TECNOMATIX – Digitální dvojče vaší výroby

TECNOMATIX – Digitální dvojče vaší výroby

Digitalizace proniká do našich životů čím dál více, cítíme to dnes na každém kroku. V průmyslu je digitalizace logickým krokem, jak být konkurenceschopnější.

Jedním ze směrů, jak digitalizaci pojmout a získat nespornou výhodu oproti konkurenci, je vytvoření digitálního dvojčete vaší výroby.

Společnost AXIOM TECH, partner společnosti SIEMENS Digital Industries Software, nabízí softwarové řešení, které využívá digitálního dvojčete pro kompletní životní cyklus výrobku, tedy i pro přípravu a optimalizaci výroby a výrobních zařízení. Konkrétně se jedná o řešení TECNOMATIX, jehož hlavní myšlenkou je vytvoření digitálního dvojčete procesu, pracoviště, linky, haly nebo i celé výroby.

Díky různým modulům tohoto řešení můžete simulovat jakékoli procesy a získat tak mocný nástroj pro realizaci svých rozhodnutí, která jsou podložena výsledky právě z těchto simulací.

TECNOMATIX můžeme využít nejčastěji v těchto oblastech:

 • programování a zprovoznění robotů a robotických linek;
 • optimalizace ergonomie operátorských pracovišť;
 • nastavení výrobních a logistických procesů, layoutu, plánování výroby.

Díky modulu pro roboty můžeme vytvořit digitální obraz plánované aplikace, nasimulovat ji, na základě 3D dat sestavit kompletní programy robotů, otestovat různé scénáře a odhalit případné chyby v návrhu ještě před výrobou. Tento simulační model lze využít i pro virtuální zprovoznění, tedy testování PLC řízení ještě před realizací na místě. Dochází totiž k propojení a souběhu činností konstruktérů, elektroprojektantů a PLC programátorů. Jedno oddělení tak nečeká na druhé a pracují na projektu současně.

Robotics 2021 2

Pokud řešíte robotická pracoviště, určitě si kladete tyto otázky: 

 • Lze tuto aplikaci provést vybraným robotem?
 • Jaký bude čas cyklu, dodržíme zadání projektu?
 • Jak zajistit bezpečnost aplikace?
 • Lze stávající řešení udělat chytřeji?
 • Jak novou aplikaci zprovoznit co nejdříve?
 • Jak snadno ověřit více variant řešení?

Na všechny tyto otázky můžete velmi snadno získat odpovědi díky řešení TECNOMATIX.

A jaké jsou tedy přínosy tohoto řešení?

Pro integrátory je to:

 • verifikace projektu již ve fázi nabídkového řízení;
 • řešení jakýchkoli projektů od 1 robotu po multirobotické linky;
 • ověření vhodnosti značky a typu robotu;
 • ověření časů a garance parametrů;
 • možnost předložit k nabídce i danou simulaci a tím zvýšit technickou úroveň nabídky;
 • možnost zapojení do zajímavých projektů v automotivu (zde je řešení Tecnomatix standardem);
 • rychlejší a efektivnější realizace;
 • propojení světa programování robotu a programování PLC díky modulu „Virtuální zprovoznění“;
 • většinu práce lze realizovat v kanceláři či na home office;
 • úspora nákladů spojených s cestováním při reálném zprovoznění.

Pro výrobní společnosti je to:

 • programování robotu z kanceláře nebo home office bez blokace robotu;
 • robot pracuje, zatímco programátor programuje;
 • úspora přeseřizovacích časů a tím zvýšení průchodnosti výroby.

Další využití řešení TECNOMATIX, respektive jeho dalšího modulu, je také v ergonomii operátorských pracovišť. Můžeme tak simulovat konkrétní manuální operace a zjišťovat, zda má pracovník správně navržen pracovní prostor, a to jak z pohledu efektivity práce a časů, tak i z pohledu zatížení při práci. Výstupem jsou tak konkrétní informace o tom, zda existuje riziko ohrožení zdraví pracovníků při dané práci, či nikoli.

RObotics 2021 3

Poslední modul TECNOMATIX je zaměřen na jakékoli procesy – výrobní, logistické, plánování výroby.

Díky tomuto modulu můžete vytvořit kompletní digitální dvojče pracoviště, dílny, haly, které vám pomůže při:

 • identifikaci a odstranění úzkých míst;
 • nastavení správných skladů a zásob;
 • zjišťování potřebných kapacit (lidí, strojů, logistických zařízení apod.);
 • nastavení layoutu a toků materiálu;
 • ověření investic;
 • operativním plánování výroby (do konečných kapacit při aktuálním nastavení výroby a zakázek).

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Můžeme i pro vás vytvořit digitální dvojče vašich pracovišť – vaši DIGITÁLNÍ TOVÁRNU.

AXIOM TECH

Konzultační a obchodně inženýrská společnost, která se od svého založení v roce 1993 zaměřuje především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Jedná se o strategického partnera společnosti Siemens Digital Industries Software pro oblast průmyslového software. Jejich více než 25leté působení na trhu je zásluhou hlavně stabilního zázemí naší společnosti a lidí, kteří zde pracují. Z převážné většiny se jedná o technicky zaměřené pracovníky a špičkové odborníky na nejmodernější IT technologie, kteří jsou tu pro zajištění plného servisu našim zákazníkům a partnerům. V současné době má společnost AXIOM TECH s.r.o. osmdesát zaměstnanců, z toho je 80% techniků. Působí po celé České republice. Díky 3 pobočkám jsou Vám blíže ať jste z jakékoli části naší republiky.

 

https://www.axiomtech.cz/

Nejnovější články od autora: