Těsnění: „H2-approved“ – vodíkové technologie

Těsnění: „H2-approved“ – vodíkové technologie

Těsnění Frenzelit se osvědčila jako vhodná pro vodíkové aplikace a jsou opatřena certifikovaným logem „H2-approved“.

Ve společnosti Frenzelit má test vhodnosti pro aplikace s vodíkem dva aspekty: těsnost a odolnost materiálu. Molekula vodíku je malá, takže těsnost je velmi důležitým kritériem výběru, pokud jde o vhodnost pro vodík. Vzhledem k odlišné molekulární struktuře poskytují konvenční zkoušky těsnosti s heliem nebo dusíkem pouze omezené informace o těsnosti v aplikacích s vodíkem. Z tohoto důvodu si postavili vlastní testovací zařízení, ve kterém těsnění testují s materiálem, kterému musí v provozu odolávat – vodíkem. Výrobce tak reaguje na rostoucí poptávku a zvyšující se význam média – vodíku v průmyslu.

Těsnění si musí zachovat svou funkci po co nejdelší dobu. Frenzelit simuluje životnost umístěním těsnění na několik dní za působení vodíku pod tlakem 3 bary. Po této době nesmí materiál vykazovat žádné praskliny nebo porézní místa. Teprve poté může být pečeť opatřena logem „H2-approved“. To prokazatelně prokazuje na vhodnost materiálů Frenzelit. Dosud neexistují žádné normy pro vodíkové aplikace, ani zkušební zařízení ke zvýšení bezpečnosti a tím i přidaná hodnota pro uživatele. „H2-approved by Frenzelit“ je nově také vlastní značkou, se kterou chce společnost nastavit standardy v průmyslovém využití vodíku a zároveň klást důraz na vlastní testovací metody.

O-kroužky firmy COG s testem vhodnosti pro vodík:  https://www.cog.de/en/hydrogen.

TECHSEAL s.r.o.

Firma TECHSEAL s.r.o. vznikla v roce 2006. Staví na tradici a zkušenostech našich odborníků pracujících v oboru utěsňování po celý profesní život nebo již dlouhou řadu let. Naše společnost si zakládá na partnerské pozici se zákazníky v oblasti utěsňování, kde naším hlavním zájmem je spolehlivost, záruka a maximální servis s nejvyšší zodpovědností.Naší strategií je nejen prodávat a vyrábět, ale dodávat komplexní produkt od fáze návrhu, přes výrobu, až do finální realizace projektu u zákazníka. Jsme však také připraveni na přání zákazníka na projektech spolupracovat a nabízíme dodávku širokého spektra samostatných služeb.

www.techseal.cz

Nejnovější články od autora: