Konference ARaP 2018 - 14. ročník

Konference ARaP 2018 - 14. ročník

Konference ARaP jsou tradičním specializovaným setkání odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů akronym vznikl - Automatizace, Robotika a Procesy. Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně Ústav přístrojové a řídicí techniky. Letos se na organizaci podílí také skupina pracovníků v oblasti automatizace z Ústavu výrobních strojů a zařízen, kteří jsou zároveň členy Českomoravské společnosti pro automatizaci. Tento zapsaný spolek v rámci ČSVTS podporuje konferenci jako svoji akci několik let.

Termín pro dvoudenní konferenci je 13. a 14. listopad 2018. Bude probíhat v Konferenčním sále FS v Dejvicích. Na exkurzi a společenský večer s koncertem se účastníci přesunou do nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), kde ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 proběhnou neformální osobní setkání a diskuse.

V koncepci konference navazuje na nejúspěšnější ročníky minulých let. Hlavní téma „POKROČILÁ AUTOMATIZACE – cesta ke zvyšování produktivity“ bylo zvoleno s cílem poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací jako inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti, které jsou schůdné i v podmínkách malých a středních podniků. Je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0. To není přímo zdůrazňováno, jako u mnoha konferenčních akcí, protože u ARaPu jde hlavně o nová, chytrá a nově aplikovaná technická řešení, bez nichž nelze žádné vize realizovat. Z rozsáhlé oblasti automatizace jsou očekávány příspěvky zejména k těmto tematickým okruhům

  • Moderní snímače a akční členy.
  • Řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA.
  • Komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku.
  • Sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení.

Organizátoři k nim zajišťují přednášející přímým vyzváním významných odborníků a firemních představitelů, avšak důležitou složku konferencí ARaP je možnost aktivně se podílet na náplni připravovaných konferenčních vystoupení. V současnosti je zájemcům nabízena možnost sledovat a předběžně nezávazně přihlásit svůj příspěvek na stránkách www.arap.cz. Po ukončení výběru polovině září bude možné přihlásit referát pouze ve spojení se závaznou registrací a úplným textem do tištěného sborníku s uzávěrkou 15. října.

Vedle odborných specializovaných přednášek se podařilo do programu zajistit velmi zajímavá vystoupení všeobecně informativního technického charakteru. Hledáme nabídku přednášek přehledového charakteru tutoriálů bilancujících buď vývoj a trendy z posledních let nebo nabízející „rychlé“ seznámení s hojně zne/užívanými „up to date“ termíny. Účastnici vždy vítali přehledové informace o nejnovějších trendech, které z nedostatku času nestačí sledovat. To je výzva pro akademická pracoviště. Od nich rádi akceptujeme i standardní referáty. V referátech je však třeba upřednostnit přehledovou formu zaměřenou na aplikace před čistě teoretickými metodami neprokazujícími zřetelně reálnou využitelnost. Nekonkrétní přístupy nezapadají do koncepce technické konference. Ani komerčně nebo produktově orientovaná vystoupení firem nejsou cílem konference a nesmí převážit nad prezentací nových principů, vlastních zkušeností, originálních řešení. Marketingové potřeby firem lze v rámci programu uspokojit firemními presentacemi, konferenčními materiály, reklamou na místě, konzultačními stánky apod.

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s informacemi, které nepochybně vyvolají zájem učitelů středních odborných škol. Jejich účast ČMSA podporuje. Studenti mají na konferenci volný přístup.

Pro konference ARaP je typická neformálnost, přátelská atmosféra, místo, kde se setkávají známí, často i ti, kteří se kvůli zaneprázdnění míjejí. Prostředí konferenčního sálu připomíná obrázek z r. 2016. Zapojte se i Vy letos do vystoupení a diskusí. Konference Vám třeba pomůže odpovědět na Vaše aktuální otázky.

Potřebné informace naleznete na stránkách konference www.arap.cz. Doporučujeme novým návštěvníkům těchto stránek, kteří nemají funkční registraci z předchozích ročníků, aby ihned po vstupu potvrdili svůj souhlas se zasíláním aktuální informace o konferenci ARaP 2018 na jejich email (opatření GDPR).

Mediálním partnerem akce je časopis Control Engineering Česko, vydávaný Trade Media International s. r. o.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com