Výrobu transformátorů Elpro-Energo Transformers řídí ERP Infor CSI (SyteLine) ve verzi 10

Výrobu transformátorů Elpro-Energo Transformers řídí ERP Infor CSI (SyteLine) ve verzi 10

Společnost Elpro - Energo, která od roku 1997 dodává různé druhy olejových i suchých transformátorů například pro ČEZ, rozšířila své aktivity o vlastní vývoj a výrobu těchto zařízení v dceřiné firmě Elpro-Energo Transformers. Výstavbu moderního výrobního závodu na Třinecku dokončila v závěru roku 2020 a řízení výroby svěřila ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Implementaci provedla firma ITeuro. Systém je v ostrém provozu od přelomu letošního ledna a února. Jedná se o vůbec první nasazení nejnovější generace Infor CSI (SyteLine) 10 v České republice.

V Elpro - Energo si ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) od ITeuro vybrali jako součást přípravy zcela nové továrny už v roce 2018. Hlavním požadavkem byl vyspělý, uživatelsky příjemný systém, s důrazem na reporting a práci s daty. Dalším požadavkem byl nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování APS, který Infor CSI (SyteLine) obsahuje přímo v jádře.

Argumenty pro výběr systému popisuje René Mrajca, jednatel společnosti: „Mně se nejvíce líbilo, že na tomto sytému běží Česká zbrojovka Uherský Brod. Strojírenství je, myslím si, v plánování velmi blízké naší výrobě, i když se to na první pohled nezdá. A pak samozřejmě to plánování v základu. To byl velmi stěžejní bod.“

Pro společnost ITeuro šlo o jedinečný projekt. „Specifikem tohoto projektu byl začátek od nuly. Všechny procesy bylo nutné kompletně formulovat, například se rozhodnout, co a od kterého momentu sledovat pomocí sériových čísel. Výhodou byla možnost využít best practices obsažených v ERP a vše odladit podle konkrétních potřeb plynoucích z technologického procesu,“ říká vedoucí projektu za ITeuro Jiří Pavlík.

Elpro-Energo Transformers vlastními silami vyvíjí a vyrábí drtivou většinu komponent, z nichž pak vznikají finální produkty. Proto je ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) propojen nástrojem CADlink s 3D softwarem SolidWorks. Z něj se do ERP přenášejí položky a kusovníky.

Původní záměr zahájit výrobu a využití informačního řešení už v roce 2018 bylo nutné z důvodu delšího stavebního řízení posunout. Vlastní výstavba závodu pak proběhla velmi rychle. Toto celkové zdržení umožnilo společnosti ITeuro nabídnout možnost nasadit místo vybrané verze Infor CSI (SyteLine) 9 už zcela novou generaci 10 s takzvaným kontinuálním upgradem i pro on-premise instalaci.

Návrh informačního řešení byl hotový v únoru 2020, s plánovaným nájezdem na přelomu srpna a září. Kvůli pandemii onemocnění covid-19 však dodání a zprovoznění klíčových výrobních strojů v Elpro-Energo Transformers trvalo déle, první z nich dorazil teprve v srpnu. Náběh ERP byl proto odložen na letošní rok a řada prací včetně školení uživatelů se prováděla na dálku.

„S průběhem implementace jsme byli velmi spokojeni. Během projektu panovala konstruktivní a přátelská atmosféra. Společně jsme zvládli i komplikace způsobené zdržením vlivem pandemie a využili jsme aktivně zkušenosti a rady členů projektového týmu ITeuro,“ dodává Ondřej Walica, vedoucí projektu na straně Elpro-Energo Transformers.

Úspěšný nájezd ERP bude podle potřeb výroby pokračovat podporou ze strany ITeuro při optimalizaci plánování a rozvrhování. Dále se počítá i s využitím specializovaného modulu ERP pro interní údržbu a také s odváděním výroby přes aplikaci InduStream.

www.czechtrafo.cz
www.iteuro.cz

 

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz