Schaeffler zveřejnil zprávu o udržitelnosti 2021

Sascha Zaps, CEO Evropa Sascha Zaps, CEO Evropa

Skupina Schaeffler přebírá svou společenskou odpovědnost a od roku 2040 bude klimaticky neutrální. Tento cíl zahrnuje kompletní dodavatelský řetězec a je podpořen ambiciózními střednědobými cíli. Vlastní výroba bude klimaticky neutrální již od roku 2030, přičemž společnost v průběhu sledovaného roku dosáhla značného pokroku při plnění tohoto cíle. Společnost Schaeffler ve svých výrobních závodech v Evropě již od roku 2021 nakupuje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. „V rámci úspěšného programu energetické účinnosti se od roku 2022 uspoří celkem přibližně 47 gigawatthodin, což odpovídá roční potřebě elektrické energie 15 000 dvoučlenných domácností v Německu,“ řekla Corinna Schittenhelm, ředitelka lidských zdrojů.

Zelená ocel ze Švédska

Pro dosažení cíle klimatické neutrality je nezbytné i snižování emisí z primárních produktů a surovin v dodavatelském řetězci. „Prvním důležitým krokem je spolupráce se švédským startupem H2greensteel, od kterého bude Schaeffler od roku 2025 ročně nakupovat 100 000 tun oceli vyrobené s použitím vodíku téměř bez CO2,“ řekl Andreas Schick, provozní ředitel. „Dohoda je dlouhodobá a zahrnuje dodávky pásové oceli. Ocel vyrobená ve Švédsku nevyžaduje žádná fosilní paliva a sníží roční emise CO2 společnosti Schaeffler až o 200 000 tun.“

Skupina Schaeffler vytváří udržitelnou hodnotu i svými produkty tím, že svým zákazníkům nabízí inovativní řešení v oblasti elektromobility, výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo výroby a využívání vodíku. Zároveň intenzivně pracuje na tom, aby její vlastní výrobky byly co nejvíce klimaticky neutrální.

Velký význam sociální odpovědnosti

Vedle ochrany klimatu je ve společnosti Schaeffler nejvyšší prioritou i sociální odpovědnost, přičemž neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje společnost za prvořadé. Cílem společnosti Schaeffler je snížit úrazovost do roku 2024 v průměru o 10 % ročně. Díky cíleným opatřením se podařilo tento cíl v roce 2021 dokonce překonat.

Klimatický rating CDP kategorie „A-“ potvrzen

Důsledné dodržování Sustainability Roadmap je úspěšné, o čemž svědčí výsledky důležitých hodnocení v oblasti udržitelnosti ve sledovaném roce. Skupina Schaeffler si zlepšila své hodnocení od společnosti EcoVadis, získala 75 ze 100 bodů a dosáhla tak platinového statusu a patří k jednomu procentu nejlepších ve skupině srovnatelných společností. Zásadního zlepšení dosáhla společnost Schaeffler v oblasti pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného obstarávání. I při klimatickém ratingu CDP se společnosti Schaeffler ve sledovaném roce navzdory vyšším požadavkům podařilo opět dosáhnout hodnocení „A-“ a při ratingu CDP v oblasti vody se zlepšila z kategorie „B-“ rovněž na „A-“.

Stejně jako v předchozích letech se skupina Schaeffler zavázala dodržovat deset principů iniciativy Global Compact Organizace spojených národů, aby podpořila svůj globální závazek k udržitelnému rozvoji. Na živé akci v rámci 26. konference OSN o změně klimatu, která se konala v Glasgow, představila společnost Schaeffler své ambice v oblasti udržitelnosti, nová produktová řešení a také partnerství v oblasti udržitelnosti. Společnost Schaeffler se také zavázala
k akčnímu plánu EU na financování udržitelného růstu, který stanovuje, že společnosti budou investovat kapitál do udržitelných aktivit, aby dosáhly stávajících cílů v oblasti klimatu a udržitelnosti.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva, řekl: „Téma udržitelnosti má pro společnost Schaeffler strategický význam. Budeme se toho držet i přes současnou geopolitickou nejistotu a budeme pokračovat v našich aktivitách v této oblasti, abychom dosáhli našich cílů."

Zpráva o udržitelnosti skupiny Schaeffler poskytuje informace o tom, na co se společnost v roce 2021 obsahově zaměřila a jak se skupina Schaeffler vyvíjela s ohledem na klíčové ukazatele a cíle. Zpráva je k dispozici v digitálním formátu na stránce společnosti: www.schaeffler-nachhaltigkeitsbericht.de 

Schaeffler Česká republika

Skupina Schaeffler je celosvětově lídrem mezi dodavateli pro automobilový a ostatní průmysl. Portfolio zahrnuje přesné komponenty a systémy v motorech, převodovkách a podvozcích, jakož i řešení valivých a kluzných ložisek pro řadu průmyslových použití. Prostřednictvím inovativních a udržitelných technologií v oblastech elektromobility, digitalizace a Průmyslu 4.0 skupina Schaeffler rozhodující mírou už dnes přispívá k "Mobilitě pro zítřek".

https://www.schaeffler.cz/content.schaeffler.cz/cs/index.jsp