Rozšířená realita v praxi – EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Rozšířená realita v praxi – EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor rozšiřuje pohled operátora – na rozváděč, výrobní linku nebo výrobní proces – doplněním kontextu provozních informací v reálném čase. Rapidně snižuje náklady na údržbu a zároveň reálně zvyšuje efektivitu výroby.

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor (EAOA) vychází vstříc trendům poslední doby a v rámci platformy EcoStruxure poskytuje maximálně intuitivní přístup k informacím. Rozšířená realita doplňuje tradiční řešení, kdy byla technologická data prostřednictvím řídicího systému zobrazována na panelu HMI. Pochopit a prezentovat informace pak od obsluhy vyžadovalo znalost dané technologie, kterou mohla navíc sledovat pouze ze stacionárně umístěného zařízení (panelového PC nebo panelu HMI).

Grafika i technologická data z tabletu

Aplikace EcoStruxure Augmented Operator Advisor od Schneider Electric, nakloněná rozšířené realitě, využívá tablet s vestavěnou kamerou. Do systému jsou prostřednictvím Wi‑Fi propojeny zdroje vybraných technologických dat – například s údaji o teplotě, výšce hladiny, rychlosti otáčení motoru nebo čerpadla atd. Jakmile obsluha identifikuje na tabletu vybrané technologické zařízení, zobrazí se okamžitě nejen požadované informace, ale také výstražná hlášení ve formě alarmů.

Pro sledované klíčové objekty lze použít tyto typy proměnných a souborů:

  • proměnné v reálném čase vztahující se k PLC od Schneider Electric, resp. k PLC třetích stran (s podporou všech důležitých průmyslových protokolů – Modbus TCP, Ethernet IP, CANopen atd.);
  • data z databáze SQL;
  • dokumentaci ve formátu PDF;
  • elektrická zapojení (CAD);
  • webové stránky;
  • fotografie a videa.

EcoStruxure Augmented Operator Advisor je velmi variabilní a podporuje tablety i chytré telefony s operačními systémy iOS, Android a Windows. Přístupová práva jsou odstupňována dle rolí jednotlivých uživatelů.

Nová generace rychlé údržby

Zejména pracovníci údržby oceňují vlastnost „přístup k uzavřeným objektům“. Jako příklad lze uvést pohled na uzamčený rozváděč s instalovanými řídicími prvky. Virtuálně je možné rozváděč otevřít a sledovat provozní data v kontextu s fyzickým zobrazením například frekvenčního měniče. Zjistí‑li obsluha poruchu, může okamžitě otevřít provozní dokumentaci v PDF a najít v ní návod, jak poruchu odstranit. Uživatelské prostředí tabletu umožňuje snímek „zmrazit“ a pracovat snadněji se statickým zobrazením.

Smart Factory Le Vaudreuil Využití rozšířené reality ve výrobním závodě Schneider Electric ve francouzském Le Vaudreuil

Pracovní postupy krok za krokem

Rozšířená realita v podobě EcoStruxure Augmented Operator Advisor zvládne rovněž vstřebat a využívat schválené doporučené pracovní postupy. Při provádění složitějších operací, ať už na výrobních linkách, nebo na samotných strojích, může být obsluha vedena krok za krokem. Každý jednotlivý krok se jí postupně zobrazí na tabletu i s přesnými a srozumitelnými pokyny. Až poté, co potvrdí (na tabletu) jeho úspěšné provedení, může pokračovat k další fázi. Pracovní postupy by měly být vloženy nejen v textové nebo procesní formě, ale také v podobě instruktážního videa.

Nejmodernější válcovna trub Tenaris v Argentině

Firma Tenaris je výrobce a dodavatel trubek a jiných hutnických výrobků. Její závod Siderca v Argentině je považován za jednu z nejmodernějších válcoven trub na světě a dodává širokou škálu produktů pro energetiku, automobilový průmysl nebo zemědělskou výrobu. Vysoce kvalitní trubky jsou exportovány do mnoha zemí světa.

Pro pilotní projekt implementace systému rozšířené reality byla vybrána nejnovější linka 3 pro adjustaci bezešvých trubek, jejíž nejdůležitější částí je ultrazvukový defektoskop. Nahuel Herrera, vedoucí projektu automatizace firmy Tenaris, konstatoval, že cílem bylo vytvořit rozhraní pro provoz válcovny, kde by se zobrazovala data v reálném čase tak, jako by pracovník procházel provozem.

Za Schneider Electric se jakožto zástupce dodavatele k projektu vyjádřil Carlos Ferrante: „Vyvinuli jsme systém, který umožňuje zobrazovat aplikaci rozšířené reality na tabletu. Rozšířená realita znamená, že do pohledu na reálná zařízení  je doplněna virtuální vrstva, v jejímž prostředí se zobrazují data z různých zdrojů, databází SQL, systémů SCADA nebo programovatelných automatů PLC.“

Pilotní projekt je výsledkem spolupráce techniků obou firem, Tenaris a Schneider Electric. Nahuel Herrera byl příjemně překvapen především tím, jak rychle bylo možné naučit se s novým systémem pracovat – stačilo na to pouhých patnáct minut. Celkově hodnotí pilotní projekt jako úspěšný. Firma Tenaris plánuje v závodě Siderca stejným systémem osadit i další části výrobního závodu.

Švýcarský Bühler vyrábí potravinářské stroje s ohledem na budoucnost

Na EcoStruxure Augmented Operator Advisor vsadil rovněž švýcarský výrobce potravinářských strojů Bühler (jeden výrobní závod /Bühler CZ/ má společnost také v Žamberku).

Holger Feldhege, ředitel výroby, logistiky a zásobování firmy Bühler, uvedl jako hlavní důvody použití systému rozšířené reality v jejich výrobě zajištění budoucí konkurenceschopnosti, ale také vytvoření atraktivnějšího pracovního prostředí. Rozšířená realita spolu s uplatněním koncepce „použijte své vlastní zařízení“ umožňuje poskytovat pracovníkům užitečné a cílené informace přesně tam, kde je to třeba. Firma Schneider Electric podpořila firmu Bühler v prvních krocích digitalizace její výroby.

Data jsou vizualizována na mobilních zařízeních, přičemž na každém zařízení je možné aplikaci přizpůsobit podle potřeb uživatele konkrétnímu prostředí a stroji. Hueseyin Aibar, Global Account Manager Schneider Electric, konstatoval, že Schneider Electric dlouhodobě dodává firmě Bühler široký sortiment elektrických komponent. „S EcoStruxure Augmented Operator Advisor nyní vstupujeme do éry digitálních služeb. Věřím, že novému modelu přizpůsobíme i naše obchodní vztahy s firmou Bühler,“ prohlásil Hueseyin Aibar. Podle Holgera Feldhegea je největším přínosem rozšířené reality schopnost podávat každému uživateli relevantní informace formou přizpůsobenou jeho požadavkům. „Zobrazení informací na terminálu rozšířené reality je rychlejší než listování ve složkách papíru nebo prohledávání elektronické dokumentace, což jsme používali dříve. Klíčovým aspektem nového systému je jeho interaktivita. Ta umožňuje uživatelům zobrazovat si technologická data v reálném čase nebo související dokumenty, jako jsou např. bezpečnostní listy materiálů a výrobní postupy,“ sdělil Holger Feldhege.

Americký Becton Dickinson využívá rozšířenou realitu při výrobě stříkaček

Americká firma Becton Dickinson integrovala systém rozšířené reality pro údržbu v reálném čase a sdílení informací s operátory strojů.

Společnost vyrábí zdravotnickou techniku, včetně přístrojů a zařízení pro medicínský výzkum. Vytyčila si cíl zkonstruovat nový, moderní stroj na výrobu skleněných injekčních stříkaček, jehož součástí mělo být robustní, výkonné a odolné operátorské rozhraní, na němž by bylo možné v reálném čase sledovat informace o provozu stroje. Současně chtěla pro zajištění kontinuity výroby využít inovovaný systém údržby s rozšířenou realitou. Výhodou je, že získávání diagnostických informací je nyní „bezkontaktní“ – stačí na stroj namířit tablet a potřebné informace se zobrazí na jeho displeji. To je pro servisní techniky  mnohem bezpečnější než otevírat kryt stroje. Nový systém údržby navíc umožňuje sdílet informace a zkušenosti mezi různými pracovníky údržby a operátory strojů v různých závodech. Ronnan Garec, vedoucí programu inovací strojů na výrobu injekčních stříkaček ve firmě Becton Dickinson, ocenil zejména to, že společnost Schneider Electric byla schopna navrhnout systém rozšířené reality také pro již existující stroje.

Rozšířená realita do provozu patří

Společnost Schneider Electric se dlouhodobě soustředí na implementaci otevřených a interoperabilních systémů, které pomáhají jejím zákazníkům dosahovat velké efektivity výroby. Dodávaný software může být provozován na různých platformách a typech zařízení. To je základní myšlenka koncepce EcoStruxure, jejíž součástí jsou nástroje pro zajištění komunikace, cloudové služby a aplikace pro analýzu dat. Do této nabídky patří také nový systém EcoStruxure Augmented Operator Advisor pro implementaci rozšířené reality v provozním prostředí.

www.schneider-electric.cz

Schneider Electric

Schneider Electric je celosvětově působící francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu. Je nástupcem strojírenského a zbrojního koncernu Schneider et Cie. V Česku společnost provozuje výrobní závod v Písku.

https://www.se.com/cz/cs/