Události

Mezinárodní strojírenský veletrh, již šedesátý, je tady. Započal se dne 1. října 2018 a skončí, doufejme úspěšně, v pátek 5. října. Svou premiéru si zde odbude také tento portál VŠE O PRŮMYSLU. Pokud je to Vaše první návštěva vítejte! Jako…
Zažijte veletrh MSV jinak s nabídkou komentovaných prohlídek expozic Průmysl 4.0, roboty i průmyslová údržba na trasách MSV TOUR 2018.
Konference ARaP jsou tradičním specializovaným setkání odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů akronym vznikl - Automatizace, Robotika a Procesy. Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně Ústav přístrojové a řídicí techniky. Letos se na…
Stalo se již tradicí, že Mezinárodní strojírenský veletrh láká také manažery z úseku průmyslové údržby a správy majetku. Kromě větší nabídky řešení na výstavní ploše k tomu každoročně napomáhá také doprovodný program veletrhu.
Společnosti MICROSYS a FCC průmyslové systémy srdečně zvou všechny zájemce k účasti na připravovaném bezplatném praktickém workshopu.
V současnosti již není pochyb o tom, že tuzemský průmysl prochází technologickou transformací. Jejím pilířem je digitalizace, automatizace a robotizace. Právě tyto kroky pak naplňují vize představované Průmyslem 4.0. Traduje se, že zásadní změny probíhají výhradně v automobilovém průmyslu. S ohledem…