Společnosti Kraft Heinz a AB-InBev digitalizují

Společnosti Kraft Heinz a AB-InBev digitalizují

Digitální transformace je natolik rozsáhlé a aktuální téma, že lze mnohým výrobcům odpustit neochotu do něj vstoupit, natož skočit oběma nohama. Přes všechnu tuto nejistotu existují ale někteří odvážní uživatelé, jako například Kraft Heinz a AB-InBev, kteří digitální transformaci zkoumají a začínají využívat její možnosti.

„Jsme na začátku naší cesty k digitální transformaci, která probíhá na dvou frontách s různými výchozími body,“ řekl Scott Ingles, vedoucí mezinárodního oddělení OT a automatizace ve společnosti Kraft Heinz, který je zodpovědný za 40 závodů po celém světě. „Máme náš americký podnik a platformu, která je poměrně vyspělá, takže již sbíráme data. Musíme se ale rozhodnout, jak je digitální transformací lépe analyzovat, automatizovat a dostat ke správným uživatelům pro lepší rozhodování. Máme však také naše mezinárodní podnikání, které není tak vyspělé, takže musíme vybudovat větší infrastrukturu digitální transformace a najít správný základ pro sběr dat z klíčových aktiv a jejich analýzu.“

Charles Tisdell, globální ředitel pro automatizaci a propojení IIoT ve společnosti AB-InBev, dodal: „Digitální transformace je také o transformaci lidí a o identifikaci mezer v datech a výkonnosti zařízení, které je třeba odstranit. Provozujeme 256 zařízení po celém světě v šesti kontinentálních zónách, takže potřebujeme provést také digitální transformaci, která se může škálovat ze Severní Ameriky do dalších globálních lokalit.“

Ingles a Tisdell vystoupili v čele rozsáhlé panelové diskuse na Fóru potravinářského a nápojového průmyslu zaměřeném na spotřební zboží (CPG) v první den veletrhu Automation Fair 2021, který se konal v Houstonu. Připojili se k nim Colin Speakman, globální ředitel pro spotřební zboží ve společnosti Kalypso, která je součástí Rockwell Automation, a moderátor Steve Deitzer, viceprezident pro podnikové zákazníky CPG ve společnosti Rockwell Automation.

Naučte se jít digitální cestou

Tisdell uvedl, že společnost AB-InBev přistupuje k digitální transformaci z obráceného pohledu, tedy vzhůru nohama. Zkouší ji v předních liniích a zajišťuje si rychlá vítězství, která lze rozšířit na větší a rozsáhlejší místa. „Hledáme uživatelské případy, které mohou zvýšit naše výnosy ze surovin, zatímco od jiných se očekává, že zvýší efektivitu zařízení a sníží prostoje nebo nám poskytnou lepší algoritmy pro zvýšení účinnosti kotlů,“ řekl Tisdell. „Kromě vývoje větších a lepších strategií chceme také přimět lidi v první linii, aby těmto transformacím také věřili.“

Ingles dodal, že společnost Kraft Heinz zkoumá digitální transformaci optikou svých pravidelných organizačních pilířů, kterými jsou kvalita, bezpečnost a výroba. Vyhodnocuje tím, jak může digitální transformace pomoci jejím tradičním cílům. „Ptáme se, co potřebujeme udělat a co chceme udělat? Identifikujeme také informační mezery mezi námi, producenty dat, a jejich spotřebiteli a zjišťujeme, jak je můžeme odstranit,“ dodal Ingles. „Naší největší hnací silou zůstává to, jak dodat co nejrychleji nejlepší produkt s co nejmenšími náklady. Samozřejmě, že mnoho lidí bylo kvůli pandemii více doma, to ale urychlilo naši cestu k digitální transformaci, protože musíme poskytovat produkty ještě rychleji.“

Koncepty případů – a lidí

Ingles a Tisdell uznali, že jejich kolegové a společnosti se snaží posunout digitální transformaci od ověření konceptu (PoC) ke skutečným aplikacím, i když se zpočátku jedná pouze o mikropřípady a mikrozapojení.

„Když například spolupracujeme s dodavatelem, začínáme s ohledem na konečné cíle digitální transformace, abychom mohli případy vybudovat až na těchto úrovních,“ řekl Tisdell. „Neexistuje jedna skupina, která by řídila digitální transformaci, protože ta je vlastně všude. Některé organizace nebo naše organizace jsou z digitální transformace nadšené a my s jejich funkčními oblastmi pracujeme na tom, jak ji mohou využít k řešení svých individuálních problémů.“

„AB-InBev používá řadu modelů schopností jako součást svého globálního systému řízení, takže s našimi spolupracovníky tyto modely procházíme a hledáme, jak je digitální transformace může vyřešit. Každý může digitální transformaci využít ve svém místním prostředí a ostatní se pak mohou rozhodnout, zda to, co udělali, je užitečné i jinde na základě jejich vlastních modelů schopností a hnacích sil. Může se tak přejít od nápadu k modelu a ke klíčovým ukazatelům výkonnosti. Digitální transformace se pak promění v osvědčené postupy, které lze rozšířit v kterémkoli z našich zařízení.“

Ingles dodal: „Nemluvíme jen o digitální transformaci pro zlepšení strojového vidění nebo řízení spotřeby energie. Chceme také plně zapojit naše zaměstnance a vedoucí pracovníky, protože právě tady musí začít dynamika. A nemluvíme jen o změně naší kultury. Mluvíme také o změně našich modelů kapitálových výdajů (CapEx). Společnost Kraft Heinz má pro každou organizaci řídicí výbory, které musí rozhodnout, jak mohou digitální transformaci využít a jak z ní těžit.“

Ingles informoval, že společnost Kraft Heinz již implementovala ethernetové brány v několika procesních aplikacích, aby připravila půdu pro nadcházející iniciativy digitální transformace. „V USA máme mnoho různorodých zdrojů dat a databází, takže máme spoustu tradičních informací. To je však jen špička ledovce digitální transformace, kterou se snažíme synergicky propojit,“ řekl Ingles. „Potřebujeme další infrastrukturu, abychom mohli data lépe využívat. Víme však také, že naše skupiny informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) používají různé modely, takže se musí spojit ve stejném prostředí digitální transformace a vzájemně sdílet a využívat svá data. To znamená prolomit bariéry, které tu byly po léta.“

Stejně tak Tisdell uvedl, že společnost AB-InBev integruje své úsilí o digitální transformaci s implementací pokročilého řízení procesů (APC), kterou již zavedla. „Jsme si také vědomi, že OT a IT se musí sbližovat, ale budeme k tomu potřebovat i dostatečnou kybernetickou bezpečnost. Sítě jsme již segmentovali, ale bude potřeba více virtualizace a IT ji může pomoci přenést na stranu OT. Naše organizace IT a OT mají naštěstí dobré vztahy, takže jsme přesvědčeni, že můžeme pokračovat v zavádění správných kyberbezpečnostních opatření, která umožní každé straně sdílet svá data.“

Tisdell a Ingles dodali, že digitální transformace jim také umožní dosáhnout dlouho sledovaných cílů v oblasti udržitelnosti a profitovat z nich. „Společnost Kraft Heinz právě oznámila svou novou iniciativu v oblasti udržitelnosti,“ řekl Ingles. „Podrobněji sledujeme spotřebu energie a uhlíkovou stopu a zavádíme tyto možnosti do okrajových provozů, a to nejen na úrovni pracovišť, ale až na úroveň strojů.“

Tisdell také řekl: „Udržitelnost bude dárkem, který se stále vrací, a digitální transformace nám umožní jí dosáhnout. Propojíme celé naše energetické prostředí a budeme mít k dispozici řešení SCADA, které to vše dokáže zobrazit. Právě tento dar je důvodem, proč musíme budovat dynamiku digitální transformace.“

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ