Innovatech Fórum 4.0: Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle

Innovatech Fórum 4.0: Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle

Digitalizácia, Priemysel 4.0, automatizácia, inovácia. Vývoj technológii sa rapídne zrýchlil a spoločnosť má oveľa menej času na prispôsobenie sa. Zmeny sa dejú prakticky každý deň. Ako z nich môžu firmy vyťažiť čo najviac?

Podujatie Innovatech Fórum 4.0 vytvára priestor na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a zavádzania prvkov Priemyslu 4.0 do výroby. Stretávajú sa tu firmy, ktoré skúsenosť s digitalizáciou už majú a tie, ktoré danú stratégiu ešte len plánujú zavádzať do výroby. Táto konferencia spája odborníkov z danej oblasti so zástupcami firiem zo Slovenskej a Českej republiky a poskytuje platformu na diskusiu o aktuálnych témach z oblasti Priemyslu 4.0. Napraktických prípadových štúdiách, workshopoch, panelových diskusiách a interview budú rozobraté témy akonapr.: Ako aplikovať Industry 4.0 vo výrobnom podniku? Ako využiť potenciál transformácie naplno? Aké sú výzvy pri budovaní kompletného systému IoT (Internet of Things)? Aká je úloha ľudí v Matrixe Priemyslu 4.0?

Do exkluzívneho panelu prednášajúcich sa zaradili odborníci zo popredných českých a slovenských spoločností, ako napr. U.S. Steel Košice, Škoda Auto, Embraco Slovakia, Národní centrum robotiky, Meopta či zo Slovenskej technickej univerzity.

Staňte sa aj Vy súčasťou Innovatech Fóra 4.0 29. – 30. mája 2019 v Bratislave: https://www.innovatech.sk 

O spoločnosti EBCG

Spoločnosť EBCG bola založená v roku 2010 Romanom Slovincom a Štefanom Naďom a organizuje doma i v zahraničí medzinárodné strategické konferencie, fóra a odborné školenia. Ich cieľom je pomôcť klientom získať kvalitné obchodné informácie z prvejruky a učiťsa od tých najlepších. Na ich podujatia chodia rečniť predstavitelia najvýznamnejších slovenských a svetových firiem, no aj ľudia zo štátneho sektora. Roman Slovinec sa významne podieľal na založení a fungovaní klubu finančných riaditeľov CFO Club na Slovensku, ktorý je neziskovou platformou na výmenu informácií, znalostí a poskytujúcu možnosť nadväzovani a neformálnych kontaktov z prostredia finančného sektora.