Mezinárodní strojírenský veletrh se znovu pokusí vzbudit zájem o techniku a průmysl u žáků a studentů

Mezinárodní strojírenský veletrh se znovu pokusí vzbudit zájem o techniku a průmysl u žáků a studentů

Studium technických oborů dlouhodobě nebudí zájem, který by si tato oblast právem zasloužila. Stejně jako v loňském roce se proto do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zařazuje událost, která si klade za cíl přiblížit půvab techniky a průmyslu těm, kteří by měli tvořit jeho budoucnost.

Pod názvem IndusTRY: Zkus to s průmyslem probíhá série přednášek i dalšího doprovodného programu, jenž poodhalí současnou tvář průmyslu cílové skupině, která ještě stojí na prahu rozhodnutí, jakému kariérnímu odvětví věnuje svou budoucnost.

Ve spolupráci vydavatelství Trade Media International a projektu Technologická gramotnost je hlavním pilířem pátečního doprovodného programu konference, která přiblíží současnou techniku, její možnosti, úskalí, ale hlavně krásu.

„Technologická gramotnost je projekt, který si klade za cíl edukovat mladistvé v oboru moderních technologií. Hledáme dokonalé spojení mezi akademickou půdou a praxí. Projekt umožňuje nahlédnout pod pokličku moderních technologií používaných na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a v ŠKODA Auto a.s., jejich použití v praxi a zároveň odhaluje studentům jejich možnou budoucnost,“ vysvětluje poslání projektu Technologická gramotnost její duchovní otec Tadeáš Salaba.

Právě tato přednáška v modifikacích pro základní a střední školu láká zájemce vyměnit na chvíli školní lavice za ty, které na ně budou připraveny v konferenčním sále v pátek 13. října 2023 na MSV v Brně. Samotný projekt se o popularizaci témat zasazuje celoročně. Přitom jen v letošním roce takto navštívili 225 škol, což odpovídá zhruba 450 přednáškám a zhruba 12 tisícům oslovených studentů.

Samotná myšlenka přednášky je pak ještě podpořena doprovodným programem a hlavně napojením na konanou výstavu. „Doba rozmachu digitalizace, automatizace a robotizace průmysl značně mění požadavky, ale i výslednou profesi v průmyslu. Troufám si říct, že práce v moderní průmyslové firmě je naopak jedna z nejzajímavějších věcí, kterou mohou dnešní mladí lidé chtít dělat,“ uvádí za organizátory akce Lukáš Smelík, výkonný ředitel Trade Media International.

Společně s hosty doufá, že se podaří naplnit hlavní cíl akce, tedy přitáhnout ke studiu techniky více mladých, než tomu bylo a je v posledních letech.

„Doufáme, že máme šanci zastavit křivku propadu zájmu o techniku, protože nám to vychází z našich zpětnovazebních formulářů. Víme, že 50 % studentů stále neví, co do budoucna studovat, a celkem 11 % studentů uvedlo, že jim naše přednáška změnila vnímání technologií jako takových, což je pro nás velmi dobrý výsledek,“ vysvětluje Tadeáš Salaba z Technologické gramotnosti.

Vnímání technologických změn ve společnosti a průmyslu může pozitivně ovlivnit i budoucí uplatnění na trhu práce. „Průmysl se mění opravdu dynamicky. Vždyť nejeden průzkum si troufá tvrdit, že většina dnešních studentů bude pracovat na pozicích, která dneska ještě možná nebyly ani vymyšleny,“ zakončuje Lukáš Smelík, hlavní zastánce myšlenky využít efektu veletrh jako ukázku moderního průmyslu pro studenty.

Více o doprovodném programu pro žáky a studenty najdete na www.zkusprumysl.cz

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.