Smartifikace průmyslu podle SKF

Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu „smartifikace průmyslu“, který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb. 

Mezi představitele tzv. chytrého průmyslu patří například systém SKF Enlight, což je mobilní a cloudové řešení, které spojuje aplikace vyvinuté SKF pro průmyslové použití s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií. Snímací technologie představuje SKF Enlight QuickCollect, který díky rozhraní Bluetooth umožňuje uživatelům v provozu shromažďovat a měřit stavové údaje zařízení.  

Jednoduchý snímač monitoruje vibrace a teplotu a bezdrátově je přenáší do mobilního zařízení s instalovanou aplikací QuickCollect, která následně tato data ukládá, analyzuje a používá k diagnostice stroje. V případě potřeby se zákazníci mohou okamžitě připojit k předplaceným znalostním službám SKF a využít diagnostickou podporu a doporučení. 

Služba s názvem SKF DataCollect umožňuje připojit se ke cloudu SKF, který data získaná snímačem SKF Enlight QuickCollect dále předá analytikům v globální síti SKF center vzdálené diagnostiky. Na jejich základě odborníci vypracují odbornou zprávu a doporučení týkající se další údržby a provozu stroje.  

Dalším přístrojem, který je možné připojit ke cloudu SKF, je SKF Multilog IMx-8, jenž v sobě skrývá komplexní systém pro včasné zjišťování poruch. Krabička o rozměrech 104 × 173 × 40 mm sbírá pomocí čidel data z připojených přístrojů a následně je odesílá prostřednictvím cloudu k analýze do SKF center vzdálené diagnostiky.  Automatizované pokyny pro nápravu stávajících situací nebo hrozících poruch pomáhají zvyšovat spolehlivost, dostupnost a výkonnost rotačních zařízení. Inteligentní data o stavu stroje z analyzátorů IMx-8 pomáhají eliminovat neplánované odstávky a plánovat údržbu, a to jak preventivní, tak prediktivní. 

Cloudová technologie zajišťuje propojení a sjednocení vzdálených diagnostických služeb SKF v rámci jednoho celosvětového úložiště, které zároveň umožňuje zákazníkům rychlý přístup k softwaru pro bezdemontážní diagnostiku bez přerušení provozu stávajících IT systémů. Na základě analýzy dat zpracovaných diagnostickými centry se tak zákazníci mohou zodpovědně rozhodovat a současně zavádět změny výroby, které šetří zdroje a omezují zbytečné prostoje na nejnižší možnou míru. Data jsou přístupná prostřednictvím internetového připojení a lze je sdílet kdekoli na světě.  

V České republice probíhá digitalizace SKF v oblasti prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V závodě SKF Lubrication Systems CZ v Chodově, kde se vyrábějí centrální mazací systémy, jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, provádí se monitorování jejich stavu právě pomocí přístrojů QuickCollect a IMx-8, díky čemuž lze závady objevit ještě před tím, než se promítnou do funkčnosti stroje.  

Zatímco QuickCollect se využívá pro pochůzkový monitoring, IMx-8 je trvale připojen ke strojům a sesbíraná data předává prostřednictvím cloudu do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Data zpracovaná do podoby diagnostických hlášení se následně využívají k plánování preventivní údržby a oprav tak, aby nedocházelo k narušení výroby.  

Všechny tyto technologie je možné zavádět bez nutnosti vysokých počátečních investic díky systému servisních kontraktů, které SKF svým zákazníkům připravuje na míru. Tento unikátní způsob financování diagnostiky a údržby strojů zahrnuje shromažďování dat, jejich vyhodnocování i údržbu, včetně náhradních dílů.  

Základním programem je SKF Premium, který se zaměřuje na výkonnost konkrétních rotačních zařízení a doplňuje rámcový kontrakt nákupu produktů. Naopak program Rotation for Life je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle. Zaručuje spolehlivost a dostupnost vybraných klíčových rotačních strojů a snižuje tak zákazníkům celkové náklady na jejich vlastnictví v průběhu sjednaného období smlouvy. U tohoto programu existuje také možnost posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství či jiných služeb asset managementu.  

Zavádění nových technologií do výroby má své dopady i na oblast lidských zdrojů. Tak, jak si zaměstnanci postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, stávají se pro ně zpestřením v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zavádění prvků Průmyslu 4.0 je pro SKF zásadní. Nejenže jim dokáže pomoci přizpůsobit se novým požadavkům, ale zároveň je ujišťuje, že i nadále mají své místo i v digitalizovaném světě.

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz