Vynikající WLAN na logistických terminálech noax

Logistické terminály noax poskytují díky podpoře aktuálních standardů WLAN extrémně vysokou bezpečnost přenosu dat a zároveň mají velmi široký dosah. Zároveň zákazník profituje z vynikajících vlastností příjmu interních antén WLAN a to především u logistických terminálů pro mobilní nasazení.

Nejlepší WLAN – maximální příjem

Maximálně konstantní přenos dat bez přerušení má rozhodující význam pro bezproblémový průběh práce ve skladech a logistice. Při vybavování logistické flotily logistickými terminály proto záleží především na perfektním příjmu signálu WLAN. V tomto ohledu poskytují logistické terminály noax maximální flexibilitu. V závislosti na pokrytí WLAN signálem a účelu použití lze logistické terminály noax volitelně vybavit integrovanými nebo vnějšími anténami. Logistické terminály se tak perfektně přizpůsobují příslušné infrastruktuře a nikoliv naopak. Logistické terminály noax podporují frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz.

Perfektní roaming – nepřerušovaný přenos dat

Roamingové chování, tzn. chování logistického terminálu při změně bezdrátové sítě, je rozhodující složkou nepřerušovaného přenosu dat. Společnost noax toto zaručuje početnými možnostmi nastavení bezdrátové sítě. Mimo to jsou integrované antény speciálně uspořádány. Díky vynikajícímu vysílacímu a přijímacímu výkonu a optimálnímu uspořádání a nasměrování WLAN antén disponují logistické terminály noax velmi dobrými roamingovými vlastnostmi.

Maximální flexibilita – kombinace WWAN a WLAN

Často se stává ve velkém firemním areálu, že pokrytí signálem WLAN není k dispozici celoplošně. Přesně v takových případech lze logistické terminály noax dodatečně vybavit kartou mobilní telefonní sítě a vhodnými anténami. Potřebná mobilita a dostupnost dat je zajištěna v celém areálu.

Použití osvědčené v praxi

Tyto vlastnosti zaručují maximálně spolehlivé mobilní nasazení logistických terminálů noax a umožňují nerušenou práci. Toto se uplatňuje zejména tam, kde má bezdrátový a nepřerušovaný přenos dat nepostradatelný význam.

Ve skladě s velkým množstvím vysokých regálových úložných systémů pojišťovací skupiny HUK-COBURG, jednoho ze zákazníků společnosti noax Technologies AG, zajišťuje řešení na bázi logistických terminálů noax stabilní a trvalý tok dat v síti WLAN. Kvůli výraznému počtu přerušení se sítí WLAN u předchozích vozidlových terminálů se společnost HUK-COBURG rozhodla pro  průmyslové počítače noax díky jejich výbornému příjmu v síti WLAN. S ohledem na příjem v místech se špatným pokrytím objednala při prvním aplikačním nasazení společnost HUK-Coburg logistické terminály pro zakladače s externími anténami. V současnosti mají nové mobilní terminály interní antény a ty fungují bezvadně, dokonce i v místech se špatným pokrytím. Průmyslové počítače noax tak zaručují přenos dat ve všech místech a při práci bez problémů.

www.noax.cz

 

noax - Průmyslové počítače pro extrémní provozní podmínky

Se svými robustními a spolehlivými průmyslovými počítači definuje noax Technologies AG měřítka vzhledem k bezpečnosti a kvalitě. IPC noax jsou navrženy pro extrémní provozní podmínky a nepřetržitý provoz. Nezáleží, zdali je průmyslový počítač noax vystaven vibracím, rázům, vlhkosti, vodě, tlakovému čištění, chladu, horku, bakteriím, olejům, chemikáliím, nečistotám nebo prachu. Dlouhodobě spolehlivě pracuje v drsných provozních podmínkách nepřetržitého provozu.

https://www.noax.com/cs/