Rockwell Automation představuje Factory Insights, nabídku služeb pro průmyslové podniky

Rockwell Automation představuje Factory Insights, nabídku služeb pro průmyslové podniky

PTC (NASDAQ: PTC) a Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) představily Factory Insights jako službu, cloudové řešení na klíč, díky kterému mohou výrobci dosáhnout se svými iniciativami v oblasti digitální transformace nebývalých výsledků i rychlosti. Nová nabídka, představená během světového summitu partnerů společnosti PTC v rámci akce zaměřené na digitální LiveWorx® 2020, znamená významný pokrok ve spolupráci mezi společnostmi Rockwell Automation, Microsoft a PTC.

Řešení Factory Insights jako služba, založené na technologiích od PTC, Rockwell Automation a Microsoftu, je dodáváno v cloudu na klíč a podporuje nejběžnější případy využití digitální transformace s vysokou hodnotou v průmyslu:

  • Monitorování výkonu výroby v reálném čase
  • Sledování a využívání zařízení
  • Připojené pracovní buňky
  • Digitální pracovní pokyny a využití rozšířené reality

Factory Insights jako služba obsahuje mnoho klíčových produktových položek z FactoryTalk® InnovationSuite od společností PTC a Rockwell Automation, včetně špičkových produktů ThingWorx®, Kepware® a Vuforia® od PTC, optimalizovaných pro OT data přicházející z nejlepších řešení ve své třídě od Rockwell Automation v oboru automatizace a informačních technologií. Využívá cloudové řešení, průmyslové IoT a edge od Microsoftu, včetně Azure IoT Hub a Azure IoT Edge. Díky tomu mohou výrobci rychle připojit jednotlivé provozy a projekty implementovat napříč celou podnikovou sítí. Zjednodušení činností, které jsou obvykle spojeny s implementací průmyslového internetu věcí (IIoT) a vyšším úsilím o digitální transformaci, přináší zákazníkům ušetřený čas i peníze. Factory Insights jako služba je perfektním odrazovým můstkem pro výrobce, kteří se zajímají o to, jak zlepšit vlastní provozy prostřednictvím využívání poskytovaných cenných informací a poznatků o provozním výkonu, využití zařízení a efektivitě pracovní síly.

„Factory Insights jako služba nabízí našim zákazníkům z průmyslu štíhlejší a rychlejší přístup k digitální transformaci,“ řekl Jim Heppelmann, prezident a generální ředitel PTC. „Nabídka snižuje závislost na zdrojích IT i operačních technologiích (OT) a, co je nejdůležitější, zaujímá přístup založený na hodnotách, který výrobcům umožňuje soustředit se na aktivity, které přinášejí významné obchodní výsledky.“

V dnešním, primárně digitálním prostředí výrobci požadují řešení, která odpovídají na složité problémy s infrastrukturou, problémy s přístupem k datům a omezenými zdroji. Díky Factory Insights jako službě mohou výrobci dosáhnout 90procentního zkrácení doby a nákladů na vývoj a až o 90 procent rychlejšího získání hodnoty v těch nejdůležitějších případech využití s vysokou hodnotou, které jsou základem průmyslové digitální transformace.

„Zjednodušit a urychlit našim klientům aktivity v oblasti digitální transformace je základní motivací pro naše spojenectví s PTC a s Microsoftem,“ řekl Blake Moret, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Rockwell Automation. „Řešení Factory Insights jako služba využívá průlomové schopnosti FactoryTalk InnovationSuite, založeném na technologiích od PTC, aby rychle uvedlo do provozu některé z nejdůležitějších případů užití, které zvyšují efektivitu výroby, zařízení a pracovních sil a zároveň zajišťují budoucí cestu našich zákazníků k digitální transformaci.“

„Věříme v sílu spolupráce, která pomůže výrobním společnostem rychleji poskytovat hodnotu svým zákazníkům a získávat nové obchodní příležitosti. Naše spolupráce s PTC a Rockwell Automation za účelem sblížení expertízy v oblasti IT a OT dává podnikům nástroje k rychlému nasazení příslušných případů užití ve větším měřítku – od zařízení, pracovních sil a výkonu výroby až po zrychlení dopadu na celou globální výrobní síť,“ uvedl Jason Zander, výkonný viceprezident Microsoft Azure ve společnosti Microsoft.

Chcete-li se dozvědět více o Factory Insights jako službě, klikněte zde.

Dodatečné zdroje

 

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ