IDC Manufacturing Forum

IDC Manufacturing Forum

Je přínos digitalizace přímo úměrný její komplexnosti a nárokům na rozvoj, správu a údržbu systémů? To je zásadní otázka, kterou v každodenní praxi řeší mnoho ředitelů IT útvarů i manažerů provozu. Na jedné straně tu máme nezpochybnitelné přínosy digitalizace, jako je zvýšení efektivity, na druhé straně její komplexitu a s ní spojené náklady.

Právě toto je jedno z témat, kterým se naši analytici společně s manažery českých a slovenských  průmyslových podniků budou zabývat na IDC Manufacturing Foru, na které bychom vás tímto rádi pozvali. Mezi dalšími tématy bude například:

  • udržitelnost
  • automatizace a použití AI ve výrobě
  • 360stupňové řízení zákaznických dat

Registrace: https://ceeevents.idc.com/d/0fqkwy/4W?RefID=VseOP