Výrobci chemikálií musí aktualizovat stárnoucí technologie a zároveň plnit cíle ESG.

Zatímco digitalizace se stala klíčovým cílem napříč odvětvími, aplikace digitálních řešení ve výrobě s sebou přináší stále další komplikace. Vzhledem k materiální povaze průmyslových procesních prostředků a zařízení se důraz na investice do výroby klade stále převážně na hardware.

Sachin Mathur, ředitel oblasti EMEA pro portfolio softwaru a řízení ve společnosti Rockwell Automation vysvětluje, jak lídři výrobního odvětví mohou změnit své uvažování o automatizaci a zavést více holistický přístup podporující jednoduchou a efektivní spolupráci.

Obor biotechnologií zaujímal v posledních letech přední místo v oblasti inovací ve zdravotnictví. Ještě než se svět propadl do globální pandemie, zaznamenal tento sektor masivní růst v reakci na zdravotnické úřady, výzkumníky a inovátory, kteří se pokoušeli najít nové způsoby, jak reagovat na komplexní zdravotní problémy.

Maple Leaf Foods zapojuje lídry v oboru do inovativního partnerství a spouští pilotní program pro zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) – školení a udržení zaměstnanců.

Strana 1 z 11