Snadné využitelné mobilní roboty motorem poptávky po automatizaci logistiky

Snadné využitelné mobilní roboty motorem poptávky po automatizaci logistiky

Dříve byly hlavním cílem automatizace výrobní procesy, ale i v těch nejvíce automatizovaných provozech do nedávna probíhala přeprava materiálu manuálním a neefektivním způsobem, a to když zaměstnanci trávili část pracovní doby taháním vozíků. Dnešní výrobní prostředí musejí být flexibilní a dynamická a na přepravních trasách se mohou objevit lidé, zařízení, palety a další překážky. Mobilní roboty v těchto prostředích fungují velmi dobře. S kolaborativní autonomní navigací je automatizovaná přeprava materiálu velmi pružná a adaptabilní. Není zapotřebí přerušovat výrobní procesy, vynakládat dodatečné výdaje a zajišťovat vyšší úroveň bezpečnosti pro zaměstnance.

Podle zprávy World Robotics Report 2018 Service Robots vydané organizací IFR zaznamenal v odvětví logistiky v roce 2017 segment obslužných robotů významný nárůst 162 % oproti roku předchozímu. To znamená, že v loňském roce bylo na trh dodáno celkem 69 000 logistických systémů, které představují 63 % všech obslužných robotů využívaných v průmyslových odvětvích. IFR rovněž předpovídá vysoký nárůst i v roce 2018 – podle predikce vzroste prodej logistických systémů o 66 %. Co stojí za aktuální popularitou logistických systémů? 

Rychlé nasazení a snadný provoz

Kromě zmíněné flexibility jednou z hlavních výhod autonomních mobilních robotů je rychlé, snadné a efektivní nasazení, naprogramování a provoz. Jediné, co operátor musí po zapnutí robota udělat, je připojit ho přes Wi-Fi síť k PC, tabletu či telefonu. Robot si s pomocí laserového systému naskenuje výrobní prostředí a vytvoří interní mapu, kterou bude využívat k navigaci. Uživatel poté na vytvořené mapě, na základě které se robot orientuje v prostoru, může naplánovat nejrůznější trasy a činnosti. Nejjednodušších úkolů se robot dokáže zhostit již za méně než hodinu od vybalení. S využitím intuitivního rozhraní dokáže rychle vytvořit i komplexnější úkoly skládající se ze série úkonů, jako například: „Jeď do skladu“, „Vyčkej 30 sekund“, „Pokud někdo naloží materiál, odjeď do výdejny“, „Pokud se materiál nenaloží, odjeď na vyčkávací pozici“ atd.   

Intuitivní uživatelské rozhraní AMR robotů umožňuje zaměstnancům nastavit robota a vytvořit přepravní trasy bez velkých zkušeností s programováním. Pracovníci navíc dokáží bez problémů vytvořit zóny se zákazem vjezdu, zóny se zvukovou signalizací, poslat robota nahoru či dolů z nakládací rampy či ho naprogramovat, aby byl schopen aktivovat dveřní systémy či výtah. Jednoduchost jde pak ruku v ruce s požadovanou flexibilitou – robota lze snadno a obvykle během několika minut aktualizovat, změnit mapu přenastaveného výrobního prostředí, upravit sekvenci úkolů apod.

Další dimenze flexibility přichází s „open-source“ přístupem AMR robotů k nasazení do konkrétního provozu. Dává podnikům možnost přizpůsobit mobilního robota prostřednictvím top modulů, tedy jakési nástavby, k téměř jakémukoliv využití. AMR roboty byly vyvinuty jako mobilní platforma dovolující snadno připevnit moduly typu regálů, skladovacích zásobníků, pásových nakladačů, kolaborativních robotických ramen, zdviží či tažných zařízení pro připojení vozíků s těžším nákladem. Zcela ve shodě s filozofií AMR dokáže běžný personál i tyto moduly připevnit rychle a snadno bez přítomnosti specialistů. 

Příklad zákazníka: NIDEC

Společnost NIDEC GPM Group, německý výrobce vodních čerpadel v automobilovém průmyslu, se rozhodla v rámci svého automatizačního úsilí robotizovat interní materiálové toky. Firma hledala takové řešení, které by umožnilo přepravovat výrobní materiál bez lidské asistence, dovolilo rychlé nasazení a nevyžadovalo strukturální změny výrobních prostor. Volba nakonec padla na mobilní roboty MiR100, které si zákazníka získaly svou flexibilitou a jednoduchým ovládáním.

Ve výrobním zařízení v Durynsku využívají jednoho robota k zásobování pracovníků výrobním materiálem a další dva roboty k zásobování montážních linek komponentami. Roboty s integrovaným tažným systémem MiRHook přivážejí ze skladu do výroby plné kontejnery s materiálem a zpátky vezou prázdné vozíky. Za jednu cestu dokážou autonomně odtáhnout až 300 kg nákladu. Během jednoho dne ujede každý robot v průměru 11 kilometrů, které nyní ušetří zaměstnanci v pracovní době. Ke koordinaci všech tří robotů zákazník využívá software MiRFleet. 

Díky dodávkám přesného množství materiálu v přesnou dobu snížily roboty MiR100 zásoby materiálu ve výrobním zařízením a ušetřily cenný prostor. Automatizace logistických procesů také umožnila společnosti méně se věnovat provozním problémům a přesměrovat své zdroje na oblast výzkumu a vývoje. Ta je základním předpokladem k udržení vysoké konkurenceschopnosti na trhu. Na základě úspěšného nasazení plánuje firma pořízení dalších dvou mobilních robotů MiR.

Autorem článku je Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel pro region CEE, Mobile Industrial Robots (MiR).

Mobile Industrial Robots (MiR)

Mobile Industrial Robots, zkráceně MiR, ze zabývají vnitropodnikovou logistikou. Mobilní roboty stále častěji pronikají do průmyslových výrob a řeší řadu dřívě složitých úloh. 

https://www.mobile-industrial-robots.com/