Robotizace v roce 2019: rychle a efektivně

Robotizace v roce 2019: rychle a efektivně

Rok 2018 byl obdobím silného růstu kolaborativní robotiky v České republice i na Slovensku. Tento úspěšný rok ukázal, proč jde o nejrychleji rostoucí segment automatizace: coboty lze rychle zprovoznit, snadno nastavit k požadovanému úkolu a nevyžadují od personálu žádné programovací dovednosti či předchozí zkušenosti z automatizačních projektů. To je důvod, proč stále více pronikají i do lokálních SMB podniků, které intenzivně řeší růst zakázek a nedostatek pracovní síly. Také rok 2019 bude stále více plnit sny o robotizaci i v těch firmách, které ji potřebují rychle, efektivně a s prokazatelnou návratností.

Poslední věta může znít malým a středním výrobním podnikům velmi optimisticky, ale přesto většina z nich řeší otázku „Ok, ale jak na to...?“. Z mnoha různých setkání se zákazníky víme, že o přínosech robotizace jsou slušně informování, ale mají z jejího nasazování podvědomé obavy a představy nesmírně komplikovaného a zdlouhavého procesu.   

Application Builder

V Universal Robots se proto snažíme zákazníkům především přiblížit reálný proces nasazení cobotů do jejich provozu. První věc, co mohou zájemci udělat, je vyzkoušet si nástroj Application Builder, který usnadňuje konfiguraci a nasazení robotického pracoviště a umožňuje s pomocí počítačové aplikace zákazníkovi vybudovat své pracoviště nejprve ve virtuální realitě. Application Builder provádí zákazníka celým procesem tvorby úspěšné aplikace na robotech Universal Robots – ta je pak přizpůsobená požadovanému výkonu a nákladům.

V rámci nástroje jsou aktuálně dostupné tři nejvyužívanější kolaborativní aplikace, včetně obsluhy strojů, montáže, a balení a paletování. V aplikaci lze například zvolit velikost robotického ramene, typ uchopovače (prstový či vakuový), zda uchopuje statické či pohybující se produkty a zda je ukládá na statických či pohybujících se platformy apod. Na základě zadaných informací se pak uživatelům celá aplikace vizualizuje, aby si mohli udělat co nejpřesnější představu.

Kroky k vybudování robotizované aplikace

Application Builder poskytne lepší představu o realizovatelnosti automatizace v reálném provozu a zájemcům ukáže, které konkrétní pracovní úkoly lze robotizovat nejefektivněji. Na základě toho se zákazník může kvalifikovaně rozhodnout, kde s projektem automatizace začít. V zásadě ho čekají čtyři jednoduché kroky.    

  1. Dlouhodobé obchodní cíle 

Podniky, které uvažují o robotizaci, by si měly především stanovit, co je cílem nasazení kolaborativních robotů. Snížit objem odpadu? Minimalizovat provozní prostoje? Zlepšit produktivitu výroby? Zvýšit úroveň kvality výrobků? Vyhovět rostoucí poptávce? Nebo zlepšit spokojenost zaměstnanců s jejich pracovní pozicí? Všechny tyto požadavky lze s dostupnými technologiemi vyřešit, ale je třeba určit priority, aby bylo možné zvolit vhodnou velikost robota, koncový nástroj a naprogramovat nejvhodnější aplikaci. Důležité informace o dostupnosti koncových nástrojů a softwarových doplňků je možné získat v showroomu Universal Robots+.

  1. Oblasti zlepšení 

Dalším krokem je definovat oblasti, ve kterých chceme dosáhnout zlepšení. Výrobní organizace například může trápit vysoký podíl opakovaných činností prováděných lidskými pracovníky. Nebo to mohou být manuální procesy, které nevyžadují žádnou tvořivost, kritické myšlení či rozhodování na základě aktuální situace. Často také chtějí podniky minimalizovat podíl nebezpečné práce, která může pracovníkům způsobit zranění v důsledku interakce s těžkými či jinak rizikovými stroji.

  1. Přípravy k nasazení automatizace

Před nasazením kolaborativního robota je potřeba se ujistit o některých parametrech. Především o dostatečném prostoru k umístění robota na pracovišti – výhodou cobotů je jejich prostorová nenáročnost a schopnost pracovat v blízkosti lidí. S tím také souvisí potenciální přestavba výrobní linky, proto se doručuje začít s co možno nejjednoduššími a nejrychleji návratnými projekty, jež vyžadují minimální změny pracoviště.  

Jakmile se podaří automatizovat jednoduché pracovní úkoly, je možné přejít na složitější činnosti, na kterých mohou uživatelé zúročit zkušenosti z předchozího projektu. Coboty je možné implementovat v modulárním procesu a vyhodnocovat výsledky před každou další investicí. Tomu napomáhá flexibilita a všestrannost kolaborativních robotů, které lze snadno přemístit na jakékoliv místo výrobní linky a využívat jednoho robota na více různých aplikací.

  1. Zapojení zaměstnanců do projektu

Automatizace generuje nejvyšší přínosy tehdy, pokud se podaří naplnit spolupráci robotů, které zastanou rutinní a opakovatelné činnosti, s lidskými pracovníky, jež je doplní kreativitou, schopností rychlého rozhodování a efektivním dohledem. Proto je třeba vynaložit maximální úsilí k proškolení a komunikaci se zaměstnanci, aby se dokázali co nejlépe adaptovat a porozumět technologiím, které jim ulehčí jejich každodenní úkoly. 

Vedle distribučních partnerů Universal Robots, kteří poskytují podporu a školení, je dispozici také školicí program Universal Robots Academy. Tento online školicí program je zdarma a během necelých 90 minut dokáže běžným pracovníkům bez programovacích zkušeností poskytnout základní znalosti programování robotů, díky kterým dokáží nastavit a zprovoznit první robotickou aplikaci během několika dní. Akademií Universal Robots již prošlo více než 35 000 aktivních uživatelů.

Dny a týdny místo měsíců a let

Celý projekt automatizace s pomocí kolaborativních robotů tak nemusí trvat měsíce až roky jako dříve, ale jen dny až týdny. Malá náročnost na prostor a schopnost práce v bezprostřední blízkosti lidských pracovníků šetří významný čas a náklady na úpravy či instalaci bezpečnostních prvků. A konečně flexibilita práce s různými nástroji, na různých místech výrobního provozu a jednoduché přeprogramování aplikace – to vše na prahu roku 2019 zajišťuje reálnou návratnost investice do kolaborativního robota průměrně do 12 měsíců.

Autorem článku je Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro ČR a SR.

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/