Schaeffler kombinuje sledování stavu a točivého momentu do jediného systému

Nový systém společnosti Schaeffler, sestávající ze zařízení TorqueSense a SmartCheck, zajišťuje automatizované analýzy vibrací na základě selektivních frekvencí a také zjišťování hodnot teploty, otáček a točivého momentu, které slouží ke sledování stavu a monitorování zařízení. Nový systém společnosti Schaeffler, sestávající ze zařízení TorqueSense a SmartCheck, zajišťuje automatizované analýzy vibrací na základě selektivních frekvencí a také zjišťování hodnot teploty, otáček a točivého momentu, které slouží ke sledování stavu a monitorování zařízení.
  • V Hannoveru byl představen pilotní projekt pro větrné elektrárny koncepce „Průmysl 4.0“.
  • TorqueTracking představuje inovativní systém sledování točivého momentu pro průmyslové pohony.
  • Spojení analýzy vibrací a monitorování točivého momentu do jediného systému.
  • Zákazníci profitují z vyšší disponibility zařízení a delších intervalů údržby.

Naše partnerská spolupráce v oblasti vývoje se společností Bonfiglioli, která je předním poskytovatelem převodových ústrojí pro systémy sledování větru a přestavování listů větrných elektráren, vedla ke vzniku balíčku kompaktních řešení pro „Průmysl 4.0“. Společnost Schaeffler zkombinovala své osvědčené měřicí systémy – SmartCheck a TorqueSense – do jediného nového systému sledování stavu a točivého momentu. Zatímco diagnostika vibrací Schaeffler SmartCheck zajišťuje včasné rozpoznávání počínajícího poškození, umožňuje přesný signál točivého momentu mimo jiné detekci a omezení četnosti špiček zatížení. Společnost Bonfiglioli na základě svých odborných aplikačních znalostí vyvinula algoritmy, které po celou dobu provozu větrné elektrárny umožňují tato i další data konvertovat do podoby využitelných informací. Tyto informace jsou dostupné on-line ve formě zpráv ohledně důležitých ukazatelů výkonu, které indikují například celkové „zdraví“ převodových motorů, potenciálně kritické provozní stavy nebo neobvyklé chování systému sledování větru. Ve výsledku to pro zákazníky znamená méně neplánovaných výpadků kvůli přetížení a také provádění údržby na základě skutečného zatížení prostřednictvím prediktivního monitorování, tzn. zpravidla delší servisní intervaly.

Chytrá kombinace

Zařízení Schaeffler SmartCheck sleduje stav ložisek, převodovek, elektromotorů, čerpadel, ventilátorů a dalších agregátů na bázi selektivních frekvencí kmitání šířících se materiálem. Jediné zařízení Schaeffler SmartCheck umožňuje automatické přiřazování nápadných frekvencí k poškozeným součástkám. V zařízení je navíc integrován teplotní snímač. Signál udávající točivý moment a otáčky, generovaný zařízením Schaeffler TorqueSense, se prostřednictvím systému SmartCheck odesílá, předběžně zpracovává a spolu s analyzovanými signály ohledně vibrací je poskytován řídicímu systému stroje nebo servisnímu oddělení. Doplnění systému sledování stavu SmartCheck provozními daty o točivém momentu a otáčkách umožňuje realizovat více scénářů: V nejjednodušším případě lze monitorovat špičky točivého momentu a jejich četnost, což umožňuje vyhodnotit stupeň využití a stanovit servisní opatření, která odpovídají skutečnému zatížení. Získávané signály lze ale také začlenit do provozní strategie pohonů a zajistit tak omezování točivého momentu nebo odpojování. Nový systém se hodí obzvláště pro polohovací a otočné pohony, které se používají ve větrných elektrárnách, při konstrukci lodí, ve velkých jeřábech, stavebních a těžebních strojích s otočnými věžemi a pro navíjecí zařízení. Signál udávající točivý moment lze v těchto aplikacích využívat nejen ke sledování, ale i k jemnému a přesnému ovládání točivého momentu, resp. k ovládání táhel.

Pilotní projekt pro větrné elektrárny

Společnost Schaeffler v rámci pilotního projektu v současné době vyvíjí řešení pro převodové motory azimutových os větrných turbín italské firmy Bonfiglioli, která v této oblasti zaujímá vedoucí postavení. Při této aplikaci se data o zatížení, získaná zařízením Schaeffler SmartCheck, porovnávají s předdefinovanými mezními hodnotami, a výsledky se pak prostřednictvím gateway bezdrátově přenášejí do firmy Bonfiglioli. Monitorovací systém převodových motorů firmy Bonfiglioli je nezávislý, a není tedy provázán s řídicím systémem zařízení, což velmi usnadňuje dodatečnou instalaci při výměně převodových motorů. Společnost Bonfiglioli chce nový systém využít k monitorování přetížení azimutových pohonů, k prodloužení doby na provedení údržby a umožnění stavu, kdy lze potřebnou údržbu stanovit na základě zatížení, nikoliv časových intervalů. Modul TorqueSense se instaluje mezi motor a převodovku, čímž se integruje do přenosového systému převodového motoru. Měřicí systém je plně funkční i v mazacím oleji, a v případě integrace do pohonného ústrojí nabízí významné přednosti. Mezi ně patří například:

  • vysoká přesnost měření (cca 1 % rozsahu měření) za atraktivní cenu;
  • bezkontaktní princip měření;
  • neměnná zatížitelnost a torzní tuhost díky hřídeli snímače;
  • minimální vliv teploty na životnost a přesnost měření;
  • integrované měření otáček. 

000C9C4FSpolečnost Schaeffler spolupracuje s firmou Bonfiglioli na vývoji převodových motorů pro azimutové osy větrných elektráren. Při této aplikaci se data o zatížení, získaná zařízením Schaeffler SmartCheck, porovnávají s předdefinovanými mezními hodnotami, a výsledky se pak prostřednictvím gateway bezdrátově přenášejí do firmy Bonfiglioli.

Snadná integrace snímací techniky ke zjišťování točivého momentu

Schaeffler TorqueSense sestává z magneticky upravené hřídele a pouzdra snímače. Pouzdro nemusí hřídel zcela obklopovat. V závislosti na požadované přesnosti a odolnosti proti poruchám jsou možná i jednostranná montážní provedení (ve tvaru písmene U). Vzhledem k použití bezkontaktního měřicího principu lze točivý moment měřit i zvenčí pomocí nemagnetického pouzdra. Montáž snímacího modulu lze v takovém případě provést z vnější strany. Zařízení Schaeffler TorqueSense je možné použít ve spojení s hřídelí o průměru do cca 100 mm, odpovídající specifickým požadavkům zákazníka i dané aplikace; existují již snímací jednotky v různých standardních průměrech. Rozsah měření činí 100 Nm až 20 kNm. Vzhledem k použitému principu vykazují snímače vysokou linearitu a mimořádně nízkou hysterezi.