Cesta k řízení výkonnosti aktiv (APM)

Cesta k řízení výkonnosti aktiv (APM)

Připojte se k webináři společnosti Infor, na němž zjistíte, jak přistoupit k transformaci vašeho podniku směrem k řízení výkonnosti aktiv (APM). Dozvíte se, jak maximalizovat potenciál údržby 4.0. a jak ve společnosti Rakwa proběhla modernizace současných systémů prostřednictvím automatizace a digitalizace.

Je čas, kdy musí organizace přejít z údržby aktiv k řízení jejich výkonnosti. Jde o obrovskou příležitost, kdy digitalizace transformuje způsob, kterým podniky shromažďují, zpracovávají a uplatňují data a kdy údržba 4.0 tyto nástroje a techniky využívá k inovaci řízení aktiv.

Díky strategickému přístupu k řízení výkonnosti aktiv (APM) bude vaše organizace v lepším postavení při snaze o udržení klíčových zařízení a výrobních linek v provozu. Použití velkého množství provozních údajů, které máte k dispozici, vám pomůže sledovat výkonnost zařízení, předvídat potřebu údržby a zabránit vypnutí před tím, než k němu dojde. Ať už ve stabilním ekonomickém období či uprostřed globální pandemie bude rozhodnutí přijmout novou technologii vždy vedeno zásadní otázkou: Kde začít?

Praktické řešení

Společnost RAKWA zjistila, že nahodilý přístup k údržbě vedl k vyšším nákladům, prodloužení odstávek a snížení účinnosti. Hospodaření s vodou je složitý a náročný proces, který čerpá hlavně z obrovského množství těžké infrastruktury a prostředků – to vše je třeba účinně udržovat, aby byl zajištěn optimální výkon. Společnost RAKWA ve snaze zdokonalit svůj systém najala odborníky s vhodnými dovednostmi, aby transformovali údržbovou funkci svých operací s cílem zvýšení organizační efektivity i kapacity, ale také modernizace svých systémů prostřednictvím automatizace a digitalizace.

Více informací se dozvíte na bezplatném webináři, na který se můžete registrovat již nyní.

Infor Global Solutions

Podniková softwarová řešení určená pro cloud, vytvořená pro vaše odvětví. Nabízí produkty pro každé odvětví, od výroby až po maloobchod a ma komplexní řešení ERP, která jsou spojena technologií umělé inteligence. Infor Global Solutions je americká soukromá společnost se sídlem v americkém městě Alpharetta, ve státě Georgie, která se specializuje na podnikový software jejímž většinovým vlastníkem je kapitálová firma Golden Gate Capital Partners.

https://www.infor.com/cs-cz