Siemens jako první představil technologii CAD skicování s podporou umělé inteligence

Siemens jako první představil technologii CAD skicování s podporou umělé inteligence

Společnost Siemens představuje zcela nové možnosti vytváření návrhu ve 2D díky prostředí NX™ Sketch, které přináší zcela nové možnosti skicování v CAD prostředí, což je nezbytnou součástí konstrukčního procesu. Díky vylepšenému jádru mohou uživatelé vytvářet a měnit skici za chodu bez potřeby pevně se držet definovaných vazeb, vztahů a parametrů. To je možné kdykoliv při aktivaci režimu relaxace vazeb.

Technologie umělé inteligence (AI) vytváří a mění vazby za chodu, díky tomu může uživatel místo řízení vazeb věnovat pozornost přímo koncepčnímu návrhu v NX™. Tato technologie nabízí značnou flexibilitu při skicování a výrazně usnadňuje práci např. s importovanými daty. To umožňuje okamžité znovupoužití starších dat a práci s desítkami tisíc křivek v rámci jedné skici.

S tímto nejnovějším vylepšením NX pokračujeme v naší strategii tvorby uceleného a funkčního portfolia Xcelerator společnosti Siemens, které přináší pokročilá technologická řešení i v rámci základních metod modelování.  Pomáháme tak odstraňovat běžné překážky v konstrukčním procesu, se kterými se uživatelé potýkají při snaze zlepšit svou produktivitu.

„Možnost provádět inteligentní změny s 2D objekty, které člověk naimportuje do nového skicáře, je ohromující,“ řekl generální ředitel společnosti Design Visionaries Inc., Steve Samuels.

Analýzy ukázaly, že uživatelé průměrně stráví 10 % běžného pracovního dne skicováním. Navíc je běžné, že velká část dokumentace bývá vytvořena mimo současný 3D CAD software a zůstává na uživateli, aby doplnil vztahy a vazby.

Konstruktéři často nemají ve fázi návrhu konceptu jistotu, jak bude konečný produkt vypadat, a tak potřebují maximálně flexibilní prostředí, které se může vyvíjet společně s návrhem. Proto NX, jako první na trhu, nabízí flexibilitu 2D skicování rukou v 3D CAD prostředí, a to díky omezení práce s vazbami. Namísto nutnosti definovat údaje jako jsou rozměry a vazby, což je často omezující,

software NX rozpoznává vazby jako souososti, offsety a další konstrukční vztahy, a umožní je upravovat jednoduše tažením v reálném čase.

„Skicování je srdcem CAD systémů a je zásadní pro vytvoření digitálního dvojčete produktu,“ doplňuje Bob Haubrock, viceprezident pro software inženýring společnosti Siemens Digital Industries Software. „I když se jedná o nezbytnou část procesu, skicování se za posledních 40 let příliš nezměnilo, ale díky technologiím a inovacím, které společnost Siemens získala z několika akvizic jsme nyní schopni udělat zásadní krok v oblasti navrhování a vylepšit ho tak, abychom našim zákazníkům pomohli zvýšit jejich produktivitu a dosáhnout zásadních inovací.“

Společnost Siemens Digital Industries Software je lídrem v oblasti digitalizace průmyslu a ukazuje firmám, kde jejich vývoj, výroba a automatizace mohou být zítra a v budoucnu. Portfolio Xcelerator pomáhá společnostem všech velikostí vytvářet a využívat možnosti digitálního dvojčete, získat nové poznatky, příležitosti a dosáhnout nové úrovně automatizace a inovací.

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

 

www.siemens.cz