Společnost B&R slaví 25 let na českém trhu

Společnost B&R slaví 25 let na českém trhu

Společnost B&R patří mezi nejvýznamnější inovátory na trhu automatizace. Letos slaví 25 let na českém trhu. Při této příležitosti jsme připravili seriál, který mapuje dosavadní úspěchy. V tomto díle našeho cyklu vzpomíná Ing. Václav Pravda, který stojí už téměř 15 let v čele pražské pobočky.

Pražská pobočka sídlí na Zličíně. Proč právě zde?

Bylo to strategické rozhodnutí a ukazuje se, že bylo prozíravé. Společnost B&R, která vstoupila na český trh v roce 1997, si za hlavní sídlo vybrala Brno. Obchodní činnost se dobře rozvíjela, a jak se rozšiřoval okruh zákazníků, bylo zřejmé, že musíme jít za nimi. Proto byla založena pražská pobočka, jež sídlí na západním okraji hlavního města. Je jednak na konečné lince metra a jednak blízko dálnice na Plzeň. Dobrá je však návaznost i na jižní a severní Čechy. Zde jsou soustředěni naši obchodníci, stejně jako vývojoví inženýři. V přízemí se nachází i výukové středisko Automation Academy, kde zákazníky seznamujeme s našimi nejnovějšími produkty.

Jak získáváte nové zaměstnance?

Pro naši specifickou činnost není snadné nacházet nové zaměstnance. Já sám jsem měl štěstí, že jsem na začátku své profesní kariéry pracoval v průmyslovém závodě, v němž jsem měl na starost zavádění automatizace. To byla vhodná příležitost proniknout hlouběji do tohoto oboru. Následně jsem řadu let pracoval u velké nadnárodní firmy, a to právě v divizi automatizace. Měl jsem tedy možnost poznat celý proces nasazování automatizace z obou stran, tj. jako zákazník i jako dodavatel.

Při rozšiřování našeho týmu využíváme metodologii, která se už osvědčila u našich rakouských kolegů, a sice spolupráce s vysokými školami. Studentům ve vyšších ročnících nabízíme brigády a stáže. Pracují u nás na svých diplomových pracích a po absolvování u nás někteří i zůstávají.

A jak získáváte nové zákazníky?

S úsměvem bych řekl, že pilně a úspěšně. S vážnou tváří bych řekl, že vybudovat vlastní zákaznickou základnu nebylo snadné, protože velké nadnárodní společnosti měly na českém trhu díky své značce výsadní postavení. Za námi sice stála výborná a ceněná rakouská firma, ale museli jsme jít vlastní cestou, hledat své místo na trhu, aktivně vyhledávat nové projekty. Podařilo se nám proniknout do nových průmyslových segmentů a získat další systémové integrátory. Výmluvným příkladem je firma Elektroline působící v oblasti dopravní infrastruktury anebo projekt řízení pomořanské třídírny uhlí pro společnost Seven. Zaměřili jsme se především na výrobce strojírenských zařízení a také na české integrátory, kteří vkomponují naše automatizační prostředky do svých automatizačních projektů. Myslím, že naše snaha byla korunována úspěchem a náš podíl na českém trhu výrazně vzrostl.

Jak byste charakterizoval přednosti společnosti B&R?

Řídíme se jednoduchou poučkou o tom, že firma je úspěšná tehdy, když je zákazník spokojen. V souladu s firemní kulturou naší mateřské společnosti jsme vsadili na kvalitu a na péči o zákazníka. I když jsme hned od počátku nabízeli širokou paletu produktů a řešení, vývoj pokračuje dál a tím se rozšiřují i možnosti dalších aplikací. Například cloudové aplikace pro strojírenství, ACOPOStrak s pěti bezpečnostními funkcemi a další. Automatizace dnes směřuje k větší personifikaci výroby čili k produkci podle cílené objednávky, což vyžaduje rychlé přeměny výrobní linky. A v tomto směru umíme nabídnout pozoruhodné programy. Jedná se o úplně nový přístup ve srovnání s předchozí výrobou řízenou cyklem. Umožňuje realizaci individuální výroby bez přechodových časů. Také operační a informační technika se stále více prolíná a trendem je harmonizace průmyslové komunikace. Je tedy logické, že dnes nabízíme výsledky vlastního vývoje v oblasti mobilní automatizace, flexibilních softwarů a integrace robotů do výrobních linek.

Společnost B&R také vyvinula systém, který v nepřetržitém režimu zachycuje údaje o strojích a celých linkách a poskytuje o nich spolehlivý přehled. Aplikace shromažďuje data nepřetržitě; patří k nim například rychlost výroby, spotřeba energie nebo teplota. Uživatel sám určí, jaké informace potřebuje, a aplikace automaticky vypočítá klíčové indikátory výkonu, například celkovou efektivitu zařízení. Kromě toho aplikace cloud zobrazuje čas potřebné preventivní kontroly stroje a umožňuje údržbu doslova „na míru“. Vývojáři a konstruktéři strojírenských zařízení tak mohou snadno identifikovat potřebu optimalizace, zlepšovat servis svým zákazníkům a tím přispět ke zvýšení ekonomiky výroby.

BRCZ PravdaVaclavIng. Václav Pravda

Jaké jsou hlavní prvky v péči o zákazníka?

Proti velkým firmám jsme měli a máme výhodu, že nerozlišujeme velké či malé zákazníky, velké nebo malé zakázky. Dokážeme také zákazníkovi zapůjčit na určitou dobu určitý systém, aby si ho mohl vyzkoušet, a jsme flexibilní v dodávkách, protože máme sklad blízko v Rakousku. A také máme široký tým softwarových vývojářů v Rakousku i v Čechách, kteří úzce spolupracují s vývojáři u zákazníka.

Můžete uvést atraktivní příklad?

Říká se, že lakovna je jednou z nejdůležitějších částí automobilky, protože je to nejužší místo výroby. Jen to, co se nalakuje, se taky může vyrobit. To platí i pro Škodu Auto v Mladé Boleslavi. Linka předúprav v lakovně je dlouhá celkem 250 metrů a rychlostí 11 m/s z ní vyjede každých 37 sekund jedna karosérie, a to 24 hodin denně. Aby se nezastavila, je třeba si především hlídat citlivá místa pendlového dopravníku a těmi jsou oběžná řetězová kola. Jejich diagnostika není jednoduchá. Spolu se systémovým integrátorem společností DIF z Bohumína, jež se zabývá vibrační diagnostikou, jsme se podíleli na řešení, jehož těžiště spočívá v monitorování ložisek dopravníků. Ve Škodě Auto jsme využili otevřený distribuovaný systém B&R APROL pro řízení technologických procesů s předpřipravenými řešeními. Výsledkem bylo nasazení on-line vibrační diagnostiky lakovny pomocí APROL ConMon, což znamená condition monitoring.

Celkem je na lince rozmístěno 366 snímačů vibrací – akcelerometrů, z nichž každý snímá 16 vibračních parametrů. Data se přenášejí do řídicího PC „po drátech“ za použití protokolu POWERLINK. Zamezí se tak v náročném prostředí lakovny rušení. Kabeláž má úctyhodnou délku 5 km. Získané informace se ukládají a vyhodnocují v průmyslovém počítači v místnosti mistrů.

Přínos B&R systému Condition monitoring spočívá v technickém řešení: v návrhu hardwaru a v předpřipraveném softwarovém řešení pro samotnou on-line diagnostiku. Naši programátoři následně upravili programy celé diagnostiky, nicméně know-how je firmy DIF. Výhodou byl fakt, že se nemusela budovat přenosová síť mezi vyhodnocovacím automation PC a měřicími ostrůvky na lakovacích linkách, ale mohli jsme využít stávající síť lakovny. Předností naší koncepce je možnost systém modulárně rozšiřovat. Lze začít například s 10 měřicími body v pilotním projektu, vyhodnotit jej a potom rozšířit třeba na několik set senzorů.

Jaké máte záměry pro nejbližší budoucnost?

Současná geopolitická situace mění ekonomické priority nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa. A také v jednotlivých průmyslových odvětvích. To je pro nás velká výzva. Jsme na ni připraveni.

B&R: Perfection in Automation

Náš slogan je naším posláním. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli. S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci. Intuitivní cit pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích a technologiích v průmyslu.

https://www.br-automation.com/cs/perfection-in-automation/