Mezinárodní strojírenský veletrh se vrací na předcovidovou úroveň

Mezinárodní strojírenský veletrh se vrací na předcovidovou úroveň

Největší středoevropský veletrh průmyslových technologií přivedl na jedno místo 1 256 vystavujících firem ze 41 zemí. Ve srovnání s loňským ročníkem se počet účastníků zvýšil o 20 procent a rozsah o tři výstavní haly, když stánky vystavovatelů zaplnily celkem osm pavilonů. Za čtyři dny si nabídku Mezinárodního strojírenského veletrhu prohlédlo přes 52 000 návštěvníků, což je oproti loňsku nárůst o 50 procent. 

„Po covidové pauze jsme opět naplno roztočili ozubená kola, která jsou už od roku 1959 symbolem MSV. Účast vystavovatelů i návštěvníků ukázala, že tento veletrh zůstává pro průmyslové firmy důležitým místem,“ zhodnotil 63. ročník MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec.

Okno do budoucnosti průmyslové výroby

Klíčové téma digitalizace rezonovalo celým veletrhem, ale uceleně se mu věnovala expozice Digitální továrna 2.0, která letos obsadila rekordně rozsáhlou plochu v pavilonu F. K vidění byly jednotlivé digitální exponáty, technologie i ucelená řešení pro chytré továrny se vzájemně komunikujícími výrobními a logistickými systémy a plně automatizovaným řízením. Projektu se zúčastnilo přes 40 firem v čele se společností Siemens jako zlatým partnerem. Poprvé se zde prezentovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, na jejichž expozici byla instalována 5G průmyslová síť, kterou využily robotické aplikace na stánku. Součástí projektu byla i digitální stage pro prezentaci konkrétních řešení a případových studií.

Pilířem letošní veletržní přehlídky byly výrobní technologie, a především obráběcí a tvářecí stroje zvýrazněné bienálním mezinárodním veletrhem IMT. Zároveň se v rámci MSV uskutečnily specializované veletrhy FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařovací technika), PLASTEX (technologie pro zpracování plastů, pryže a kompozitů) a PROFINTECH (povrchové úpravy). I jejich expozice ukázaly, jak se výroba napříč obory proměňuje s nástupem digitalizace, robotizace a virtuální reality. V centru pozornosti byla také udržitelnost průmyslu – především jeho energetická efektivita, ale i snižování uhlíkové stopy a lepší hospodaření s materiály.

Nové směry zahraniční spolupráce

Strategickým partnerem letošního ročníku byl francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který je nejprůmyslovější oblastí Francie. Jeho delegaci vedl vice-prezident regionu pro mezinárodní vztahy Philippe Meunier, který v projevu na zahájení veletrhu vyzdvihl výborně se rozvíjející spolupráci českých a francouzských společností: „Rozhodli jsme se tento veletrh podpořit, protože když čelíme krizi, je třeba nacházet dobré spojence. Byli jsme zde loni, jsme tu letos a budeme tu i příští rok. Chceme naše vztahy dále posilovat, a právě průmysl je důležitý pro vytváření nových šancí.“ Ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou se na letošním MSV představilo 28 francouzských firem, nejvíc za posledních 20 let.

Poprvé na MSV otevřelo svou oficiální kolektivní účast Finsko. Šestice inovativních finských firem z oblasti digitalizace se představila v rámci projektu Digitální továrna 2.0. Společné oficiální stánky zaštítěné vládou nebo proexportní institucí na MSV 2022 otevřely také německá spolková země Bavorsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Tchaj-wan. Veletrh navštívily oficiální delegace mj. z indického státu Tamil Nadu a německé spolkové země Sasko-Anhaltsko.

Platforma pro kontakty státu s podnikateli

Mezi VIP hosty samozřejmě nechyběli ani zástupci české vlády. Na zahajovacím večeru vystoupili s projevy premiér Petr Fiala, místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Vládní představitelé diskutovali přímo s podnikateli na tradičním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde prezident svazu Jaroslav Hanák předal vládě sedm úkolů pro další rok.

Potřetí se na MSV otevřela Česká národní expozice, která na jednom místě sdružila služby státu podnikatelům. Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a celkem se prezentovalo dvanáct státních organizací spojených s průmyslem nebo podporou exportu. K vidění byly i zajímavé exponáty jako unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin, nebo nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. V expozici byl rovněž zajímavý doprovodný program včetně tradičního setkání podnikatelů s 22 řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2022.

Široký záběr doprovodného programu: od 3D tisku po energetiku

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby, letos se zaměřením na využitelnost 3D tiskáren v zavedených provozech. Francouzsko-české fórum na MSV hledalo řešení pro snížení energetické náročnosti a udržitelný rozvoj průmyslu. Swiss Inovatium Forum 2022 inspirovalo zkušenostmi švýcarských strojírenských firem. Tradiční matchmaking projekt Kontakt-Kontrakt po celou dobu veletrhu zprostředkovával jednání obchodních partnerů. V projektu Markem Imaje Packaging Live se představila vzorová roboticky řízená balicí linka. Do nabídky pro návštěvníky se vrátily komentované prohlídky MSV TOUR, kterých se zúčastnila stovka zájemců o digitalizaci a prezentovaná špičková řešení. Novinkou pro poslední veletržní den byl projekt IndusTRY: Zkus to s průmyslem. Zcela obsazená konference určená výhradně žákům a studentům ukázala atraktivitu moderního průmyslu s cílem zvýšit zájem o technické obory.

Novinka v podobě MSV Digital

Letos poprvé se společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem spustil také virtuální prostor msvdigital.cz. „Digitalizace byla hlavním tématem veletrhu, a dokonce i sám MSV se posunul do digitální éry. Spuštěním platformy MSV Digital se nám podařilo rozšířit reálný veletrh do virtuálního prostoru. Věřím, že v příštích letech tyto nové funkce využije ještě více vystavovatelů, aby multiplikovali efekt své prezentace,“ sdělil Moravec.

Zlaté medaile MSV 2022 pro nejlepší exponáty

Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila inovativním exponátům šest Zlatých medailí a jednu zvláštní cenu. Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy převzal vedoucí Národního centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla profesor Jan Macek a společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zlatou medaili za inovaci prokazatelně vzniklou ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Rošero-P, s.r.o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. V kategorii inovace výrobního stroje zvítězil exponát EVO 4válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s.r.o. V kategorii inovace ve zpracovatelské technologii komisi nejvíce oslovil Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a.s. V kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0 byl oceněn exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO výrobců Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s.r.o., TWINZO a vystavovatele Lisovna ŠKODA AUTO a.s.  V kategorii inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. V kategorii inovace v transportu a logistice zvítězil Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s.r.o. Zvláštní cenu komise získal Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín a.s. a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.

64. Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční na brněnském výstavišti společně s veletrhy Transport a Logistika a Envitech v termínu 10.–13. 10. 2023.