Jihomoravská Strážnice skrývá řadu zajímavých míst k návštěvě. Ta naše vedla do zavedené potravinářské výroby areálu firmy Petr Hobža, která od roku 1988 vyrábí klasické smažené brambůrky prémiové kvality. Při své stále rostoucí produkci sází firma zejména na automatizaci a digitalizaci, projekty i celou výrobu řídí Libor Hobža. Mezi poslední realizace pak patří ta, kterou implementovala společnost ATRIMA vedená Petrem Haškovcem. Právě tito dva odpovídali na otázky nejen o nové balicí lince, ale také výzvám automatizace v tomto náročném segmentu obecně.

Výrobci chemikálií musí aktualizovat stárnoucí technologie a zároveň plnit cíle ESG.

Digitalizace už řadu let mění způsob fungování podniků. Společnosti dnes potřebují robustní systémy, které dokáží řídit všechny aspekty činnosti firmy. Digitalizace pomáhá podnikatelům a manažerům po celém světě přesně vědět, co se v jejich firmě děje, uvolnit jim ruce od administrativních úkonů a činit správná rozhodnutí vedoucí k naplnění jejich vizí. Při správném využití se snadno může se stát jednou z rozhodujících konkurenčních výhod.

Fyzický veletrh SPS, který se konal od 8. do 10. 11. 2022 v Norimberku, přinesl všem účastníkům opětovné ujištění o tom, jak důležitá je tato platforma pro celé odvětví automatizace. Po tříleté vynucené přestávce se letos pozornost kromě produktů a řešení soustředila především na osobní kontakty. Prezenční výstava pak byla skvěle doplněna digitální platformou „SPS on air“.

Společnost B&R patří mezi nejvýznamnější inovátory na trhu automatizace a digitalizace. Její systém procesního řízení APROL se osvědčil v řadě provozů, protože zákazníkům výrazně pomáhá nejenom snižovat náklady za energie, ale rovněž transparentně zobrazovat celý proces výroby. S úspěchem byl nasazen také v závodech skupiny Gnutti Carlo.

Strana 1 z 37