Rockwell Automation a globální detekce hrozeb

Rockwell Automation a globální detekce hrozeb

Služby kybernetické bezpečnosti využívající platformu Claroty chrání dodavatelské řetězce před neznámými hrozbami a přináší také provozní výhody.

Více než polovina dotázaných v průzkumu LNS Research uvedla, že v jejich průmyslovém zařízení v minulosti došlo k narušení kybernetické bezpečnosti. Aby bylo možné těmto incidentům předcházet a bojovat proti jejich příčinám, společnost Rockwell Automation zpřístupnila své služby pro detekci hrozeb využívající platformu Claroty průmyslovým firmám po celém světě, aby i ony mohly řídit kybernetická rizika ve svém provozu.

Společnost Rockwell Automation tyto služby nedávno rozšířila globálně, aby s bojem proti současným a neznámým rychle se rozvíjejícím hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti pomohla většímu počtu společností.

„Bezpečnostní hrozby jsou děsivé v tom, že skýtají mnoho neznámých – jaké techniky použijí, jaký vektor útoku zvolí, jakých slabých míst využijí,“ říká Umair Masud, manažer portfolia bezpečnostních služeb společnosti Rockwell Automation. „Naše služby pro detekci hrozeb v sobě spojují naše znalosti průmyslové automatizace a viditelnost spolehlivé sítě provozních technologií značky Claroty. Společnosti mohou být s těmito službami naprosto v klidu, protože před nepředvídatelnými hrozbami chrání nejen jedno zařízení, ale celý dodavatelský řetězec.“

Služby pro detekci hrozeb pomáhají zabezpečit propojené operace třemi klíčovými způsoby:

  • Rozpoznání a ochrana: Rozpoznají všechny síťové prvky průmyslového řízení i jejich slabá místa, aby společnosti věděly, co je třeba chránit.
  • Detekce: Monitorují sítě, aby odhalily nejen známé hrozby, ale především neobvyklé signály nebo chování, a mohly tak společnosti upozornit na bezpečnostní incident – pravděpodobně předtím, než k němu vůbec dojde.
  • Reakce a obnova: Vyvíjejí plány pro bránění šíření a vymýcení útoků a následné zotavení, aby zachovaly provoz nebo umožnily rychlý návrat k plnohodnotnému provozu.

Společnosti využívající služby pro detekci hrozeb těží také z jejich provozních výhod. Shromážděná data o zařízeních například pomáhají odhalit rizika, jako jsou zastaralé technologie a firmware a nedostatek náhradních dílů.

Platforma pro detekci hrozeb společnosti Claroty vytváří seznam průmyslových síťových aktiv uživatele, sleduje přenosy mezi nimi a analyzuje komunikaci na té nejpodrobnější úrovni. Zjištěné anomálie jsou pak společně s praktickými radami předány zaměstnancům zařízení a bezpečnostním pracovníkům. 

„Platforma společnosti Claroty ve spojení se službami pro detekci hrozeb dokáže urychlit cestu společnosti k propojenějšímu digitálnímu provozu,“ říká Amir Zilberstein, spoluzakladatel a CEO společnosti Claroty. „Co je však nejdůležitější, tato platforma pomáhá společnostem odhalovat a rychle řešit hrozby, které propadají sítem jejich bezpečnostních kontrol. Společnosti zároveň získají podrobnější přehled o svých průmyslových aktivech a mohou lépe zajistit jejich bezproblémový provoz.“

Společnost Claroty je produktovým Encompass partnerem společnosti Rockwell Automation v rámci programu Rockwell Automation PartnerNetwork.

O programu PartnerNetwork společnosti Rockwell Automation

Program partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork nabízí globálním výrobcům přístup do sítě vzájemně spolupracujících společností. Tato síť se zaměřuje na vývoj, implementaci a podporu nejlepších oborových řešení k zajištění optimalizace v celé továrně, zlepšení výkonnosti strojů a dosahování cílů v oblasti trvale udržitelného vývoje.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ