Vodárenský průmysl a digitalizace

Siemens na veletrhu VOD-KA představí komplexní řešení pro automatizaci a digitalizaci ve vodohospodářském průmyslu Siemens na veletrhu VOD-KA představí komplexní řešení pro automatizaci a digitalizaci ve vodohospodářském průmyslu

Voda, nejcennější zdroj na naší planetě, je v ohrožení. Vodohospodářský průmysl se potýká s celou řadou náročných úkolů, jak zajistit zásobování pitnou vodou. Řešením je digitalizace, která umožňuje zlepšit a zefektivnit veškeré procesy ve vodárenství. zároveň umožňuje optimalizovat vodovodní a kanalizační infrastrukturu, zvýšit ekonomickou efektivitu provozu a jeho bezpečnost. Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE představí Siemens svá řešení, jak se s problémy ve vodohospodářství vypořádat, jakoptimalizovat vodovodní a kanalizační infrastrukturu, zvýšit ekonomickou efektivitu provozu a jeho bezpečnost.

Společnost Siemens nabízí speciálně pro vodárenský průmysl komplexní a pokročilá řešení pro automatizaci a digitalizaci celého hodnotového řetězce a celého životního cyklu závodu. Pod mottem „Digitalizace ve vodárenství a čistírenství“ na stánku č. 37 v hale 3 představí na výstavě VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA) od 21. do 23. května v pražských Letňanech ukázku nejmodernějších systémů a digitálních řešení. Na co se můžete těšit?  

Chytrý model čerpací stanice

Výhody sledování životního cyklu výrobku i výroby budou demonstrovány na funkčním modelu čerpací stanice doplněného o digitální dvojče celého zařízení. Model představuje typickou konfiguraci zařízení pro čerpání pitné nebo odpadní vody a ukazuje, jak digitalizace může zjednodušit a zrychlit řadu procesů a optimalizovat provoz ve vodárenství.

Výhody, které přináší komplexní přístup k celému zařízení – od plánování až po provoz a údržbu–jsou ohromné. Díky digitálnímu dvojčeti jsou provozní data k dispozici po celou dobu životního cyklu zařízení, což mimo jiné pomáhá trvale snižovat spotřebu energie a celkové náklady. Na modelu zároveň uvidíte komplexní portfolio hardwaru a softwaru Siemens pro vodárenství – především nové hardwarové koncepty a průmyslové moduly pro systém řízení procesů Simatic PCS 7.

Digitální dvojče šetří náklady

Hlavní roli v digitalizaci vodárenství hraje digitální dvojče závodu, které také uvidíte na praktickém modelu čerpací stanice. Softwarová platforma COMOS umožňuje všem uživatelům přístup do průběžně aktualizované databáze a zajištuje konzistentní management dat. Díky propojení s nejnovější verzí 9.0 řídicího systému Simatic PCS 7 a nástrojem pro simulace Simit umožňuje virtuální fungování technologie závodu nebo zařízení. To je velmi praktické např. při školení obsluhy a také pro rychlejší a bezchybné uvedení zařízení do provozu.

Vodárenské soustavy a systémy jsou považovány za kritickou infrastrukturu a musí být chráněny před jakýmkoliv neautorizovaným přístupem. Na stánku proto uvidíte spolehlivé a bezpečné řešení pro vzdálenou správu, monitorování a komunikaci založené na technologii telecontrol, které ke své komunikaci využívá různá přenosová média – od veřejných až po privátní sítě.

Smart WaterZvýšení efektivity provozu vodohospodářských zařízení přináší i MindSphere, otevřený operační systém a cloudová platforma pro IoT od společnosti Siemens.

Řešení pro každý provoz díky standardizaci

Mimo jiné bude na vystaveném modelu k vidění také další velká přednost automatizačních řešení Siemens, kterou je jejich variabilita (škálovatelnost), a to nejen pro velké čistírny a úpravny vod, ale i pro řízení a optimalizaci provozu kompletní vodárenské infrastruktury. Vše je standardizované a podává přehledný obraz procesu, čímž pomáhá výrazně snížit náklady na projektování, provoz a údržbu zařízení po celou dobu životnosti. Předkonfigurovaná vzorová řešení SimaticPCS 7 a WinCC speciálně pro vodohospodářství pokrývající elektrifikaci, automatizaci a pohonné systémy. Automatizační řešení pro optimalizaci provozu čerpadel reprezentují systémy Simatic S7-1200 a S7-1500 na bázi jednotného inženýrského prostředí TIA Portal a s využitím cloudu.

Procesní instrumentace pro sledování kvality vody

Průmyslový vodní model, který na výstavě VOD-KA uvidíte, zároveň demonstruje širokou škálu řešení procesní instrumentace a její bezproblémovou integraci do řídicího systému. Nová jednotka Simatic CFU zvládne jednoduše nakonfigurovat a integrovat polní instrumentaci, čímž dokáže zkrátit uvedení do provozu ze 30 minut na pouhou jednu minutu. K vidění budou ultrazvukové průtokoměry vhodné k přesnému měření nočních průtoků a také přesné průtokoměry Sitrans FST020 a Sitrans FSS200 pro pitnou i odpadní vodu, a to i pro instalaci vně potrubí.

Frekvenční měnič, který zkrotí živly

Dalším exponátem na stánku bude nový měnič Sinamics G120X určený speciálně pro ovládání motorů čerpajících vodu nebo ventilujících vzduch. Díky širokému rozpětí výkonu od 0,75 kW až do 630 kW dokáže tato typová řada zvládnout každou náročnou aplikaci. Navíc mohou měniče Sinamics G120X pracovat s libovolným motorem, i když nejvyšší účinnosti dosahují se synchronními reluktančními motory firmy Siemens. Exponát bude doplněn ukázkou aplikace AnalyzeMyDrive, která funguje na IoT platformě MindSphere a výrazně zvyšuje efektivitu a spolehlivost provozu strojních zařízení.MindSphere vytváří základ pro aplikace a služby založené na datech, včetně služeb od dodavatelů třetích stran, jako je prediktivní údržba, správa energetických dat a optimalizace zdrojů.

SIWA hertogenbosch originalModuly SIWA pomáhají odhalit úniky ve vodovodech a sítích, získávat informace o potrubí a optimalizovat celý provoz vodovodních sítí.

SIWA pro nejvyšší efektivitu provozu

Na výstavě VODKA se budou moci návštěvníciseznámit také s inteligentním řešením SIWA, které dokáže zefektivnit procesy a snížit náklady na provoz vodárenské infrastruktury. Moduly SIWA Leak a LeakControl pomáhají odhalit úniky ve vodovodech a sítích. Aplikace SIWA Optim a SIWA Leak slouží k optimalizaci provozu vodovodních sítí a zákazníkům přináší vyšší bezpečnost a stabilitu dodávky pitné vody při snížení spotřeby energie až o 15 %. SIWA Sewer pak dokáže za pomoci digitálního modelu sítě a s využitím umělé inteligence nejen simulovat, ale také optimalizovat provoz celých stokových sítí a zamezit tak objemům odlehčení. 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

 

www.siemens.cz