Ruční měření teplot ve výrobních halách je zastaralé a neefektivní

Ruční měření teplot ve výrobních halách je zastaralé a neefektivní

V Třineckých železárnách potřebovali vyřešit problém s neefektivním sběrem hodnot v rámci condition monitoringu, konkrétně s měřením teplot ve výrobních halách.

V minulosti jej měli na starosti vyčlenění elektronici, kteří vždy na předem určených místech zaznamenali aktuální teplotu a pokračovali dál. Po dokončení měření na všech stanovištích ručně zadali veškeré hodnoty do tabulky v programu Excel. Měření pokaždé trvalo zhruba půl hodiny, provádělo se třikrát denně (jednou během každé směny) a zbytečně ubíralo odborným pracovníkům čas na jiné činnosti. Vedení Třineckých železáren apeluje na redukci těchto neefektivních pracovních činností, a proto se rozhodlo oslovit firmu FOXON, aby jim se sběrem dat pomohla.

Návrh řešení

Po zvážení několika možností jsme se se zákazníkem nakonec shodli na použití bezdrátových senzorů Monnit. Hledali jsme primárně řešení, které není závislé na připojení k internetu a jež nebude mít problém s dosahem. Výrobní hala má totiž kovovou konstrukci a jsou v ní zařízení, která by mohla dosah senzorů rušit.

Senzory jsme zkombinovali s IoT bránou CloudGate, jež umožňuje zpracování dat nejen ve vlastním cloudovém systému, ale i v aplikacích třetích stran nebo přes SDK knihovnu v softwaru zákazníka. Data tak mohou zůstat pouze uvnitř závodu, což bylo jednou z podmínek projektu. S touto bránou lze také jednoduše spárovat nové senzory a řešení je tak velmi snadno rozšiřitelné do budoucna, pokud by se v Třineckých železárnách rozhodli měřit více hodnot.

Přehlednou vizualizaci aktuálních i historicky naměřených hodnot má zákazník jednoduše přístupnou v softwaru FIOT, jenž navíc umožňuje i nastavení limitů pro alarmová hlášení, jmennou identifikaci a členění jednotlivých senzorů a např. i export do Excelu.

„Dostali jsme od našich elektroniků vřelé poděkování za aplikaci tohoto řešení. Manuální měření teplot bylo neefektivní a ubíralo čas potřebný pro jinou odbornou činnost,“ vyjádřil se k problému Ing. Ondřej Slováček, vedoucí oddělení servisu řídicích systémů

Realizace

Od dodání senzorů proběhla realizace během dvou dnů – jeden den se přímo u zákazníka vytipovala měřicí místa a elektronici senzory namontovali. Druhý den přijeli naši technici z FOXONu, kteří nainstalovali a spustili software a zprovoznili komunikaci s bránou.

Během jediného odpoledne bylo vše funkční. Aktuálně je v závodě nasazeno deset teplotních senzorů, které sbírají požadované hodnoty. Navíc jsme na zkoušku do výrobních provozů umístili i senzory pro měření tlaku, vlhkosti a vibrací, tři senzory s proudovými cívkami pro měření spotřeby elektrické energie a dva senzory pro počítání motohodin a mazacích cyklů. Celý projekt se vzhledem k ušetřeným hodinám práce místních elektroniků zaplatí už za necelý rok a půl.(

Výhody řešení

  • soběstačnost uživatele při instalaci prvků
  • modulární systém lze podle potřeby měnit, rozšiřovat a přesouvat
  • možnost otestování menším projektem budoucí komplexní řešení condition monitoringu

www.foxon.cz | www.fiot.cz

FOXON - Být první volbou i poslední šancí

Prodáváme a opravujeme díly průmyslové automatizace. Diagnostikujeme a školíme průmyslové komunikace. Realizujeme projekty internetu věcí v průmyslu. 

www.foxon.cz