Tramvaje v Belgii jako příklad

Nejdelší tramvajová trať na světě vede podél belgického pobřeží a může se pochlubit unikátní automatizací. Tramvaj blížící se ke křižovatce vysílá signál, který řídicí systém zpracuje, podle čísla linky této tramvaje vyhodnotí, v jakém směru má vůz pokračovat v jízdě, a podle toho automaticky nastaví výhybku pomocí elektrohydraulických přestavníků do požadovaného směru. Na unikátním automatizačním projektu se podíleli specialisté společnosti Elektroline, a. s., se sídlem v Praze a experti společnosti B&R.

Linka Kusttram na pobřeží Severního moře mezi obcemi De Panne u  francouzských hranic a Knokke‑Heist blízko hranic s Nizozemskem je nejdelší tramvajovou tratí na světě. Měří 68 km a má 70 zastávek.

U železničního nádraží v Ostende je tramvajový uzel města tvořený ze tří tramvajových nástupišť a jedné odstavné koleje, jde tedy o poměrně komplikované místo s dvaceti výhybkami. V takto složité situaci nelze pouze ovládat jednotlivé výhybky, ale je třeba řídit celý komplex jako celek. Systém totiž musí zajistit nejen správné nastavení vlakové (tramvajové) cesty, ale rovněž odvrátit riziko střetu tramvají. Systém musí automaticky řešit, která z tramvají má přednost, a řídit jejich pohyb pomocí dopravních návěstidel (semaforů). Tím složitost systému velmi narůstá. Celý provoz je dozorován dálkovým dohledem v dispečinku. Dispečeři mají vizualizaci celé tramvajové linky nejen na monitorech, ale také třeba na tabletech či jiných přenosných zařízeních. Jistě není bez zajímavosti, že řídicí systém automaticky ovládá rovněž průjezd tramvaje přes dva otočné mosty postavené nad mořským zálivem.

Elektroline dodává komplexní řídicí a zabezpečovací systém, který umožňuje tramvajím automaticky ovládat výhybky prostřednictvím rádiové komunikace a zároveň zajišťuje bezpečný pohyb tramvají, chodců, cyklistů i automobilů. Řidič tramvaje na konečné stanici zadá do palubního zařízení číslo linky a nemusí se téměř o nic starat. Může do systému zasahovat v případě nutnosti, ale nikoli v běžném provozu. Vysílač je umístěn na spodku vozu a směrem k přijímači umístěnému v kolejišti vysílá svou identifikaci rádiovou komunikací speciálně vyvinutou pro tento účel.

„Vedení dopravního podniku mělo jasnou představu; mělo zpracovaný projekt a naším úkolem bylo zajistit bezpečnou automatizaci provozu,“ shrnul spolupráci firem Ing. Mikuláš Burgr, který ve společnosti Elektroline zaujímá pozici vedoucího realizace a engineeringu projektů souvisejících s řídicími systémy pro tramvaje. „Fungujeme také jako systémový integrátor a pro komplexní zajištění hardwarové platformy jsme vybrali firmu B&R, protože jsme s ní měli dobré zkušenosti z jiných projektů. Získali jsme od ní technologii, díky které lze napsat software pro předepsanou vysokou úroveň bezpečnosti SIL 3 (jedna ze čtyř úrovní definovaných drážní normou, kdy SIL 4 je nejvyšší stupeň bezpečnosti). Úroveň integrity bezpečnosti (SIL = Safety Integrity Level) je definována jako diskrétní úroveň pro stanovení požadavků integrity bezpečnosti.“

tramvaje software

Kromě snad světově nejkomplexnějšího softwaru pro tramvajovou dopravu zahrnovala dodávka kolejové obvody, jež jsou klíčové pro detekci tramvaje v kolejích.

„Využili jsme také technologii společnosti B&R pro komplexní vizualizaci v rozváděčích, které jsou instalovány v rámci dodávky našeho systému. Vizualizace HMI (Human‑Machine Interface) je klíčová pro uvedení systému do provozu a velmi důležitá pro údržbu. Historie provozu se ukládá v rozváděčích a na naší platformě si ji dále zpracováváme pro dálkový dohled nad  technologickými celky. Přehled o celém provozu zajišťuje dispečerský systém se svou vlastní vizualizací, který využíváme jak pro řízení tramvajových dep, tak pro komplexní řešení tramvajových křižovatek. Dá se říct, že vizualizace společnosti B&R je technologická a naše vizualizace je provozní. Nejobtížnější byla algoritmizace systému, protože každý dopravní podnik má svou tradici a své zvyklosti a nelze proto použít nějaké univerzální řešení ze šuplíku. Takže náš realizační expertní tým vždy vyvine řešení na míru,“ vysvětlil Burgr.

Ing. Václav Pravda ze společnosti B&R jej doplňuje: „Naše společnost disponuje aplikačním oddělením, které je schopno zákazníka efektivně podpořit, ať už se jedná o software v oblasti vizualizace, či vlastního řízení. Tak tomu bylo i v tomto konkrétním případě, kdy se naši softwaroví vývojáři stali na nějaký čas součástí týmu Elektrolinu. Naše automatizační systémy byly primárně vyvinuty pro řízení strojních technologií, ale již dlouhou dobu nacházejí uplatnění i v mnoha dalších oblastech, ať už se jedná o telemetrie na plynovodech, energetiku a nyní i o dopravní infrastrukturu, jak ukázal i projekt řízení tramvajového provozu v Ostende.“

www.br-automation.com/cs

B&R: Perfection in Automation

Náš slogan je naším posláním. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli. S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci. Intuitivní cit pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích a technologiích v průmyslu.

https://www.br-automation.com/cs/perfection-in-automation/