Jarní aktivity v údržbě od ČSPÚ

Jarní aktivity v údržbě od ČSPÚ

Nahlédněte spolu s námi do programu akcí, které pro vás na první část roku chystá Česká společnost pro údržbu.

Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenční seminář, který se koná 19. – 20.4.2023 v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Mottem konference je „Digitalizací a chytrou údržbou směrem k úsporám, moderní technologie - šestý smysl údržbářův“.

Na konferenci vystoupí zástupci SP ČR, AutoSAP, ČZU, VŠB, ABB, ČEZ a dalších firem a institucí se svými příspěvky a zkušenostmi.

Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ  https://www.udrzba-cspu.cz/.

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.

Nově jsme pro vás otevřeli kurz na VŠB Ostrava. 

Vzdělávání probíhá na třech úrovních: manažer – technik - mistr

Mistr údržby 2023 - Ostrava            začíná 4.května 2023

Mistr údržby 2023 - Praha                     začíná 5.října 2023

Manažer údržby 2023                            začíná 12.října 2023

Technik údržby 2023                             začíná 1.prosince 2023

Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Na kurzy je možno čerpat dotační tituly, např. POVEZ.

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/