43. ročník konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE – 2022

43. ročník konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE – 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 43. ročník tradiční konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE) který se uskuteční ve dnech 22.6. – 24.6.2022 v příjemném prostředí hotelu Panoram, v překrásné krajině Moravského krasu.

Konference NZEE představuje ojedinělou příležitost pro akademickou i laickou veřejnost k získání nejnovějších informací z oblasti energetiky, elektrotechniky a obnovitelných zdrojů. Pro firmy představuje konference možnost načerpat nejen inspiraci a technologické know-how, ale také navázat nové kontakty v oblasti výzkumu a vývoje či oslovit potenciální uchazeče.

Hlavní tematické oblasti konference:

  • Obnovitelné zdroje, fotovoltaika, větrné elektrárny, vodní elektrárny
  • Baterie a bateriové uložiště, ukládání energie, palivové články, vodíkové systémy
  • Elektromobilita, elektrické dopravní prostředky
  • Recyklace, legislativa, udržitelný rozvoj
  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace

Velmi vítány jsou všechny příbuzné a související příspěvky.

Více informací o přihláškách, poplatcích a tématech konference můžete najít na WWW.NZEE.CZ.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz