Českomoravská společnost pro automatizaci slaví 30 let svého úspěšného působení

Českomoravská společnost pro automatizaci slaví 30 let svého úspěšného působení

Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s. (ČMSA) sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti automatizace strojírenských výrobních procesů, nebo se zajímající o tuto problematiku, aby společnou činností byla podpořena automatizace a robotizace v ČR. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, projektové a realizační firmy, odborné školy, vysoké školy apod. Svůj program uskutečňuje ČMSA v přímé součinnosti se špičkovými pedagogickými a vývojovými vysokoškolskými pracovišti a to s Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavem automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Katedrou konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU Liberec, Katedrou robototechniky Fakulty strojní a Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO, Technickou fakultou ČZU Praha. Do spolupráce jsou zapojeny i střední odborné školy mezi jinými VOŠ a SPŠS Žďár nad Sázavou, VOŠ a SPŠSE Liberec, SPSŠ Betlémská Prahy 1, SOŠ a SOU Lanškroun.

Českomoravská společnost pro automatizaci je jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností ustanoveného rovněž před 30 lety na podporu zájmového sdružování odborníků působících v průmyslu. Byla založena v roce 1990 jako nástupnická organizace Komitétu komplexní automatizace ČR ČSVTS za významného podílu profesora Jaroslava Talácka z ČVUT.

ČMSA propaguje a podporuje využívání možností automatizace, robotizace a nových informačních technologií ve firmách a institucích ČR.

Protože podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence schopných a zkušených odborníků, věnuje se problematice jejich výchovy v rámci školního i celoživotního vzdělávání. Organizuje pro ně konference, semináře, tvoří a vydává učebnice a odborné publikace o automatizaci, spolupracuje také s odbornými časopisy (AUTOMA, CONTROL ENGINEERING) V posledních letech se jí podařilo v nakladatelství Jonathan Livingston vydat už 6 svazků knižnice VĚDCI, VYNÁLEZCI A PODNIKATELÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Knižnice přináší příklady osobností, které by měly motivovat mladé lidi k zájmu o vědecké bádání, o přírodní vědy, techniku i podnikání.

Za 30 let svého působení získala řadu uznání a ocenění přínosu svého působení od různých institucí a firem, jak je uvedeno v almanachu „30 let ČMSA“, který společnost při této příležitosti právě vydala.

I v dalším období hodlá Českomoravská společnost pro automatizaci navázat na dosavadní úspěšné působení, aby účinně podpořila přínosné zavádění digitální výroby a robotických systémů v konceptu současné čtvrté industriální revoluce.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com