Zkrácením produkčního času o 20 % díky digitalizaci

Zkrácením produkčního času o 20 % díky digitalizaci

Sewio, výrobce real-time lokalizačního systému (RTLS) pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, dnes oznámil že společnost Siemens Industrial Turbomachinery dosáhla snížení produkčního času o 20% díky nasazení lokačního sytému, který pomáhá ihned lokalizovat konkrétní z 2,000 komponentů ve výrobní hale o velikosti necelých dvou hektarů.

Siemens vyrábí průmyslové parní turbíny, k jejichž kompletaci je třeba nalézt v daném časovém sousledu všechny z tisíců komponentů, které se nacházejí kdekoliv na ploše 18,000 m2. Papírové průvodky, které doposud doprovázely každou komponentu během její cesty výrobním procesem byly nahrazeny digitálními, tedy rozšířeny o sledovací zařízení (tzv. „tag“). Díky digitálním průvodkám získali pracovníci přehled o tom, kde a v jaké fázi výroby se daná komponenta nachází, a to s padesáti centimetrovou přesností.

Průměrný čas hledání potřebné komponenty se tak zkrátil ze 45 minut na patnáct, tedy o 66%. Celkově pak došlo ke snížení neproduktivního času a zkrácení produkční doby o 20%. Pracovníci Siemensu získali v reálném čase ihned dostupnou a napříč firmou jednoznačně platnou informaci o stavu výroby, navíc využitelnou pro interní i externí audity.
Lokalizační systém firmy Sewio byl dodán společností EPRIN a to včetně jeho integrace se systémem SAP WMS.

“Vybrali jsme společnost EPRIN pro jejich dlouhodobé zkušenosti s podobnými projekty a jejich agilnímu přístupu k vývoji digitální průvodky s použitím technologie Sewio, která nám přinesla požadovanou přesnost, nízké náklady provozu a zejména jednoduchou rozšiřitelnost stávající infrastruktury pro další inovativní projekty. Díky tomuto projektu jsme se staly lídry digitální inovace pro ostatní PG divize Siemensu mimo Českou republiku“, uvádí Michal Luffer, Správce výrobních systémů ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery.

“Úspěch projektu by nebyl možný bez využití naší 26ti leté zkušenosti z industriálního prostředí a úzké spolupráce se společností Simenens při vývoji integrace a nové aplikace. Vlastnosti Sewio RTLS a podpora ze strany firmy nám pak umožnila dodat celý projekt během šesti měsíců. Přesnost a spolehlivost jejich lokačního systému, a to i v náročném metalickém prostředí nás utvrzuje v naší volbě Sewia k nastartování skutečných digitálních inovaci našich zákazníků”, popisuje David Sedlák, Manažer produktového oddělení společnosti Eprin.

Celá případová studie dostupná v angličtině: https://www.sewio.net/customer-projects/siemens/

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz