku všech vrstev je ovlivněn více faktory a pohybuje se průměrně kolem tří hodin. Během této doby jsou na stěny mezipánve naneseny přibližně dvě tuny hmoty,“ upřesňuje Libor Kuča, vedoucí provozu Řídicí systémy Třineckých železáren. Se svým týmem pracuje na zavádění automatizace a připravuje realizaci dalších vytipovaných robotických řešení. 

Úsek torkretování je nyní upraven tak, že umožňuje přesné a bezpečné ustavení a vystrojení mezipánve před aplikací torkretu. Pro automatický provoz celého zařízení bylo nutné vyměnit dosluhující torkretovací stroj za novější, který je ovládán novým řídicím systémem v návaznosti na činnosti robota a umožňuje variabilitu při nástřiku torkretovacích hmot různých výrobců. Jako nejvhodnější pro robotický způsob torkretování byl vybrán šestiosý robot Fanuc japonského výrobce.

Torkretování se provádí magnezitovými hmotami s tepelně-izolačními účinky. Nástřik na stěny probíhá ve 4 až 5 vrstvách. Celková tloušťka nanášené hmoty se pohybuje od 50 do 80 mm dle technologického předpisu a potřeb provozu. Celá akce se neobešla bez řady inovací šitých na míru provozním podmínkám. Jde zejména o měničové řízení přísunu hmoty, úpravy stříkací pistole a systém řízeného přidávání vody.

Provedený nástřik mezipánve žáruvzdorným materiálem má přímý vliv na kvalitu odlévané oceli, protože nesmí docházet k odpadávání takto nanesené žáruvzdorné hmoty a jejímu vtahování do odlévané oceli. Nekvalitně provedené žáruvzdorné ošetření mezipánve může vést až k přerušení odlévání, v krajním případě i k technologické havárii v důsledku protavení mezipánve.

Automatizace v hutnictví směřuje především k odstranění fyzicky náročné práce, zefektivnění výroby a zvýšení bezpečnosti. Automatické systémy řízení jsou dnes součástí prakticky každé nové investice směřující do technologie výroby.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com