EMO World Tour má zastávku v České republice – Mezinárodní highlighty z oblasti výrobních technologií na veletrhu EMO Hannover 2023

EMO World Tour má zastávku v České republice – Mezinárodní highlighty z oblasti výrobních technologií na veletrhu EMO Hannover 2023

EMO Hannover, přední světový veletrh výrobních technologií, se bude konat v německém Hannoveru od 18. do 23. září 2023. Představí nejmodernější mezinárodní výrobní technologie a vyhlídku na budoucí vývoj. „Jsme přesvědčeni, že tento přední veletrh může významně přispět k pokroku průmyslu v České republice,“ uvádí Martin Göbel, vedoucí oddělení veletrhů pořadatele veletrhu EMO Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) v Německu u příležitosti tiskové konference k veletrhu EMO 24. května 2023 v Praze. Česká republika je jednou z celkem 40 zemí konání akce, které budou v rámci příprav veletrhu navštíveny.

Podle nejnovějších údajů Evropské komise se v letošním roce očekává v České republice pouze mírný nárůst hrubého domácího produktu o 0,1 procenta. Investice do dopravy a skladování mají podpořit hospodářský rozvoj. Energetická krize také podporuje projekty zaměřené na vyšší energetickou účinnost a alternativní zdroje energie. Oxford Economics, partner VDW pro prognózy, očekává v České republice v letošním roce investice nejvýznamnějších odběratelských odvětví pro obráběcí stroje ve výši 8,7 miliard eur. Nejvíce peněz poplyne do tuzemského automobilového průmyslu. „Pro uvedené záměry je moderní výrobní technologie přímo i nepřímo nesmírně důležitá. Na veletrhu EMO Hannover mohou odpovědní zástupci českého průmyslu, státní správy a institucí na podporu investic získat konkrétní informace o tom, jaké technologie lze využít pro realizaci plánovaných projektů,“ vysvětluje Martin Göbel. Na posledním veletrhu EMO Hannover v roce 2019 využilo této možnosti více než 2 000 českých odborníků.

Výrobní technologie nabízí řešení pro transformaci průmyslu

Výrobní technologie jsou prostředkem a hnací silou technického pokroku v průmyslové výrobě. Jsou nepostradatelné pro moderní a konkurenceschopný průmysl země. Produktivita, kvalita a flexibilita jsou na předních místech seznamu požadavků. Digitalizace dává všem třem cílům další impuls.

Výrobní technologie vytváří řešení pro stávající výzvy na straně zákazníka: měnící se poptávka, rychlejší vývoj výrobků, menší velikosti šarží, flexibilnější výroba. „Procesy se stávají efektivnějšími a udržitelnějšími, pracovní postupy flexibilnějšími, vznikají nové strategie a obchodní modely s přidanou hodnotou,“ popisuje Martin Göbel důsledky. Průmysl musí také vyrábět za změněných rámcových podmínek v důsledku nových politických priorit, nových zákonů nebo globálních dohod, jako je například Green Deal v Evropě.

Proto je heslem veletrhu EMO Hannover „Innovate Manufacturing“ (inovovat výrobu). Na jedné straně popisuje výzvu zákazníkům, aby investovali do nových technologií. Na straně druhé motivuje výrobce k představení jejich nejnovějších inovací a řešení.

Future Insights se zabývá současnými výzvami v oboru

Výrobní technologie stojí uprostřed procesu průmyslové transformace, ale jsou také součástí řešení. To je téma takzvaných Future Insights (vhledů do budoucnosti) na veletrhu EMO Hannover 2023. The Future of Business (budoucnost podnikání) se zaměřuje na nové trhy, nové obchodní modely, příležitosti a potenciály inovační kultury v podniku, zavádění agilních metod a rozvoj metodických znalostí, změny ve strukturách a způsobech práce. V tomto ohledu je veletrh EMO Hannover významnou znalostní platformou nejen pro technologie, ale také pro organizaci, strategie a metody ve firmách.

The Future of Connectivity (budoucnost konektivity) se zabývá trendy v oblasti průmyslu 4.0, průmyslového internetu věcí (IIoT), digitálních obchodních modelů, prediktivní údržby, strojového učení, konektivity, interoperability a umělé inteligence, aplikací rozšířené a virtuální reality. IT a softwarové inženýrství jsou dnes klíčovými faktory pro výrobní technologie, data mining je příležitostí pro nové obchodní modely. Konektivita je základem pro vertikální propojení v továrně a kromě toho i pro horizontální propojení s dodavateli a zákazníky v rámci hodnotového řetězce. EMO Hannover 2023 představí obojí, a nabídne tak nové zaměření veletrhu na IoT ve výrobě. „Chceme tím spojit všechny aspekty digitální továrny,“ říká Martin Göbel z VDW.

Důležitým základem pro propojení jsou otevřené standardy rozhraní pro komunikaci mezi různými stroji, zařízeními a softwarem. V Německu se již několik let prosazuje vývoj globálního jazyka výroby na bázi OPC UA, který je mezinárodně znám a propagován pod značkou umati. Na celém světě se těší velkému zájmu. TOS Varnsdorf je partnerem z České republiky. Na veletrhu EMO Hannover 2023 předvede naživo s různými výrobci a systémy, jak funguje propojení od výrobní haly až po IT strukturu, a ukáže, jak lze pomocí dat optimalizovat výrobu.

A nakonec oblast The Future of Sustainability in Production (budoucnost udržitelnosti ve výrobě) se zabývá začleněním udržitelnosti, jednoho z nejpalčivějších problémů současnosti, do plánování investic. „Na veletrhu budou představeny preventivní přístupy, řešení a koncepty pro výrobu šetrnou ke zdrojům a neutrální vůči klimatu a pro plánování továren, pro oběhové hospodářství ve výrobě, pro kruhovou tvorbu hodnot, pro energeticky účinnou výrobu, pro udržitelné dodavatelské řetězce a pro bezpečný design pracovišť,“ popisuje Martin Göbel přínos veletrhu EMO Hannover. Kromě řady jednotlivých vystavovatelů, kteří představí řešení v této oblasti, se oblast Future of Sustainability in Production bude také podrobně zabývat výrobou a propojí přístupy z vědy s praktickou realizací. V centru pozornosti bude energetická účinnost, dosud spíše opomíjené téma, které však skrývá velký potenciál.

Celkem je zatím přihlášeno více než 1 500 vystavovatelů ze 43 zemí. Z České republiky je aktuálně přihlášeno 19 firem. Čeští návštěvníci zde najdou také mnoho firem z nejvýznamnějších dodavatelských zemí. „Veletrh EMO Hannover je přesně tou správnou platformou pro přímé porovnání a zhodnocení technického vývoje a případně také pro nalezení kompetentních partnerů, protože je široce rozkročen v celém hodnotovém řetězci a ukazuje kompletní celosvětovou nabídku,“ uzavírá Martin Göbel.

Více informací: https://emo-hannover.com/event/world-tour-2023-czechrepublic

TIP REDAKCE: Navštivte veletrh bezplatně! Registrací tohoto kódu získá návštěvník permanentní vstupenku v hodnotě 65 EUR zdarma! Registrace s provádí na webu pořadatele: https://visitors.emo-hannover.de/en/application/registration/ticket-registration/