V době, kdy čelíme přetrvávajícím komplikacím po pandemii, složité makroekonomické situaci i rostoucím cenám energií, je předpovídání vývoje pro příští rok velmi obtížným úkolem. Faktem nicméně zůstává, že přes nejistotu současného stavu technologického trhu potřebují společnosti k zajištění růstu a udržení konkurenceschopnosti rozumně investovat do technologií. Které technologie či komplexní řešení se budou během příštího roku rozvíjet? Autorem textu je Alexander Malienko, Business Unit Director pro východní Evropu společnosti Dynabook.

Možnost konzultovat digitální zralost vlastní firmy s přítomnými experty u piva, které načepuje robot. To vše v kulisách Technologického ostrova plného inovací.  Právě tak se v  letošním roce vůbec poprvé představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Národní centrum Průmyslu 4.0. V rámci Digitální továrny 2.0 instalovalo Technologický ostrov, jehož součástí bude pestrá expozice založená na instalované 5G průmyslové síti a robotických aplikacích, které ji budou využívat. Na pomoc si Národní centrum Průmyslu 4.0 přizvalo partnery T-Mobile, výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP a Českou spořitelnu. Na digitálním pódiu návštěvníky čekají moderované diskuse předních osobností českého průmyslu na aktuálně palčivá témata. Do čeho investovat? A kde na to vzít finance?

A je to vůbec ještě pojem, který někdo používá? Je pravda, že jeho nadužíváním se od něj mnozí stále častěji distancují a všeobjímající termín Průmysl 4.0 se tříští do mnoha jiných označení či se ztrácí v dílčích aspektech této technologické změny. Palčivější otázkou je především samotný průmysl, jeho digitalizace a modernizace, ačkoli ve světle současných událostí je to téma, které v aktuálním zpravodajství nenajdeme.

Propojení fyzického a virtuálního světa je stále užší. Vzniká další generace internetu a Metaverse Continuum, která bude hnacím motorem nové vlny digitální transformace. Půjde přitom o mnohem větší vlnu, než byla ta, která probíhala dosud. Kdo zaspí, ocitne se ve světech, které navrhl někdo jiný a pro někoho jiného. 

Společnosti z nejrůznějších odvětví hledají nové způsoby, jak po pandemii zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost. Společnost ABB proto sestavila řadu předpovědí, v němž se zabývá klíčovými trendy, které budou v letošním roce určovat zvyšující se poptávku po robotech.

Strana 1 z 34