Digitální restart na Slovensku

Digitální restart na Slovensku

Situace ve slovenském výrobním prostředí se v současné době nijak zásadně neliší od té domácí. Všem je jasné, že návrat k normálu, jak jsme jej znali, se nekoná a před každým, kdo chce v tržním prostředí přežít a dále se rozvíjet, je řada nových výzev, se kterými se musí poprat. O novinkách a trendech na poli průmyslové digitalizace měl původně referovat 4. ročník konference Digitálna výroba v Košicích. Vzhledem k okolnostem ale společnost TradeMedia zvolila 13. května formát on-line webináře Priemysel 4.0 (aj v dobe Covid-19) , který se stal jakousi ochutnávkou konference, která byla přesunuta na podzimní termín.

Možnostem v oblasti automatizace a modernizace údržby ve výrobních provozech nejen v časech ovlivněných pandemií se tak dodavatelé technologií, systémoví integrátoři a zájemci z řad výrobních podniků, věnovali z pohodlí svých domovů nebo kanceláří.

„Digitalizace je dnes ještě důležitější než před vypuknutím koronakrize. Ta naplno ukázala její význam. Kdyby pandemie vypukla před třiceti lety, byly by její dopady daleko horší. Některé věci jsme zvládli nad očekávání dobře. Vidět to jde například na přechodu k home-office nebo nakupování přes e-shopy. Obojí zaznamenalo díky digitálním technologiím masový nárůst prakticky ze dne na den. Nikdo neočekával, že bude možné tak rychle vypnout ekonomiku a přejít na práci z domu. Řada lidí ani netušila, jaké komunikační nástroje vůbec existují. Nemyslím si, že je ale tato komunikace zvládnutá. Sami ve firmě řešíme například sdílení dat,“ zamyslel se hned v úvodu webináře Martin Morháč ze společnosti SOVA Digital a. s.

Stojíme na prahu restartu a ten bude vyžadovat řešení řady problémů, které jsme doposud nevnímali. „Důležitá bude agilita – schopnost rychle se přizpůsobovat změnám, efektivně, rychle a levně.  Důležitá je taky odolnost, která přinese větší náklady a menší růst. Firmy by měly zvýšit rychlost a správnost rozhodování a k tomu potřebují data. K tomu slouží podnikové informační systémy. ERP ale není jen evidenční systém. Je to manažerský nástroj pro vedení firmy do budoucnosti. Zabezpečte, aby byl ERP systém naplněn správnými údaji a využijte operativního plánování výroby,“ radí Morháč.

Právě sběru potřebných údajů a dat se věnoval Tadeáš Lipus ze společnosti SKF ve svém příspěvku věnovaném digitalizaci v procesu monitorování stavu strojů. Informace o sběru dat přebírají masově mobilní zařízení. Představil proto několik on-line monitorovací zařízení a upozornil, že digitalizace je rovněž strategickou prioritou společnosti SKF. „Dochází k „digitalizaci ložisek“ i strojních celků, kdy jsou veškeré aktivity podporovány cloudovými službami,“ poznamenal Lipus.

„Reálná data jsou důležitá při hledání plýtvání ve výrobě a pomáhají jej minimalizovat. Vše už ale začíná výběrem správného ERP,“ upozornil Roman Bače z INFO CONSULTING ve své přednášce o významu strojového učení a otevřel tak otázku digitalizace klíčových segmentů výrobních podniků, kterou dopodrobna rozebral ve svém příspěvku Martin Pollak z IPM SOLUTIONS. Klíčovým nástrojem ke správnému chápání dat je jejich správná vizualizace. O možnostech nového PROMOTIC SCADA software 9 společnosti MICROSYS tak referoval David Kubný s řadou zajímavých referencí z ostrého nasazení například u vizualizačního systému SŽDC CODIS nebo systému vzdáleného odečtu teplot a monitorování tepelných uzlů. Zazněla rovněž řada referencí v oblasti energetiky, vodohospodářství nebo řízení výroby, popřípadě emisního či skladového monitoringu.

Rezonujícími tématy se ale staly rovněž cloudové služby anebo naopak možnosti správy bez jejich zapojení. Nechyběla digitální dvojčata, problematika mobility ve výrobě a možnosti investice do kolaborativní robotiky v období po Covid-19.

Celé dopoledne tak vyplnila řada zajímavých témat, které otevřely rovněž celou řadu otázek, kterým se rozhodně budeme věnovat i na podzimní konferenci v Košicích, doufáme všichni že už na živo. Jen namátkou můžeme vybrat například obavy z cloudu, který řada firem stále vnímá jako strašáka anebo téma prodejních cen moderních zařízení, které mnohdy podle řady diskutujících neodpovídají možnostem jejich nasazení v průmyslovém prostředí, což rozvířilo zajímavou diskusi v doprovodném chatu webináře. 

Prozkoumejte agendu webináře a získejte záznam na www.konference-tmi.cz 

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz