18. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2022 a vzdělávání od ČSPÚ

18. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2022 a vzdělávání od ČSPÚ

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2022, která se koná 14.–15. 9. 2022 v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Mottem konference je „Údržba 4.0 a její vliv na úspory energetické, lidské, technologické, finanční“.

Záštitu konferenci udělili – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení automobilového průmyslu.

Na konferenci vystoupí zástupci SP ČR, AutoSAP, ČZU, FOXON, ABB, Škoda, ČEZ a dalších firem a institucí se svými příspěvky a zkušenostmi.

Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/.

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.

Vzdělávání probíhá na třech úrovních:

Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Kurzy začínají 15. 9. 2022.

Na kurzy je možno čerpat dotační tituly, např. POVEZ II.

Více informací naleznete na webu ČSPÚ: https://www.udrzba-cspu.cz/.

ČSPÚ

Česká společnost pro údržbu - profesní sdružení odborníků z oblasti péče o hmotný majetek

www.udrzba-cspu.cz