Vracíme teplo do průmyslové výroby

Vracíme teplo do průmyslové výroby

Společnost Almeva East Europe, s. r. o. je všeobecně známá jako dodavatel systémů pro odvod spalin. Klademe však důraz nejen na kvalitu naší produkce, ale také chceme být společensky odpovědnou firmou. Právě proto jsme zaměřili své úsilí na využití spalin. Plně si uvědomujeme, že každá spotřebovaná kWh na výrobu energie má dopad na životní prostředí, neboť zvyšuje emise CO2. Současně víme, že lze teplo ze spalin a jiných procesních médií využít a uspořit tak nemalé provozní náklady. V rámci spolupráce s dánskou společností Exodraft nyní nabízíme systémové řešení. Díky jeho využití je teplo získávané ze spalin, páry a dalších provozních médií akumulováno vzásobníku vody. Toto teplo může být následně využito nejen k vytápění, ale i pro mnohé výrobní procesy.

Výhody systému zpětného získávání tepla

Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15–20 %. Této ztrátě však můžeme až z 90 % zabránit, a to díky využití zařízení pro zpětné získávání tepla od Exodraftu. Tímto komplexním řešením snížíme spotřebu paliva až o 12–16 % i emise CO2. Samozřejmě vždy záleží na provozu, ale obecně je návratnost investice do tohoto zařízení velmi rychlá, mnohdy i méně než tři roky.

Nabízíme unikátní řešení

Srdcem jednotky pro zpětné získávání tepla je patentovaný tepelný výměník, který je vyroben z nerezové oceli a pájen mědí. Pro aplikace v kyselém a alkalickém prostředí lze také dodat tento nerezový výměník pájený ocelí a niklem. Kazety výměníku jsou vyjímatelné, jeho údržba je proto velmi jednoduchá. Výměník je kompaktní a lehký. Díky velké teplosměnné ploše zajišťuje excelentní přenos tepla a bezkonkurenční účinnost.

3100179 heat recovery UK 6

Správný tah v komíně je zásadní

Jelikož tepelný výměník působí jako odporový prvek a sníží ve spalinové cestě komínový tah, je nedílnou součástí řešení zpětného získávání tepla spalinový ventilátor. Díky němu máme nejen zajištěnu plnou kontrolu nad
komínovým tahem, ale také stabilní, energeticky efektivní výrobní proces každý den, po celý rok, a to bez ohledu na vnější vlivy.

3100179 heat recovery UK 8

Bezpečnost na prvním místě

Celý systém je ovládán řídicí jednotkou, aby nedošlo k jeho přehřátí a současně bylo zajištěno efektivní využití přebytečného tepla. Tato jednotka řídí obtokovou klapku, která pouští horké spaliny buď přímo do komína, nebo přes výměník. Řídicí jednotka rovněž ovládá třícestný směšovací ventil, který zajistí cirkulaci vody tepelným výměníkem do akumulační nádrže, dokud není dosaženo požadované teploty.

Kde využít systém zpětného získávání tepla?

Kde využít systém zpětného získávání tepla? Je mnoho průmyslových odvětví, kde lze systém zpětnéhozískávání tepla využít, ať už pro vytápění provozů, nebo přímo vevýrobním procesu. Toto řešení nalezne své uplatnění od potravinářského průmyslu přes lakovny, zinkovny až po průmysl automobilový.Zpětné získávání tepla má smysl všude tam, kde by nevyužité horké spaliny nebo pára vylétly komínem.

01

Více na stránkách www.almeva.cz.

Autorkou článku je Ing. Drahomíra Wachtlová ze společnosti Almeva East Europe, s. r. o.

ALMEVA EAST EUROPE

Je švýcarsko – českou společností, součástí skupiny ALMEVA, zabývající se výrobou a distribucí komínů, komínových a spalinových systémů, druhou největší firmou v oboru v České republice.

V dubnu 2019 jsme fúzovali s významným výrobcem komínů, společností TECH TRADING GROUP a.s., čímž jsme získali značku EUROKOMÍNY a další aktivity (distribuce LIAPOR).

Během 22 let jsme získali mnoho zkušeností, ocenění i spokojených zákazníků.

Jsme členy mj. Společenstva kominíků ČR, Cechu kamnářů ČR, Cechu topenářů a instalatérů ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictví

https://www.almeva.cz/cs