Společnost DFK Cab navýšila o polovinu svou produkci díky optimalizaci výroby

Společnost DFK Cab navýšila o polovinu svou produkci díky optimalizaci výroby

Dosahování úspor a zvyšování produktivity ve výrobě je vždy nepřetržitý proces, který zaručuje dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost firem. Digitální simulace a optimalizace již řadu let úspěšně doplňují zavedené a dlouhodobě fungující procesy LEAN a otevírají zcela novou dimenzi efektivity výroby. To potvrzuje i inspirativní příběh digitalizace výroby našeho ambiciózního zákazníka, společnosti DFK Cab, s.r.o.

DFK Cab, s.r.o. je úspěšná společnost, která ročně vyrobí a dodá více než 8 000 kabin pro elektrická a motorová vozidla a čtyřkolky zákazníkům po celém světě, od Kanady až po Nový Zéland. Výrobní ředitel, pan Michal Burda, se rozhodl zvýšit produktivitu výroby moderním způsobem, a to pomocí digitální simulace v programu Tecnomatix Plant Simulation. Ten byl také hlavním hybatelem výše zmíněného projektu optimalizace a digitalizace výroby.

„S potřebou navýšit produkci o 50 % jsme se rozhodli vybudovat druhý výrobní závod. Říkali jsme si, že nebude těžké jej navrhnout, protože jsme přece experti ve výrobě kabin. Nicméně jsme brzy zjistili, že to nebude zdaleka tak jednoduché. Protože jsme si chtěli ověřit správnost našeho návrhu haly a chtěli se naučit něco nového, rozhodli jsme se pro  nasazení Plant Simulation pro dynamické simulace a optimalizace výroby.“ říká Michal Burda.

Hlavním záměrem a cílem projektu bylo:

  • podpořit a ověřit investici cca. 15 Mil. Kč a 5 Mil. ve mzdách
  • ověřit si, že bude výroba postavena a nadimenzována optimálně, ujistit se, že jsme to vymysleli nejlépe
  • přesunout plánování výroby z MS Office do modernějšího a spolehlivějšího prostředí
  • využít simulačního nástroje Plant Simulation pro optimalizaci výroby i v původním závodě

dfkcab 3

První etapou nasazení Plant Simulation bylo zaškolení uživatelů. Proběhlo ve třech blocích, a účastnili se ho konstruktéři, plánovač výroby, vedoucí budoucího závodu a ředitel.

Michal Burda to komentuje:

„Taktika proškolení vedoucích pracovníků se vyplatila. Získali jsem přesnou představu o tom, jak nejlépe využít přednosti simulačního nástroje a jaké informace od simulačního projektu můžeme očekávat. Na školení ihned navázal projekt optimalizace layoutu a průchodnosti nové haly. Již při tvorbě prvního oddělení byla odhalena fatální chyba návrhu výroby: Svařovna nebyla navržena dobře a nebyla by schopná vyrobit 300 kabin za měsíc. Po digitální simulaci a úpravě pracovišť se průchodnost zvýšila na cílovou úroveň, a časová i finanční investice do Plant Simulation se nám zaplatila poprvé. 

Další klíčový nález problému v navrhovaném projektu byl detekován v návrhu lakovny od dodavatele, který neobsahoval překladové a návratové stanoviště dopravníku. Přišli jsme na to díky Plant Simulation, normálně bychom na to nepřišli. Kdybychom dílnu takto provozovali, lakovna by nedosáhla ani 70 % plánované kapacity. Úprava lakovny v hale díky včasnému zjištění trvala jen 8 týdnů ještě před spuštěním do provozu. Simulací a odstraněním této chyby se nám Plant Simulation zaplatil podruhé!

Celkem byly během jednoho měsíce práce v Plant Simulation provedeny desítky změn původního návrhu. Po vystavění nové výroby jsme porovnali chování pracovišť s digitálním
modelem a testy nám potvrdily správnost digitální simulace v Plant Simulation a oprávněnost veškerých změn.“

dfkcab 4

Co DFK Cab nasazení Plant Simulation přineslo?

  • nastavení taktu a toku celé plánované výroby
  • spojení s kapacitním plánem – vyhodnocení vlivu rozdílnosti produktů na výkon
  • potvrzení slíbených cílů a úspor investorům
  • projekt investice do technologií i do softwaru měl návratnost 11 měsíců

V současné době firma DFK Cab detailně zpracovává simulační model nové výroby a připravuje jej na využívání při operativním a kapacitním plánování výroby. Zároveň připravuje digitální model původní výroby za účelem její optimalizace a maximalizace produkce. Digitální dvojče procesů výroby a logistiky s Plant Simulation je moderním a nezbytným nástrojem LEAN specialistů a průmyslových inženýrů a umožňuje maximální využití veškerého potenciálu výroby.

www.axiomtech.cz

www.plmsoftware.cz

AXIOM TECH

Konzultační a obchodně inženýrská společnost, která se od svého založení v roce 1993 zaměřuje především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Jedná se o strategického partnera společnosti Siemens Digital Industries Software pro oblast průmyslového software. Jejich více než 25leté působení na trhu je zásluhou hlavně stabilního zázemí naší společnosti a lidí, kteří zde pracují. Z převážné většiny se jedná o technicky zaměřené pracovníky a špičkové odborníky na nejmodernější IT technologie, kteří jsou tu pro zajištění plného servisu našim zákazníkům a partnerům. V současné době má společnost AXIOM TECH s.r.o. osmdesát zaměstnanců, z toho je 80% techniků. Působí po celé České republice. Díky 3 pobočkám jsou Vám blíže ať jste z jakékoli části naší republiky.

 

https://www.axiomtech.cz/