Bezpečnost v průmyslu 2018 – stroje, lidé i procesy

Bezpečnost v průmyslu 2018 – stroje, lidé i procesy

Průmyslové provozy a řešení pro ně mohou skýtat mnohá úskalí. Konference Bezpečnost v průmyslu, která se koná pod hlavičkou společnosti Trade Media International již pravidelně v říjnovém termínu, opět přináší řadu tipů, jak k otázce zabezpečení přistupovat.

Šestý ročník semináře, který se tradičně zaměřuje na strojní bezpečnost, posouzení a analýzu rizik strojních zařízení a jejich snižování, aplikaci bezpečnostních prvků v praxi a bezpečnost lidí a procesů.

Témata letošního ročníku jsou:

  • Uvádění strojních zařízení do provozu, požadavky na technickou dokumentaci, ES prohlášení o shodě
  • Požadavky na provozovaná zařízení, povinnosti a odpovědnosti provozovatele
  • Současná řešení funkční bezpečnosti a jejich integrace do systému a výrobního procesu
  • Zajištění BOZP ve výrobních provozech - případová studie
  • Softwarová podpora zajištění bezpečného podniku
  • A další...

Akce je určená nejen bezpečnostním pracovníkům firem. Témata spojená s legislativním zabezpečením provozování nového i staršího strojního zařízení se týká vše výrobních firem a povědomí o něm by mělo být známo napříč provozem. Zvláštní důraz bude kladen na vztah mezi automatizací a bezpečností v rámci průmyslových aplikací.

Na téma bezpečnosti se však bude hledět i z pohledu jiných aspektů, například z hlediska psychologie zaměstnanců.

Konference Bezpečnost v průmyslu 2018 se tak stává skvělou inspirativní akcí, pro provozy, které zaručují provoz s minimální šancí na úraz.

Více o akci a možnost přihlášení na www.konference-tmi.cz

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com