Rockwell Automation a Cytiva spolupracují při digitalizaci farmaceutického vývojového centra

Rockwell Automation a Cytiva spolupracují při digitalizaci farmaceutického vývojového centra

Rockwell Automation oznámila, že její pokročilá řešení pro digitalizovanou výrobu v oblasti biotechnologií hrají klíčovou roli v inovativním farmaceutickém vývojovém centru ve švédské Uppsale.

Testa Center je společná iniciativa švédské vlády a společnosti Cytiva, která je globálním lídrem v oboru biotechnologií. Zahájena byla v roce 2018 na podporu rozvoje odvětví biotechnologií a rozšiřování výrobních možností. Od roku 2019 posiluje dlouhotrvající partnerství společností Rockwell a Cytiva a jejich spolupráci při automatizaci odvětví biotechnologické výroby.

Společnosti Rockwell Automation a Cytiva poskytují centru své zkušenosti v oblasti biotechnologické výroby a automatizace a vytvářejí efektivní, flexibilní a škálovatelnou platformu, jejímž účelem je předvést, potvrdit a urychlit digitální transformaci tohoto odvětví. Tato spolupráce posiluje integraci, shromažďování dat a analýzu. Výsledkem je standardizovaná výrobní platforma s možností stěžejní správy dat.

Åsa Arvidsson, viceprezidentka pro severní region oblasti EMEA, vysvětluje: „Přizpůsobitelnost a škálovatelnost jsou dva zásadně důležité aspekty v jakémkoli moderním biotechnologickém provozu. V důsledku stále častější individuálně přizpůsobené léčby, používání jednoúčelových procesních jednotek a programů rychlého vývoje musí být výrobci schopni pružně vyvíjet, testovat, vylepšovat a vyrábět rychlejším tempem než kdykoli dříve. Toho mohou efektivně dosáhnout jedině s použitím řešení pro digitalizované procesy a automatizaci vyvinutých speciálně s ohledem na potřeby farmaceutického odvětví.“

Jesper Hedberg, výkonný ředitel střediska Testa Center, doplňuje: „Naše centrum podporuje rozvoj biologických, technologických a digitálních inovací, které společně vytvářejí pružnější rámec umožňující rychlejší, přesnější a efektivnější vývoj individuálně přizpůsobené léčby. Když spolupracujeme a děláme věci společně, dokážeme nejen rychleji inovovat, ale dosáhneme také převratných změn a vylepšení, které jsou pro lidstvo přínosem.“

Tato spolupráce, která také vedla k vytvoření střediska pro automatizaci a digitální transformaci v Šanghaji, zkoumá, jak využívat Internet věcí (IoT), rozšířenou realitu (AR) a další pokročilé propojující technologie v celém výrobním procesu. Prostřednictvím inovativních řešení zaváděných v řízení provozu továren vytvářejí společnosti Rockwell Automation a Cytiva slibnou budoucnost digitálních řešení pro biofarmaceutické společnosti a pomáhají tak zlepšovat školení a efektivitu pracovníků obsluhy, zvyšovat rychlost kontroly výrobních dávek, zjednodušovat správu zařízení a posilovat efektivitu.

Krátké video s představením možností švédského střediska Testa Center, jeho pokrokové vize a výsledků spolupráce je k dispozici zde.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ