Výroba teploměrů ve společnosti Endress+Hauser Temperature + System Products

Výroba teploměrů ve společnosti Endress+Hauser Temperature + System Products

Rádi bychom vám představili historii výrobního závodu společnosti Endress+Hauser Temperature + System Products, dříve působící pod názvem Endress+Hauser Wetzer.  Zaměřuje se na výrobu kompaktních teploměrů, modulárních teploměrů, termojímek, měřicích vložek, převodníků teploty a dalšího příslušenství, takzvaných systémových produktů. Tyto výrobky nabízí Endress+Hauser na českém trhu pro všechna průmyslová odvětví a procesy, jako je například ropný & plynárenský průmysl, chemický průmysl, výroba potravin a nápojů, farmacie, zpracování surovin, hutnictví a energetika.

Historie společnosti Wetzer

Společnost „Telegraph Institution“ Wetzer byla založena v Pfrontenu 2. srpna 1872 Hermannem Wetzerem. Prvním produktem byl telegrafní přístroj vyrobený pro železniční společnost. Na podzim roku 1906 převzal rodinný podnik Rudolf Wetzer. Pod jeho vedením byla v oblasti železnice nabídka dále rozšířena o bezpečnostní zařízení a měření časových intervalů. Pozoruhodné jsou zejména vynálezy rychloměru a synchronizačního zařízení pro železnici stejně jako zařízení pro časové razítko, zejména pro bavorskou poštu. V polovině 30. let byla spuštěna výroba prvních zapisovačů dat.

Řada chronografů byla rozšířena o chronografy pro hvězdárny. Dokonce došlo na společnou stavbu observatoře Bergedorf/Hamburg a Wetzer. Po druhé světové válce udržovala společnost v chodu výroba jedno ohniskových zrcadlovek a výroba vysoce výkonných mikroskopů malých rozměrů. Od roku 1954 zahájil Wetzer výrobu počítadla provozní doby „HORAMAETER“ pro zemědělské stroje. Registrovaný název HORAMETER získal během několika let jméno kvalitní značky a stal se velmi úspěšným produktem.

Jako samostatná produktová řada společnosti Wetzer byl v roce 1958 představen zkušební přístroj pro rovinnost vozovek. Sériová výroba zkušebního přístroje „PLANOGRAPH“ těžila z rychlého rozšiřování silniční sítě.

Počátkem 70. let vznikla nová oblast produktů, tiskáren – byly vyvinuty nástroje k dosažení rychlejší tiskové sekvence. Rychlá tiskárna SSP 2 000 mohla tisknout rychlostí až 40 řádků za sekundu 16 znaků na řádek, což v té době znamenalo technickou senzaci.

Spolupráce společností Wetzer a Endress+Hauser

Hospodářská krize v roce 1973 a z ní plynoucí tvrdý konkurenční boj vedl v následujících letech k navázání partnerství se skupinou Endress+Hauser. V roce 1977 společnost Endress+Hauser firmu Wetzer Messtechnik GmbH převzala. Wetzer se tím začlenil do globálně působící organizace. Na trhu nabízeli kontroléry pro přenos dat, vysokorychlostní tiskárny, jehličkové tiskárny a tiskové jednotky pro výrobce vah.

Během prvních let byl kladen důraz na vývoj a výrobu produktů jako např. registrační signální zařízení pro těžební průmysl, čítače, zapisovače událostí a analogové tiskárny; koncové spínače, lopatkové spínače a odběrače vzorků vody. Po roce 1988 došlo k rozšíření produktového portfolia a byly vyvinuty speciální zapisovače pro energetiku a úspěšně distribuovány na trh.

V roce 1990 se Endress+Hauser Wetzer se 134 zaměstnanci přesouvá z Pfrontenu do nově vybudovaných prostor v nedalekém Nesselwangu.

V roce 1998 převzala společnost výrobu převodníků teploty od italské pobočky Endress+Hauser. Byl vyvinut první bezpapírový zapisovač Memograph. Po rozšíření výrobních kapacit v Nesselwangu v roce 2000 byly úspěšně uvedeny na trh produkty jako jsou Ecograph, řada převodníků teploty iTemp, přenosné odběrače vzorků a stacionární ASP 2000 pro čištění odpadních vod a úpravu vody.

Převzetím italské divize Sicestherm v Pessanu v roce 2004 byl dokončen vstup do senzorové oblasti měření teploty. Založením dalších dceřiných společností v Greenwoodu, USA (2005), Suzhou, Číně (2006), Benoni, Jižní Africe (2007) a Aurangabadu, Indii (2013) se stal Endress+Hauser Wetzer globálním dodavatelem produktů pro měření teploty, inženýrská řešení a systémové produkty.

PC templomeru cs

Díky vývoji nových inovativních produktů a nové obchodní jednotce „Temperature Engineered Solutions“ (TES) vznikla brzy nutnost dalšího rozšíření výrobních prostor v Nesselwangu, Greenwoodu a Suzhou. Nová budova pro výrobu byla v Nesselwangu dokončena v roce 2017.

S více než 660 zaměstnanci je v současné době výrobní závod Temperature + System Products stabilní součástí společnosti Endress+Hauser a dodává kompletní portfolio teploměrů, termojímek, převodníků teploty a systémových produktů do celého světa.

Historicka mapa Wetzer cs

Globální výrobní závody Endress+Hauser Temperature + System Products využívají nejmodernější výrobní techniky a technologie k zajištění kvality nejen vyráběných produktů, ale i bezpečnosti zaměstnanců a životního prostředí. Výrobní filozofie, koncept kalibrace a certifikace jsou standardizovány ve všech výrobních závodech po celém světě. Proto, bez ohledu na to, kde se nacházíte, vždy získáte stejně vysoce kvalitní inovativní zařízení. S více než 700 zaměstnanci po celém světě platí ve společnosti slogan „Wetzer for excellence“, který klade důraz na kvalitu, spokojenost zákazníků a zaměstnanců.

Endress+Hauser je proto na českém trhu spolehlivým partnerem pro vysokou kvalitu měření teploty a systémových produktů.

I teploměr lze inovovat

Díky dlouholetým zkušenostem u našich zákazníků, kvalitě výroby a vývoje přináší naše teploměry inovativní produkty, které kladou důraz nejen na přesné měření, ale také na bezpečnost provozů a pohodlí našich zákazníků.

Naše senzory přizpůsobujeme specifickým požadavkům jednotlivých odvětví a odporový senzor Pt100 pro nás znamená výzvu, jak eliminovat některé jeho limity.  Podívejte se na naši aktuální nabídku senzorů a jejich hlavní přednosti:

a

Samokalibrující se teploměr Endress+Hauser – jediný svého druhu na světě

Teploměr iTHERM Trustsens TM371 přinesl revoluci v kalibracích teploměrů. Tento unikátní produkt maximalizuje procesní bezpečnost a díky automatické samokalibraci  dosahuje té nejvyšší přesnosti. Teploměr je určen především pro oblasti potravinářství a farmacie, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost měření a kvalitu finálního produktu. Referenční senzor využívá tzv. Curieovy teploty, tedy fyzikálního jevu, který zaručuje přesnost a opakovatelnost samokalibračního procesu.

b

Tato technologie doplňuje standardní pravidelné kalibrace senzorů tak, že kontroluje odchylku senzoru i mezi intervaly samotných kalibrací. Proces výroby je tedy pod kontrolou v každém okamžiku a finální produkt dosahuje předepsané kvality. To vše zcela prokazatelně, protože iTHERM Trustsens TM371 po každé kalibraci senzoru ukládá protokol do své paměti, který lze kdykoliv stáhnout.

Bezpečnost na prvním místě pro nebezpečná média

Řada provozů využívá ve svých procesech nebezpečná média. Při dlouhodobém provozu, nevhodně zvoleném materiálu nebo drobné vadě může dojít k porušení integrity termojímky a nebezpečné médium se může dostat do prostoru hlavice, kde může ohrozit zdraví údržby. Výjimkou nebývají ani případy, kdy se toto médium dostane přes vývodku a uvnitř kabeláže putuje až do rozváděče, kde může způsobit poměrně vysoké materiální škody, které často vedou k odstavení celého procesu.

c

Společnost Endress+Hauser nabízí zcela inovativní teploměr ModuLine iTHERM TM131 s dvojitou bariérou, který dokáže včas informovat obsluhu, že došlo k porušení integrity a ochránit tak to nejcennější, zdraví zaměstnanců a majetek bez odstavení provozu.

Konstrukce teploměru zaručí, že dojde-li k porušení integrity termojímky a průniku média, signál teploměru okamžitě hlásí poruchu do nadřazeného systému, zatímco samotné měření procesní teploty zůstává funkční. Teploměr je vybaven tzv. dvojitou bariérou, která má za úkol zastavit pronikající médium tak, aby nedošlo k ohrožení lidského zdraví nebo dalšímu poškození majetku. Zároveň tlakově citlivý senzor zaznamená průnik a vyšle signál k převodníku uvnitř hlavice teploměru. Tento signál může být následně zpracován nadřazeným systémem jako porucha. Všechny informace o produktech Endress+Hauser naleznete na www.cz.endress.com/cs

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz