Zajišťování závitů s produkty LOCTITE

Zajišťování závitů s produkty LOCTITE

Zajišťování závitů hraje v údržbě a výrobě významnou roli. Produkty LOCTITE pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením vibrací a rázového zatížení. Jedná se o kapalné produkty, které kompletně vyplní mezery mezi do sebe zapadajícími závity. Vyplňování mezer anaerobními produkty LOCTITE je více než jen zajištěním závitů, je to příspěvek k proaktivní údržbě. Kapalné zajišťovače závitů se tak staly jedním z nejspolehlivějších a současně nejlevnějších řešení k zachování svěrné síly a utěsnění závitových spojů po celou dobu jejich životnosti. 

Proaktivní údržba

Proaktivní údržba závitových spojů umožňuje prodloužit bezporuchový provoz stroje. Prostředky, jimiž je prováděna údržba zaměřená proti povolování spojů, se dělí do dvou základních kategorií – mechanické zajišťovací prostředky a lepidla pro strojní zařízení. Mechanické prostředky, jako jsou pérové podložky, závlačky a samojistné matice, nemohou spolehlivě chránit před samovolným povolováním způsobovaným bočními rázy. Neutěsní závitový spoj, nechrání jej před korozí a taktéž musí rozměrově odpovídat použitému upevňovacímu prvku – výsledkem je nutnost nákladného držení skladových zásob různých rozměrů jisticích prvků.  

Řešení náročných úkolů s produkty LOCTITE

U mnoha běžných problémů údržby v průmyslu lze zpětně vysledovat, že jejich příčinou bylo selhání závitových spojů. Pravděpodobně neexistuje žádné průmyslové zařízení, kde by nic nebylo spojeno šrouby nebo svorníky, které mohou z mnoha příčin selhat. Nejběžnějšími problémy z hlediska údržby jsou uvolňování vibracemi, koroze a zadírání. A všechny mají stejnou hlavní příčinu: nevyplněnou mezeru mezi závity, která při vibracích umožňuje příčný pohyb a pronikání vlhkosti do sestavy.

Jestliže k tomu dojde mimo cyklus údržby strojního zařízení, znamená to několik věcí:

  • Zastavení celého výrobního procesu a řešení problémů poruchy.
  • Pravděpodobnou likvidaci šarže jakýchkoliv v ten okamžik vyráběných produktů.
  • Narušení souvisejících výrobních procesů.

To vše je plýtvání časem i penězi, proto se všichni vedoucí údržby kdekoliv na světě snaží o dosažení nula hodin neplánované odstávky.

A nikdo z nich nechce tento cíl ohrozit něčím tak triviálním a hloupým, jako je uvolněný šroub. Zajištění závitů zajišťovači LOCTITE je nesčetněkrát spolehlivější než použití mechanických zajišťovacích prvků jednoduše proto, že tekuté zajišťovače závitů jsou jediným řešením, které vyplňuje mezery mezi závity, a odstraňují prvotní příčinu dvou hlavních problémů spojených s údržbou.

Výhody tekutých zajišťovačů závitů LOCTITE

Existuje několik metod, kterými lze řešit problém samovolného uvolňování závitových spojů způsobovaného vibracemi a pokoušet se mu předcházet. Většina z nich zahrnuje použití dalších mechanických prvků pro zajištění šroubu nebo matice a zachování požadované svěrné síly. Přítužná matice rozepře závity nezávisle na předpětí ve spoji. Pružná podložka nebo matice s ozubeným límcem se zařezává do povrchu součásti. Nylonová vložka v matici zvyšuje tření v závitu.

Avšak žádná z těchto metod nevyřeší volný prostor mezi závity šroubu a matice. Mezera vypadá pouhým okem velmi malá, je však stále dostatečně velká na to, aby umožňovala boční pohyb šroubu v matici způsobený provozními vibracemi. Tento pohyb nakonec způsobí uvolnění šroubu, bez ohledu na použitý mechanický zajišťovací prvek.

Jediným způsobem, jak vyřešit problém mezery, je použití tekutého zajišťovače závitů, který kompletně vyplní prostor mezi závity. Bez přítomnosti vzduchu se ve styku s kovem vytvrdí na reaktoplast a zabrání tak jakémukoli pohybu do stran. Zatímco u šroubů zajištěných mechanickými prostředky se bude postupně snižovat svěrná síla již po několika cyklech, až zmizí zcela, šrouby zajištěné prostřednictvím zajišťovačů závitů LOCTITE si zachovávají stále stejné předpětí.

Kromě toho, že jde o jediný účinný způsob zajištění závitových sestav (tak trvale, jak požadujete), zabraňují zajišťovače závitů LOCTITE také korozi a zadírání. Tím zvyšují spolehlivost vašich strojů, předchází neplánovaným prostojům, prodlužují životnost vašeho konečného produktu. Dále minimalizují náklady a rozmanitost vašich skladových zásob. Jedna lahvička o obsahu 50 ml přitom nahradí u běžného rozměru závitu M10 přes 800 standardních pérových podložek.

243 Application3 PMRGB web 1

Jak zvolit správný zajišťovač závitů LOCTITE

Použití kapalného zajišťovače závitů LOCTITE na závitových sestavách zcela jistě zvýší jejich spolehlivost a trvale je zabezpečí proti vibracím. To však nemusí být vždy to, co potřebujete, a proto je důležité pochopit rozdíly mezi různými typy zajišťovačů a možnostmi, které nabízejí.

Nejdříve je nutné si zodpovědět následující tři otázky:

  • Jaký je rozměr závitu?
  • Jaká je požadovaná pevnost?
  • Jak často je třeba provádět demontáž spoje?

Na menších závitových spojích bude obvykle dostačovat produkt s nižší pevností, jako je LOCTITE 222, a to bez ohledu na to, jakému druhu vibračního zatížení bude prvek vystaven. Dále pokud je nutná častější demontáž spoje, je rovněž vhodnější použít produkt s nižší pevností.

U sestav, u kterých není plánována častá demontáž (a rovněž pro šrouby větší než M6), se doporučuje produkt střední pevnosti – LOCTITE 243. Tento produkt snáší i mírné znečištění povrchu oleji a má vyšší teplotní odolnost než LOCTITE 222 (180 °C oproti 150 °C). U závitových sestav, které jsou rozebírány velmi zřídka, je doporučeným produktem LOCTITE 270. Taktéž je možné zajistit již smontované závitové sestavy. V takovém případě doporučujeme LOCTITE 290, což je produkt, který je vlivem kapilárních sil schopen proniknout do již sestaveného a utaženého závitového spoje.

Budete-li se chtít dozvědět více o zajišťování závitů LOCTITE, případně byste si chtěli sami vyzkoušet LOCTITE 243 pro průmyslovou aplikaci, navštivte www.henkel‑adhesives.com/cz, kde v sekci „Produkty“ pod ikonou „Zajišťovače závitů“ naleznete formulář s žádostí o vzorek.

Henkel lepidla LOCTITE

Hledáte lepidla na všechny materiály a na každou příležitost? U prémiové značky společnosti Henkel najdete pod označením Loctite vždy to správné lepidlo.

www.zkusteloctite.cz