Technologie free-cooling dokáže zajistit maximální úspory energie

Technologie free-cooling dokáže zajistit maximální úspory energie

Energie jsou zásadní nákladovou položkou a jejich neustálé zdražování má na řadu podniků velice negativní vliv. Firmy proto hledají cesty, jak dopad cen na jejich podnikání co možná nejvíce zredukovat. Shoda napříč obory je ve snižování energetické náročnosti.

Většina oborů potřebuje k výrobě dodržování teploty procesní vody v požadovaném rozsahu. Samostatnou kapitolou je pak chlazení průmyslových technologií, kde je funkce ochlazování nezbytná pro udržování provozní teploty strojů nebo samotných výrobků. Nicméně velkou energetickou nevýhodou standardního kompresorového chlazení je, že při výrobě chladu fungují spolu s ventilátory i kompresory, které spotřebovávají několikanásobně více elektrické energie.

 

Pokud je tedy potřeba celoročně chladit technologická zařízení či průmyslovou výrobu, je z hlediska spotřeby energie výhodné využívat chladicí systémy s jednotkou volného chlazení, tzv. free-cooling.

Principem této technologie je využívání nízkých teplot okolního vzduchu, kdy elektrickou energii spotřebovávají pouze ventilátory. Samotné chlazení pak obstarávají tepelné výměníky vzduch/voda. V období chladných dnů lze tedy vodu chladit bez nutnosti chodu kompresoru nebo s jeho nižším chladicím výkonem. Díky této technologii je chladná voda zajištěna téměř zadarmo, jelikož elektrický příkon ventilátorů bývá v porovnání s příkonem kompresorů desetinový.

Hlavní přínos je tedy ve výrazném šetření elektrické energie. Kompresorová chladicí jednotka s výkonem 200 kW a teplotním spádem 20/15 °C má při trvalém provozu v letním období příkon zhruba 75 kW, kdežto vzduchový chladič pouze 15 kW. Ten však dokáže 100 % nahradit kompresorovou chladicí jednotu při teplotě okolí pod 12 °C, což představuje úsporu zhruba 360 500 kW za rok při maximálním a trvalém vytížení chlazení, oproti chlazení kompresorovým chladicím zařízením. Ve free-coolingovém režimu můžete tedy v zimním období ušetřit až 90 % elektrické energie, na jaře a na podzim podle konkrétních podmínek kolem 30-50 %.

Zásadním kritériem při rozhodování o použití volného chlazení je tepelná zátěž během roku. Ze zkušeností víme, že free-cooling se vyplácí u provozů s minimálně dvousměnnou výrobou nebo provozem. Mezi další důležitá kritéria, kterým se při návrhu volného chlazení věnujeme, patří posouzení lokality budoucí instalace a výstupní teplota ochlazované kapaliny. Veškeré tyto okolnosti mají zásadní vliv na počet provozních hodin volného chlazení a výpočet návratnosti. Nicméně vzhledem k aktuálnímu trendu růstu cen energií má investice do tohoto systému návratnost velice rychlou.

Pomůžeme Vám snížit náklady na provoz chladicích zařízení spolu s ohledem na vysokou spolehlivost výroby. S aplikacemi technologií průmyslového chlazení máme několik let zkušeností. Patříme k předním českým dodavatelům v oblastech stlačený vzduch, průmyslové chlazení, vytápění tepelnými čerpadly a prediktivní údržby. Ve všech oborech poskytujeme komplexní zákaznický servis.

Veskom, spol. s r. o.

Společnost Veskom je v současné době jedním z předních českých dodavatelů, který poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti stlačeného vzduchu, průmyslového chlazení a tepelných čerpadel. Zajišťuje poradenství, návrh, projekci, dodávku, montáž a servis zařízení. Firma Veskom působí na trhu již od roku 1991 a zastupuje řadu nadnárodních značek.

 

 

www.veskom.cz