Chytré technologie motorem budoucí výroby

Chytré technologie motorem budoucí výroby

EMO Hannover 2019 s novými obchodními modely na bázi inteligentního digitálního propojení

EMO Hannover 2019,vedoucí světový veletrh obrábění kovů, proběhne pod heslem „Smart technologies driving tomorrow’s production“od 16. do 21. září.Do centra pozornosti se dostává změna výchozích podmínek.  Průmyslová výroba se nyní už nezaměřuje jen na „lépe, rychleji a přesněji“, nýbrž na vývoj a uplatňování nových funkcí v rámci Průmyslu 4.0. Digitalizace a inteligentní propojení výroby v kombinaci s mnoha novými inovacemi od Big Data přes datovou analýzu a umělou inteligenci až po platformovou ekonomiku tvoří základ nových obchodních modelů, které umožní zákazníkům a nabízejícím firmám dosáhnout dalšího stupně produktivity.

„Už minulý veletrh EMO Hannover ukázal, že Průmysl, 4.0 pronikl do strojírenského průmyslu, “ říká Carl Martin Welcker, generální komisař veletrhu EMO Hannover 2019. „Ubíráme se dále tímto směrem a jako přední světová platforma inovací klademe ve výrobě důraz na další vývojový krok: technické možnosti digitalizace a propojení systémů, které se stále více odráží v nových obchodních modelech,“ řekl dále C. M. Welcker. „To neznamená, že v budoucnu nebudeme dále usilovat o optimalizaci zařízení a procesů v klasickém smyslu.  Jsem však přesvědčen, že kvantové skoky v produktivitě, kvalitě a spolehlivosti vyplynou především z nových technologií.Proto v roce 2019uvidíme mnoho řešení, která představují nové služby a servis pro zákazníky v strojírenském průmyslu.“

Inteligentní využití dat

Pro nové obchodní modely na širší úrovni je třeba napřed zredukovat na použitelnou míru obrovská množství dat, která vznikají v důsledku digitalizace a propojení výroby a procesů. Jen ten, kdo z Big Data dokáže vybrat jen relevantní data (Smart Data), může mít ve svém podnikání z Průmyslu 4.0 užitek.  Vědci Vědecké společnosti pro výrobní techniku ( Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik WGP) už v minulém roce zveřejnili a ukázali ve svém stanovisku k Průmyslu 4.0 postup, jak lze pomocí metody Data Mining například využívat Big Data. V dalších bilaterálních nabídkách průmyslu a vědyvedle tohoto poradce poskytují experti z WGP vysoce aktuální expertízu.  V neposlední řadě využijí veletrh EMO, aby spolu se svými partnery z průmyslu své projekty představili světové veřejnosti.

Využití umělé inteligence

V posledních letech dosáhla umělá inteligence obdivuhodného průlomu.  Dílčí oblast Machine Learningumožňuje strojům a procesům, aby se samy optimalizovaly pomocí   Smart Data. Umí v datových proudech rozpoznat vzory a odvodit z nich akce. Systém se umí učit z každé situace. 

Umělá inteligence se už prosazuje i ve všedním životě. K podtrhnutí jejího významu ve strojírenství publikoval svaz německých výrobců strojů a zařízení VDMA studii „Machine Learning 2030“, kterou je třeba chápat jako jakousi Roadmap.V pracovním kruhu VDMA se nyní konkretizují a implementují doporučení podnikům, politické sféře a vědě.  Je jen otázkou času, kdy tento scénář budoucnosti vstoupí také do továren. Automobilový průmysl má velkou důvěru v umělou inteligenci a navazuje příslušné kooperace.  Jako příklad uveďme spolupráci společnosti Mercedes-Benz a výrobce grafických čipů Nvidia. V příštích letech chtějí společně představit na silnici vozidlo založené na umělé inteligenci.  V oblasti umělé inteligence se skrývá velký potenciál také pro výrobce strojů a zařízení. 

Využívat nové ekonomické struktury

Téměř denně se ukazuje, že se spolu s využíváním Průmyslu 4.0 vyvíjejí nové ekonomické struktury.Vzniká stále více platforem, ze kterých výrobci a poskytovatelé služeb mohou obsloužit své zákazníky.  Pro výrobce obráběcích strojů to znamená využít tuto příležitost, protože trend platformové ekonomiky, jak ukazují současné průzkumy, je patrný.

Několik příkladů už existuje, jakoVirtual Fort Knox, cloudová platforma pro výrobní podniky Fraunhoferova ústavu výrobní techniky a automatizace IPA ve Stuttgartu.  Funguje jako  IT-Backbone pro řešení Průmyslu4.0 a propojuje výrobní podniky s firmami nabízejícími softwarová řešení a výrobce strojů a zařízení. Svá řešení nabídnou ale také IT firmy, výrobci strojů, zařízení a řídicích systémů. 

„Vidíme, jak nové technologie ovlivňují vývoj strojírenství, a dokonce jsou jeho motorem,“ říká generální komisařveletrhu EMO C. M. Welcker. „Do září 2019 bude na trhu k dispozici mnoho konkrétních řešení.  Jsem přesvědčen, že tuto mezinárodní výkladní skříň využijemnoho vystavovatelů veletrhu EMO, aby prezentovali svou nabídku a profilovali se zde. “Průmysl 4.0 vytváří nové potřeby zákazníků, na které musí výrobci strojů a zařízení, pokud si chtějí zachovat konkurenceschopnost,reagovat. Kdo se včas přizpůsobí této nové formě ekonomiky, nemůže jen využívat nové obchodní formy, musí také aktivně spoluutvářet vývoj platforem.  Zájemci naleznou inspiraci a konkrétní příklady inovativních řešení opět v Hannoveru v září 2019.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.