Light + Building 2022: Inteligentní budovy a Smart City pro vaši bezpečnost

Light + Building 2022: Inteligentní budovy a Smart City pro vaši bezpečnost

Technologický vývoj a inovace hrají v konceptech chytrých měst klíčovou roli. Z důvodu urbanizace mají města čím dál méně prostoru. Protože místa je málo, je důležité ho co nejlépe využít. Chytré budovy jsou základem chytrého města. Právě zde tráví obyvatelé velkou část  svého času, ať už bydlením („smart home“) nebo prací ve funkčních budovách („smart building“). Prostřednictvím komplexního síťového propojení jsou data z mnoha senzorů dostupná všem odvětvím a zajišťují tak mimo jiné nižší spotřebu energie. Schopné samoučící se inteligentní systémy zajistí nastavení klimatizace, osvětlení, vytápění, nebo zobrazí na mobilních
zařízeních nejvhodnější únikové cesty pro jednotlivce. Nejde pouze o služby zaměstnancům, nýbrž i o celkové zabezpečení. Pomocí bezpečnostních systémů je možné předvídat nebezpečí a detekovat požár či vloupání.

Segment „Building“ se nachází na veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Mohanem od 2. do 6. října 2022 v halách 9, 11 a 12 západní části frankfurtského výstaviště a pokrývá spektrum od automatizace budov přes elektroinstalační systémy až po inteligentní správu energie a infrastrukturu pro nabíjení elektřiny. Do „Building Plaza“ v hale 9.0 je poprvé soustředěn rozsáhlý program akcí, které se točí kolem nejvýznamnějších témat v oboru technologií pro budovy. Po celou dobu konání veletrhu bude tento prostor ústředním bodem přednášek, panelových diskusí a seminářů, které upozorní na nejnovější vývoj v oblasti inteligentních
aplikací, sítí a klimaticky šetrného využívání budov. 

Smart City

Myšlenka Smart City je založena na integrovaných technologických systémech, které činí město bezpečnější díky rozsáhlé digitalizaci a konektivitě. Light + Building Autumn Edition letos představí široké spektrum inovací zahrnující produkty a koncepty, které posouvají vývoj osvětlovací techniky pro inteligentní město. V koordinaci s místní situací a denní dobou dokáže technologie propojeného osvětlení do budoucna zajistit bezpečnost provozu ve městech. Osvětlené ulice zajišťují, aby všichni účastníci provozu dobře viděli a hlavně byli dobře viděni. Podle denní doby a ročního období může být řízen jas a teplota světla, pomocí senzorů pak světlo pružně reaguje na intenzitu provozu.

Celý koncept myslí na udržitelnost. Například tyče z eloxovaného hliníku lze stoprocentně přeměnit na nové produkty i po desetiletích používání. Podle principů oběhového hospodářství už vyrábí plně recyklovatelná svítidla velká většina výrobců. Samozřejmostí je také využití úsporných LED komponent, které získávají prostřednictvím solárních panelů významnou soběstačnost. Místo instalace lze zvolit flexibilně. Díky fotovoltaickým panelům nejsou potřeba zemní práce ani pokládání kabelů. Panely uchovají elektřinu až po dobu deseti dnů, občas jsou umístěny jako stříška nad svítidlem, jindy využívají samotný sloup jako plochu pro výrobu elektřiny.

Součástí celého systému je i neinvazivní kamerový dohled. Video monitorovací systémy jsou integrovány do modulárních inteligentních podstavců, což zajišťuje cennou doplňkovou výhodu bezpečnosti u venkovních svítidel. V konceptech Smart City má aspekt bezpečnosti významnou roli: zde nejde jen o „vzhled“, ale o zdraví a integritu. A o bezpečnostní koncepty, v nichž se udržitelnost, forma a funkce stávají jednotnou.

www.light-building.com

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz