Továrna Schneider Electric v Písku neprodukuje uhlíkovou stopu

Továrna Schneider Electric v Písku neprodukuje uhlíkovou stopu

Písecká továrna Schneider Electric získala interní certifikaci Net Zero Carbon site. Byla tak oceněna jako továrna s nulovou uhlíkovou stopou. Jedná se o jeden z prvních evropských podniků koncernu Schneider Electric, který na náročný standard dosáhl. Společnost se na udržitelnost zaměřuje dlouhá léta a řešení pro ekologizaci provozu jsou jádrem jejího podnikání.

Certifikaci závod obdržel na začátku letošního roku. O prestižní titul Net Zero Carbon site se mohou ucházet pouze provozy, které reálně splňují velmi přísně nastavené parametry, které stanovila a kontroluje sama společnost Schneider Electric. Cílem je přispět v souladu s environmentální politikou firmy k větší udržitelnosti.

„K titulu vedla dlouhá a náročná cesta, která započala částečným vytápěním továrny odpadní vodou z nedaleké bioplynové stanice, následovaná výměnou rozvodů tepla, nákupem nových jednotek k řízení teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu (HVAC), výstavbou výměníkové stanice a finálním rozšířením ‚zeleného‘ vytápění do celé továrny. Elektrickou energii nakupujeme výhradně z obnovitelných zdrojů. A ani tím naše úsilí nekončí, v blízké budoucnosti ekologizaci dále podpoříme výstavbou off-grid fotovoltaické elektrárny o výkonu 600 kWp na pozemku závodu,“ uvádí Petr Kašpírek, vedoucí oddělení bezpečnosti, životního prostředí a správy budov písecké továrny Schneider Electric.

„S potěšením a hrdostí mohu oznámit, že písecká továrna se od začátku března letošního roku připojila k elitnímu týmu více než 30 továren společnosti Schneider Electric a byla uznána jako závod s nulovými emisemi uhlíku. Je to dobrá zpráva nejen pro nás, ale hlavně pro planetu i jižní Čechy,“ upřesňuje ředitel písecké továrny Bart Mach.

S dekarbonizací provozů začala společnost v roce 2013. Zaváděné změny měly pozitivní dopady i na tepelný komfort a kvalitu vzduchu na pracovišti. Samozřejmostí byla instalace vlastního systému EcoStruxure, který digitalizuje provoz celé budovy a pomáhá spravovat její fungování i spotřebu energií v reálném čase.

Udržitelnost je pro podnikání Schneider Electric zásadní

V oblasti ekologizace provozů je portfolio společnosti velmi bohaté. Nabízí například již zmíněnou celkovou architekturu EcoStruxure, která poskytuje výhody pro udržitelnost a efektivitu, což je důležité pro organizace, které se snaží přizpůsobit klimatickým změnám a snižovat svou uhlíkovou stopu. V dnešní době se stále více zdůrazňuje nutnost adaptace na klimatické změny a snižování uhlíkové stopy. Vedle snižování emisí uhlíku přišla firma i s rozvaděči, které limitují další plyn výrazně přispívající ke klimatické změně, toxický SF6.

„Společnost Schneider Electric se dlouhodobě řadí mezi firmy, které kladou zásadní důraz na ekologii obecně. Nabídka řešení, která snižují dopady lidské činnosti na planetu, šetří její zdroje a zároveň rozumně hospodaří se zdroji, jsou pro podnikání společnosti esenciální. Náš podnik v Písku proto nemohl stát bokem. Jsem rád, že na vlastním případu Schneider Electric ukazuje, že pro něj tyto hodnoty nejsou pouhá slova a sám si stanovuje přísná pravidla, která musí jeho podniky splňovat. I proto získáváme jako firma řadu ocenění, například v prestižním žebříčku od Corporate Knight jsme se umístili na prvním místě jako nejudržitelnější globální korporace,“ připomíná Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku. Celosvětově se firma zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do konce roku 2025 a nulové uhlíkové stopy do konce roku 2030.

Písecká továrna Schneider Electric produkuje především průmyslové komponenty – stykače, spínače, tlakové spínače, bezpečnostní tlačítka, závěsné ovladače, tepelná relé, příslušenství motorových spouštěčů a další. Produkty najdou své uplatnění například i v jaderných či větrných elektrárnách. Pracuje zde přes 500 zaměstnanců.

Schneider Electric

Schneider Electric je celosvětově působící francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu. Je nástupcem strojírenského a zbrojního koncernu Schneider et Cie. V Česku společnost provozuje výrobní závod v Písku.

https://www.se.com/cz/cs/