Zlepšete řízení a evidenci zásob ve své výrobě a skladech pomocí našich Bossard logistických systémů

Zlepšete řízení a evidenci zásob ve své výrobě a skladech pomocí našich Bossard logistických systémů

Tak jako se každý projekt skládá z menších dílčích úkonů, tak stejně i přístroj je složen z mnoha drobných spojovacích prvků. I zdánlivě malá součástka může hrát velkou roli v kvalitě konstrukce vašeho produktu.


V Bossardu se zaměřujeme na distribuci spojovací dílů a vytváříme technologická řešení pro proces montáže a logistiku spojovacího materiálu. Vyvíjíme řešení, která našim zákazníkům umožňují optimalizovat a zefektivnit výrobu, uspořit náklady a zkrátit výrobní procesy. Díky těmto řešením jsme schopni pomoci našim zákazníkům vytvořit konkurenční výhodu na trhu.

V současné době přicházíme s celou řadou chytrých řešení, která odpovídají konceptu Průmysl 4.0. Jde o unikátní logistické systémy a technologie k zefektivnění a optimalizaci komplexních logistických procesů, jak pro výrobu, tak i sklady. Představujeme systémy SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud.

bin5 weiss

SmartBin Cloud je plně automatizovaný váhový systém, který fyzicky eviduje stav zásob na dané pozici a poskytuje tak plnou kontrolu zásobovacího cyklu v rámci interní či externí logistiky. SmartBin Cloud je vybaven třemi elektronickými senzory, váhovým senzorem, polohovacím senzorem a nově i pohybovým senzorem. Pohybový senzor detekuje odběr či doplnění komponentů z / do boxu. Informace o stavu zásob jsou pro uvedené pracoviště k dispozici v reálném čase.

„Systém dále umí zaslat objednávku k doplnění zásob v případě poklesu hladiny pod předem stanovenou hodnotu v boxu. To vše za podpory elektronického displeje s aktuálním stavem objednávky a termínu dodání. Veškerá data jsou k dispozici a v bezpečí díky průmyslovému cloudovému připojení a komunikace IIoT,“ popisuje manažer prodeje logistických systémů Mgr. Tomáš Kašpárek z české pobočky Bossard.

„Další výhoda je rychlé a přesné provedení inventury, univerzální využití logistických systémů i pro položky mimo provenienci Bossard CZ, přesné vychystání položek pro výrobní linky pomocí LED signalizace a funkcionality Pick-To-Light, konsolidace objednávek do jedné dodávky i od jiných dodavatelů na příjem či přímo do výrobních linek, evidence expirace pro laky, barvy, tmely apod., ERP integrace, podpora při plánování forecastů pomocí našeho programu ARIMS atd.,“ popisuje další efektivní řešení Tomáš Kašpárek. 

Inovovaný systém SmartLabel Cloud spadá do kategorie logistických technologií typu all-in-one. Jde o poloautomatický objednávací systém s vlastním elektronickým displejem velikosti 2.6“, LED signalizací a technologií Pick-To-Light.

Díky praktickému způsobu uchycení je displej snadno čitelný za všech běžných pracovních podmínek. Dlouhá životnost baterie (až 5 let) zajišťuje minimální údržbu a maximální spolehlivost. A jak to celé funguje?

„Přímo v místě spotřeby nebo ve skladu potřebuje obsluha doplnit položky do boxu. Na Smartlabel Cloudu stiskne objednávací tlačítko a v reálném čase vidí celý průběh objednávky položky včetně termínu dodání. Jakmile je položka dodána do boxu, stiskne obsluha potvrzovací tlačítko a máme kompletně dodávku splněnu,“ poznamenal Tomáš Kašpárek.

„Univerzální způsob využití i pro položky mimo Bossard, optická kontrola stavu zásob bez omezení max. objemu či váhy objednávané položky, výrazná úspora prostoru v místě výroby či na skladě (až 50% oproti tradičním nebo 2 kanbanovým systémům), komplexní informace o položce na dané lokaci, výrazná úspora času pro další pracovní činnosti“, zmiňuje výčet dalších funkcionalit pan Kašpárek.

Díky nejnovější IIoT komunikaci a bezpečnému cloudovému zabezpečení jsou veškeré podrobné informace o položce, rovněž i stav objednávky a termín dodání k dispozici kdekoliv ve Vaší společnosti.

Představení společnosti Bossard CZ s.r.o.

Bossard CZ s.r.o. je součástí skupiny Bossard Group, která patří mezi přední mezinárodní poskytovatele produktových řešení a služeb v oblasti spojovacích technologií. Od roku 2012 patří do skupiny Bossard Group i společnost KVT – Fastening, která se specializuje na prodej značkových spojovacích komponentů, včetně montážního zařízení a služeb. Díky širokému sortimentu spojovacích prvků čítajícím více než 1 000 000 artiklů, technickému poradenství a řízení zásob prostřednictvím inteligentní metodologie Smart Factory Logistics, poskytujeme našim zákazníkům kompletní podporu a řešení v oblasti zásobování spojovacími prvky. Mezi naše zákazníky patří lokální a mezinárodní průmyslové společnosti, které se na naše služby mohou maximálně spolehnout. 

Bossard CZ

Společnost Bossard nabízí nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích technologií. Naše výrobky a služby se vyznačují trvalým úsilím o dosahování nejvyšší úrovně, technickou přípravou přizpůsobenou potřebám zákazníků a poradenstvím orientovaným na konkrétní postupy.

www.bossard.com/cz-cs